Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU - CLASA a viii –a

PARTEA I :

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a răspunde corect cerinţelor de mai jos:

Ţi-aş pune la picioare lumea-ntreagă Să-mi dai în schimb două secunde-albastre

Cu tot cu albatroşi ori munţi de vise , Din inima ca o clepsidră spartă ,

Magnolii albe ,roze sau narcise Prin care rătăcesc sihastre

Cu pescăruşi-atât îmi eşti de dragă,

Şi flori născute-n praf de stele Dorinţe vechi,jumate sfărâmată,

Când simfonii astrale mai sărută Iubirea ta şi cioburi reci din astre ,

Tăceri ucise şi durere mută Povestea unui vis...a fost odată.

Le-aş da pe toate azi,iar pentru ele


(Ioan Grigoraş - Atât de dragă)

A. 1.Rescrie din textul citat trei cuvinte care să conţină diftongi diferiţi.

2.Selectează şi rescrie din text doua cuvinte obţinute prin : derivare .

3.Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele născută, astrale ,rătăcesc

4.Motivează folosirea punctelor de suspensie din ultimul vers al primei strofe

5.Stabileşte valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor din text : dragă ,simfonii,a fost (odată)

B. Înţelegerea textului :

7.Identifică şi rescrie din text două mărci ale eului liric. 3 puncte

8.Transcrie din textul dat o imagine audutivă ,explicând pe scurt semnificaţia ei. 3 puncte

9.Exprimă-ţi în 5-6 rânduri părerea cu privire la semnificaţia utilizării verbelor la condiţional-optativ în textul dat.
6 puncte

10.Identifică şi numeşte două figuri de stil diferite din textul dat. 3 puncte

11.Precizează textul literar în care se încadrează textul dat oferind două argumente. 3 puncte

12.Explică în 5-6 rânduri semnificaţia titlului în raport cu conţinutul textului dat. 6 puncte

PARTEA a II-a : Redactează o compunere narativă de 20-30 rânduri cu titlul Povestea unui vis. 40 puncte