Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele: Data:

Clasa a VII-a

EVALUARE
SINTAXA. FRAZA. PROPOZIȚIA.

Se dă textul:
Cu mersul lui mecanic, Charles se apropie de un perete al coridorului, rămase
nemișcat o clipă, apoi ridică o mână. Zidul palpită,tremură și deveni transparent. Charles
trecu prin el și le făcu semn lui Meg și lui Calvin să-l urmeze. Intrară într-o încăpere mică și
pătrată în care radia o lumină difuză, lăptoasă. Meg simți de îndată ceva apăsător în camera
strâmtă, compactă, ca și cum pereții, tavanul și podeaua s-ar fi putut pune în mișcare în
orice clipă, strivind pe oricine ar fi făcut imprudența de a călca pragul camerei.
- Cum ai făcut? Îl întrebă Calvin pe Charles.
- Ce să fac?
- Să faci peretele... să se deschidă... așa.
- N-am făcut decât să rearanjez atomii, răspunse Charles Wallace, cu un aer
atotștiutor. Ai învățat despre atomi la școală, nu?
(Madeleine L'Engle, O buclă în timp)
I.(30 puncte) Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Primul enunț din text este:


a. o frază formată din două propoziții;
b. o frază formată din trei propoziții;
c. o propoziție dezvoltată.

2. Semnul întrebării de la sfârșitul enunțului Cum ai făcut? marchează:


a. sfârșitul unei propoziții exclamative;
b. sfârțitul unei propoziții asertive;
c. sfârțitul unei propoziții interogative.

3. Propoziția N-am făcut altceva. este:


a. afirmativă, simplă;
b. negativă, simplă;
c. negativă, dezvoltată.

4. Propozițiile din prima frază sunt în raport:


a. de coordonare, prin juxtapunere;
b. de coordonare prin joncțiune;
c. nu sunt în raport de coordonare.

5. Propozițiile din fraza Zidul palpită,tremură și deveni transparent. sunt coordonate, în


ordine, prin:
a. juxtapunere, joncțiune;
b. joncțiune, juxtapunere;
c. juxtapunere, juxtapunere.

6. Juxtapunerea reprezintă alăturarea părților de vorbire de același fel sau a propozițiilor,


fiind marcată în scris prin:
a. punct;
b. virgulă;
c. niciun semn de punctuație.
II.(30puncte) Notează cu A (adevărat) sau F (fals) utmătoarele afirmații:

1. În textul dat există doar propoziții principale.


2. În ultimul alineat din textul dat, există o singură propoziție.
3. În secvența Tavanul și podeaua s-ar fi putut pune în mișcare conjuncția si leagă două
părți de propoziție diferite.
4. Cuvintele cu, lui, de, apoi sunt prepoziții simple.
5. Conjuncțiile coordonatoare leagă părți de propoziție sau propoziții de același fel.
6. Înaintea conjuncțiilor dar, iar, ci, însă se pune virgulă.
7. La sfârșitul unui enunț interogativ se pune semnul exclamării.
8. Enunțul exclamativ exprimă o poruncă, un îndemn, o rugăminte.
9. Propozițiile care sunt legate prin conjuncții coordonatoare sunt în raport de
coordonare prin joncțiune.
10. Coordonarea prin juxtapunere se face prin virgulă sau cu ajutorul conjuncțiilor.

III.(20puncte) Scrie în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare:

1. ...... însă A. conjuncție coordonatoare conclusivă


2. ...... să B. conjuncție coordonatoare disjunctivă
3. ...... deci C. conjuncție coordonatoare adversativă
4. ...... dar D. conjuncție coordonatoare copulativă
5. ...... și E. conjuncție subordonatoare

IV. (10 puncte) Pune virgula acolo unde este necesar!

1. A pierdut dar nu este supărat.


2. El este și inteligent și frumos.
3. L-a văzut însă nu i-a dat atenție.
4. Fie Ana fie Maria va rezolva problema.
5. Ba aș pleca la plimbare ba aș sta acasă.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu!