Sunteți pe pagina 1din 6

Subiecte

pentru examenul de admitere la masteratul profesional (MP)


Managementul instituţiei infodocumentare (120, 90 credite)
şi Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (120 credite)

1. Accesul deschis la informaţia ştiinţifică.


2. Accesul la informaţie în biblioteci. Reglementări juridice.
3. Aparatul informativ al bibliotecii: noţiune, cerinţe, principii de organizare,
structură, conţinut
4. Bazele teoretice ale culturii informaţionale.
5. Biblioteca – sursă de informare în epoca electronică.
6. Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova ca Agenţie Naţională
Bibliografică
7. Concepte privind clasificarea utilizatorilor de informaţii.

8. Conceptul de cultură informaţională: origine, evoluţie şi extindere.


9. Concepţii de clasificare a bibliotecilor.
10. Conflictele de bibliotecă la nivel de personal: motive şi metode de soluţionare.
11. Cultura informaţională şi componentele ei de bază.
12.Cultura organizaţională a bibliotecii.
13.Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
14.Fenomenul culturii informaţionale a specialistului din perspectiva evoluţiei.
15.Formarea culturii informaţionale a utilizatorilor: noţiune, forme şi metode de
realizare.
16. Formarea culturii informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova.
17. Genuri de documente. Produse informaţionale moderne.

18.Imaginea bibliotecii: elemente de conţinut.


19. Informaţia şi particularităţile ei.

20.Informaţia în societatea deschisă: forme de existenţă şi acces.


21.Instituţia infodocumentară – spaţiu public al informări şi comunicării.
22.Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare.
23. Metode de identificare bibliografică a documentelor.

24.Organizarea activităţii informaţionale în RM.


25.Politica informaţională a Republicii Moldova şi a diferitor organisme
internaţionale.
26.Politica informaţională. Structura politicii informaţionale.
27. Programe de formare a culturii informaţionale pe plan naţional şi internaţional.
28. Respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în cadrul bibiliotecilor.

Reglementări juridice.
29.Reţele de biblioteci. Reţele de informare.
30. Rolul bibliotecilor în formarea culturii informaţionale a utilizatorilor.
31.Rolul instituţiilor infodocumentare în promovarea Societăţii Informaţionale.
32.Servicii de referinţe digitale.
33. Sisteme informaţionale: structuri, servicii, resurse.

34. Sistemul Naţional de Biblioteci al Republicii Moldova (S.N.B.). misiune,

funcţionalitate, relaţii.
35.Sistemul Naţional de Informare al Republicii Moldova.
36.Societatea informaţională: concepte şi strategiii.
37.Structura sistemului instituţiilor infodocumentare din Republica Moldova.
38.Studiul utilizatorilor şi al necesităţilor informaţionale în bibliotecă.
39. Torentul documentar – parte componentă a resurselor informaţionale a societăţii.
40. Utilizarea resurselor INTERNET în diferite domenii.
41.Principalele etape în dezvoltarea comunicării umane.
42. Contextul comunicării.

43.Tipologia comunicării
44. Mesajul – element de bază al comunicării.

45. Funcţiile esenţiale şi particulare ale comunicării.

46. Paradigma actului de comunicare.

47.Comunicarea publică: esenţă şi dimensiuni.


48. Tipologia comunicării publice.

49.Comunicarea instituţională: definiţii, tipologie, funcţii.


50. Comunicarea web: perspective în contextul comunicării publice.

51. Etica comunicării publice.

52.Manipularea în procesul comunicării publice.


BIBLIOGRAFIE

1. Banciu, D., Buluţă, G., Petrescu, V. Biblioteca şi societatea. – Bucureşti. – ed.


AGER. – 2001. – 144 p.
2. Bologa, A. Comunicarea non-verbală – formă perfectă de interacţiune
interpersonală. In: Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi
comunicării. Chişinău, 1999, p. 82-86.
3. Cheradi, Natalia. Spre o nouă societate informaţională: probleme de integrare şi
acces la resursele informaţionale ale bibliotecilor din Moldova . In: Magazin
bibliologic. 2000, nr.2, p.52-53.
4. Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova. In: Magazin bibliologic,
2000, nr. 2, p. 33-34.
5. Corghenci, Ludmila. Implicaţii practice privind deontologia profesională. In:
Magazin bibliologic. 2000, nr. 2, p. 32.
6. Cozma, Carmen. Elemente de etică şi deontologie. Iaşi, 1997. 167 p.
7. Crăciun, C. Tehnici de comunicare şi negociere. Chişinău, 1998. 232 p.
8. Dreptul tău: accesul la informaţie: Legislaţia Republicii Moldova. Acte
internaţionale. Extrase. Ch., 2002. 359 p.
9. Goian, Natalia. Organizarea informaţiei: Analiza documentară (f). Chişinău: CEP
USM, 2005. 150 p.
10. Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1996. 210 p.

11. Mandeal, Rodica. Regăsirea informaţiei specializate: concepte şi practici.


Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2004. 179 p.
12. Marin, C. Comunicare instituţională. Chişinău, 1998. 180 p.

13. McQuail, D.; Widahl, S. Modele ale comunicării: pentru studiul comunicării de

masă. Bucureşti, 2001. 198 p.


14. Popescu, Cristina. Informarea bibliografică, necesitate sau obţiune? In: Studii de

Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.2004, nr.8. Accesibil pe Internet <URL:


http: // www.lisr.ro/8-popescucr2.pdf
15. Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa
informării.Bucureşti: FABR, 2001. 425 p.
16. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Chişinău: ARC, 1997. 318 p.
17. Rolul bibliotecilor în promovarea informaţiei de proprietate industrială. In:
AGEPI Info. 2001, nr. 1-2, p.49-50.
18. Sisitemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL):
Proiect. Chişinău, 2003.
19. Sistemul Naţional de Biblioteci al Republicii Moldova: Model strategic //
Biblioteconomia Moldovei: (Cadru de reglementare). Chişinău, 1999. p. 6-49.
20. Stanton, N. Comunicarea. Iaşi, 1995. 316 p.
21. Suarez, Ray. Cinci puncte de vedere privind rolul bibliotecii într-o societate în
continuă schimbare. In: Biblioteconomie: culegeri de traduceri prelucrate.
2000, nr. 3, p.102-108.
22. Toma, Doina. Cod de conduită profesională. In: Biblioteca. 1998, nr. 1, p. 9.
23. Ţurcan, Nelly. Documentul – mijloc de comunicare publică. In: Comunicarea

publică: concepte şi interpretări: studiu colectiv. Chişinău, 2002, vol.1, p. 123-


140.
24. Zavtur, Natalia. Deontologia profesională a bibliotecarului (concepţia disciplinei
de studiu). In: Magazin bibliologic. 2000, nr.2, p. 28-31.
25.Kulikovski, Lidia. Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză
pentru cunoaştere şi acţiune. In: Bibliopolis. 2002, nr. 4, p. 24-29.
26.Rău, Alexe. Conceptul de bibliotecă Naţională: idei în circulaţie. In: Magazin
bibliologic. 2002, nr. 3, p. 40-48.