Sunteți pe pagina 1din 40

Arina Damian, Camelia Stavre

MATEMATICĂ și
explorarea mediului
• exerciții și probleme •

pentru clasa I
partea I

caiet de lucru

NUME și PRENUME: ................................................................


CLASA: ................................................................

E2 editura ELICART
Auxiliar didactic realizat după noua programă pentru clasa I,
aprobată prin ordin al Ministerului Educației Naționale, cu
numărul 3418/19.03.2013.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


DAMIAN, ARINA
Matematică și explorarea mediului : exerciții și probleme pentru
clasa I : caiet de lucru / Arina Damian, Camelia Stavre. - Bascov :
Elicart, 2018
2 vol.
ISBN 978-606-768-182-6
Semestrul 1. - 2018. - ISBN 978-606-768-183-3

I. Stavre, Camelia

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin


Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea
drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
Numerele naturale
de la 0 la 100
[[[[

A. Formarea, citirea, scrierea numerelor naturale de la 0 la 100


1 Scrie numerele indicate de numărători:

Z U Z U Z U Z U Z U Z U Z U Z U

2 Citește numerele scrise mai jos:


31 43 60 37 59 81 96 75 64 48
• Încercuiește cifra unităților în fiecare dintre numerele date.
3 Scrie toate numerele de două cifre, care au cifra zecilor 6.

4 Scrie toate numerele de două cifre, care au cifra unităților 4.

5 Descompune numerele de mai jos în zeci și unități, după model:


MODEL: 62 = 60 + 2 74 41 87 64 53 49

6 Scrie toate numerele:


a) de la 47 la 53
b) cuprinse între 83 și 90
c) mai mari decât 61, dar mai mici decât 67
d) de la 84 la 78
e) pare, cuprinse între 31 și 43
f) impare, cuprinse între 56 și 68

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 3


7 Scrie toate numerele de două cifre care au cifra unităților și a zecilor identice (la fel).

8 Scrie numerele naturale de două cifre care au suma cifrelor 4.

9 Scrie toate numerele naturale de două cifre care au diferența cifrelor 4.

10 Descoperă regulile de numărare și ajută-le pe albinuțe să ajungă la flori. Dacă ai


calculat corect, colorează albinuțele!

15 25

20 40

11 Colorează cu roșu florile pe care sunt scrise numere cuprinse între 80 și 100.
Colorează cu verde florile pe care sunt scrise numere cuprinse între 30 și 60.

38 81 57 72 100 91 94 35

12 Care este cel mai mic număr natural format din două cifre?
Dar din două cifre identice?

13 Care este cel mai mare număr natural format din două cifre?
Dar din două cifre diferite?

14 Scrie toate numerele naturale de două cifre care se pot forma cu cifrele: 5, 0, 7.
Încercuiește cel mai mare număr obținut și subliniază-l pe cel mai mic!

B. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100

1 În fiecare pereche de numere, încercuiește:

a) numărul mai mare: 24 și 47 53 și 84 36 și 32 64 și 46

b) numărul mai mic: 91 și 99 63 și 47 85 și 92 52 și 71

4  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


2 Compară numerele date, folosind semnele < , = , > .

37 73 55 54 67 41 23 32

42 67 36 36 51 45 68 56

31 52 89 98 89 79 34 34

22 21 50 50 69 96 80 79

3 Scrie câte trei numere:


a) mai mari decât 35
b) mai mici decât 40
c) mai mari decât 63
d) mai mici decât 74
e) mai mari decât 41 și mai mici decât 50

4 Compară:
a) cel mai mare număr de două cifre, cu cifra zecilor
6, cu vecinul mai mic al lui 70.

b) cel mai mic număr de două cifre, cu cifra zecilor 5,


cu vecinul mai mare al lui 39.

c) numărul care are cifra unităților 9 și a zecilor 7 cu


vecinul mai mare al lui 81.

d) numărul 68 cu vecinul mai mic al 79.

5 Scrie în casete câte un număr potrivit, astfel încât relațiile să fie adevărate.
16 < > 31 8 < 26 >
24 > 25 < 17 = 30 >
13 = 19 < > 15 < 12
6 Completează cu cifrele potrivite pentru ca relațiile să fie adevărate:

18 < 2 3 = 13 14 < 1 31 < 3

26 > 7 2 > 21 31 < 8 1 > 18

87 = 8 4 < 34 91 > 9 4 < 48

7 Așază pe axă numerele date: 4, 13, 27, 8, 24, 11.

0 10 20 30
 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 5
8 În dreptul fiecărui copil este scris numărul de fructe pe care îl mănâncă într-o
săptămână. Observă desenul și notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunțurile date:

Matei mănâncă cele mai multe fructe.

Ana mănâncă cele mai puține fructe.

Ana mănâncă mai puține fructe decât Radu.

Radu mănâncă mai multe fructe decât Matei.


Ana Radu Matei
14 7 21 Matei mănâncă mai multe fructe decât Ana.

9 La un concurs sportiv, copiii din imagini au obținut punctajele scrise sub fiecare.
Notează în tabel numele copiilor, în ordinea punctajelor (cel mai mare punctaj =
Locul I).

Anton Maria Matei Ioana Alin


15 puncte 13 puncte 8 puncte 25 puncte 17 puncte

Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V

10 Privește desenul:

Citește propozițiile și stabilește valoarea lor de adevăr, încercuind „A” sau „F”.
• Casa are mai puține ferestre decât blocul. A / F
• Sunt mai mulți copaci pe marginea străzii decât în pădurea din spatele casei. A / F
• Sunt mai multe mașini pe stradă decât avioane pe cer. A / F
• Sunt mai puțini câini în imagine decât păsări. A / F

6  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


11 Se dă șirul de numere:
73 45 27 36 85 94 51 49 97 65 32 78 66 57
• Ordonează crescător numerele din șir care sunt mai mari decât 50.

• Ordonează descrescător numerele din șir care sunt mai mici decât 60.

12 Scrie, în ordine crescătoare, toate numerele de două cifre care au cifra unităților 6.

13 Scrie, în ordine descrescătoare, toate numerele de două cifre care au cifra zecilor 8.

C. Numere pare și impare. Rotunjirea la zeci a numerelor naturale


de la 0 la 100. Vecini. Corpul omenesc
REŢINE! CIFRE PARE: 0, 2, 4, 6, 8 CIFRE IMPARE: 1, 3, 5, 7, 9
Pentru a şti dacă un număr este par sau impar trebuie să ne uităm la cifra
unităţilor. Dacă cifra unităţilor este pară, numărul este par: 14, 78, 80. Dacă
cifra unităţilor este impară, numărul este impar: 37, 45, 51.

1 Scrie: • cel mai mic număr impar de două cifre diferite


• numărul care are cifra zecilor 2 și a unităților cu 5 mai mare
• cel mai mare număr par de două cifre diferite
• cel mai mare număr par de două cifre identice (la fel)

2 În fiecare șir încercuiește:


a) numerele pare: 37, 8, 26, 52, 10, 71, 96
b) numerele impare: 20, 19, 5, 43, 61, 78, 87
c) numerele impare mai mici decât 70: 12, 3, 37, 24, 56, 59, 92
d) numerele pare cuprinse între 10 și 20: 14, 36, 15, 18, 2, 46, 24

3 Scrie:
a) cel mai mare număr de o cifră
b) cel mai mic număr impar de două cifre
c) cel mai mare număr par cu cifra zecilor 2

4 Scrie:
a) numerele pare cuprinse între 15 și 23
b) numerele impare de la 27 la 17
c) patru numere pare mai mici decât 90

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 7


d) numerele pare mai mari decât 16 și mai mici decât 26

5 În șirul de mai jos, încercuiește numerele care au cifra zecilor pară.


17 83 36 45 28 51 81 62 74 48 90 60 23

6 Descoperă regula și continuă șirul cu încă cinci numere:


 Lucru în echipă!
8 10 Întreabă-l pe colegul
de bancă dacă
mănâncă legume
23 21 pentru a fi sănătos.
Apreciază răspunsul
lui, colorând chipul
corespunzător!
30 28

17 19

7 Colorează cu galben borcanele pe care sunt scrise numere pare și vei descoperi
borcanele cu zacuscă. Colorează cu verde borcanele cu numere impare și vei afla
care sunt borcanele cu murături. Notează câte borcane de fiecare fel ai găsit.

14 37 30 43 25 93 47 60 82

borcane cu zacuscă borcane cu murături

8 Scrie vecinii numerelor.


19 33 40 56

79 58 87 99

9 Scrie:
a) vecinul mai mare al numerelor: 51 69 70 36

b) vecinul mai mic al numerelor: 40 61 90 73

10 Colorează frunza pe care este scris numărul cel mai apropiat de valoarea scrisă în
cerculeț.

32 40 44 57 60 66 23 20 28 79 80 86

8  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


11 Privește numerele scrise în cerculețele colorate. Dintre acestea, scrie pe paletele
de tenis numerele care se rotunjesc la 60. Pe baloane scrie numerele care se
rotunjesc la 70.

72 74
59
62
68
69 66
67 58

61 64 63

12 Rotunjește la zeci numerele de mai jos:

33 54 81 48
41 65 77 92

13 Scrie numărul elementelor fiecărei mulțimi și apoi rotunjește la cel mai apropiat
număr format numai din zeci.

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 9


14 Colorează cu albastru florile pe care sunt scrise numere care se rotunjesc la 50.
Colorează cu verde florile pe care sunt scrise numere care se rotunjesc la 60.

56 46 51 45 58 64 47 62

15 Scrie pe șepci numerele care se rotunjesc la 90!

90

16 Scrie câte trei numere care pot fi rotunjite la:


40 30

70 50

17 Unește corespunzător numerele scrise pe înotători cu numerele la care se pot


rotunji, scrise pe ochelarii de înot. (vezi model)

36 41 59 68

60 40 70

18 Completează rebusul și scrie denumirile părților corpului indicate de săgeți.


A
1

1 2 2

4
3 4 B
Ce cuvânt ai obținut
pe verticala A-B?

10  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


D. Corpul omenesc
1 Scrie numărul corespunzător în dreptul organului care are rolul menționat.

44  CREIER – conduce
activitatea întregului
organism
31  RINICHI – elimină
toxinele din corp
58  PLĂMÂNI –reali-
zează respirația
95  INIMA – pompează
sângele în tot corpul
6  STOMAC – ajută la
prelucrarea hranei

2 Despre ce organ este vorba în enunțul de mai jos? Numărul lui corespunzător se
poate rotunji la 40. Scrie numele!
Trimite sângele cu substanțe
hrănitoare și oxigen în întregul 92 72
organism, prin vasele de sânge. 31 42 50
Este _______________.

3 Alege dintre organele de mai jos și încercuiește imaginea corectă. Scrie numele!

a) Prin aceste organe se


realizează respirația.
Sunt ___________________.

b) Aceste organe curăță organis-


mul de substanțele toxice.
Sunt _________________.

REȚINE!
Fără schelet, nu
• Totalitatea oaselor din corp (206) formează
SCHELETUL. Fără schelet, corpul nostru ar fi
am reuşi să stăm
moale ca un vierme sau un melc fără cochilie. în picioare!

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 11


4 Despre ce organ este vorba în enunțul de mai jos? Numărul lui corespunzător are
cifra unităților dublul lui 2, iar cifra zecilor este vecinul mai mare al cifrei unităților.
Scrie numele!
Depozitează, mărunțește și amestecă
alimentele înghițite. 91 31
Este ____________________. 54

E. RECAPITULARE
1 Scrie:
a) numerele cuprinse între 27 și 39

b) numerele de la 41 la 52

2 Compune sau descompune numerele:

5 0 1 6 0 6 8 0 1 4 0 5 7 0 9

4 6 6 4 9 0 5 5 9 3

3 În fiecare pereche colorează bulina pe care este scris numărul mai mic.

35 53 86 95 48 32 66 67 90 100 48 28

4 Descoperă regula și completează șirurile cu numerele potrivite:

61 63 65

80 82

99 97

5 Scrie vecinii mai mari ai numerelor de mai jos, apoi ordonează-i crescător:
71 25 9 89 45 63 48 37 87 99

12  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


6 În șirul de mai jos încercuiește numerele mai mari decât 50.
37 50 83 41 97 63 78 49 100 91

7 Ordonează crescător, apoi descrescător, numerele date:


45 64 90 55 79 88 51 66 81

8 Compune numerele, apoi ordonează descrescător numerele obținute.

30 8 40 7 90 6 80 8 60 9 50 4

9 Scrie numerele care pot fi rotunjite la:


a) 60
b) 80
10 Colorează mingea de tenis pe care este scris numărul cel mai apropiat de valoarea
notată în cerculeț.

48 50 44
53 69 70 76 86 90 88

11 Rotunjește la zeci numerele de mai jos:


27 73 91 58
52 88 77 22

12 Colorează conform codului și identifică câteva


dintre organele principale ale corpului omenesc.
46
vecinul mai mare al lui 45  gri

numărul format din 5 zeci  roșu 99


cel mai mare număr par din șirul 20, 21,
22, 23  galben 50
vecinul mai mic al lui 100  albastru

numărul format din 3 unități și 4 zeci  22


maro
43

Lucru în echipă! Roagă-l pe colegul de bancă


să denumească fiecare organ colorat de tine.

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 13


EVALUARE

1 Scrie numerele indicate de numărători. Colorează cifra unităților.

Z U Z U Z U Z U Z U

2 Ordonează numerele date:

36, 4, 67, 25, 78, 83 crescător

5, 65, 73, 24, 87, 11 descrescător

3 Completează șirurile cu numerele care lipsesc:

79, 78, , , , , . 46, 43, , , , , .


4 Compară numerele:
55 79 43 34 33 33 29 30
66 81 96 75 57 81 81 81

5 Cu ajutorul codurilor, recunoaște și scrie denumirile organelor interne ale corpului


omenesc.

cel mai mic numărul care numărul par


vecinul
număr impar vecinul are cifra zecilor din șirul:
mai mare al
de două cifre mai mic 6 și a unităților
numărului 17 35, 37, 38
diferite al lui 90 cu 2 mai mare

38  RINICHI; 89  INIMĂ; 13  CREIER; 68  STOMAC; 18  PLĂMÂNI

Autoevaluează-te! FB B S

14  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


Adunarea numerelor naturale
de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

A. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10.


Probleme care se rezolvă printr-o singură operație
Reține! Adunarea-ncepe-acum,
6 + 3 = 9 Termenii pornesc la drum.
La sfârşit, de pui egal,
TERMEN PLUS TERMEN EGAL SUMĂ Obţii SUMĂ sau TOTAL.

Numerele care se adună se numesc termeni. Rezultatul adunării se numește sumă (total).

Rezolvă adunările, pornind de la imaginile de mai jos:

+ = + =

1 +4=5
Reține!
Termenii se SCAD uşor,
9 – 5 = 4
N-ai nevoie de ajutor!
La sfârşit, cu siguranţă,
TERMEN MINUS TERMEN EGAL DIFERENțĂ (REST)
Obţii REST sau DIFERENŢĂ!

Numerele care se scad se numesc termeni. Rezultatul scăderii se numește diferență.

Rezolvă scăderile, pornind de la imaginile de mai jos:

6 –2=4
 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 15
1 Calculează:
3+1= 3+2= 2+2+1= 1+1+3=
0+5= 1+0= 3+0+1= 4+1+0=

2 Află suma numerelor din fiecare pereche:


4 și 1 3 și 1 4 și 0

3 Calculează și compară rezultatele:


0+3 3+1 5+0 3+2 2+2 2+1 1+3 1+4

4 Fă calculele și colorează cel mai mare rezultat.


5+0= 4+3= 3+5= 2+4=

5 Colorează rezultatul corect:

3+2= 4 5 6 5+4= 7 8 9 9+1= 6 8 10

7+1= 8 9 10 6+3= 7 9 8 5+2= 5 7 9

6 Rezolvă problemele pe baza imaginilor:

Erau: Erau:

Au venit: Au plecat:

Sunt: Au rămas:

7 Calculează scăderile:
9–7= 8–6= 9–0= 6–6=
7–6= 7–5= 7–3= 8–7=
9–6= 9–8= 5–3= 10 – 9 =

8 Calculează și completează casetele:

6– =3 5– =1 10 – =6 5– =3

8– =2 9– =3 8– =4 7– =2

16  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


9 Pune semnele + şi – acolo unde trebuie:

5 4 0= 1 9 5 4= 8

4 4 5=3 7 5 4=6

10 Colorează fructele pe care sunt scrise operațiile care au ca rezultat numărul afișat
pe coș.

3–2 7–1 4–1 9–2 4–2


6–4 6–1
8–5 5–3

1 3 2

11 Colorează caseta în care numărul 5 reprezintă diferența:

6–5=1 8–3=5 5–3=2

12 Ordonează descrescător rezultatele scăderilor de mai jos:


7–2= 4–3= 8–4= 10 – 1 = 9–6=

13 Calculează diferența numerelor impare din fiecare grup.

6; 9; 5 7; 1; 2 5; 0; 1 3; 8; 1 4; 7; 5 10; 9; 7

ă ne amintim!
14 Primul termen al unei scăderi este 7, al doilea termen este 5. Cât este diferența?

15 Primul termen al unei scăderi este cel mai mare număr impar de o cifră. Al doilea
termen este cel mai mic număr par de o cifră. Cât este diferența lor?

16 Află cât este diferența dintre numărul 8 și vecinul mai mare al lui 6.

17 Cu cât este mai mare suma numerelor 7 și 3 decât diferența numerelor lor?

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 17


18 Scrie operațiile matematice corespunzătoare imaginilor de mai jos:

5 – 1 = 4 – =

– = – =

19 Află numerele cu 2 mai mici decât: 4, 3, 5, 9.

20 Calculează:
a) suma vecinilor numărului 2
b) diferența vecinilor numărului 2

21 Pe lac sunt 8 păsări. 5 sunt rațe, iar restul sunt gâște.


Câte gâște sunt pe lac?

22 Bunicul are 6 oi și cu 2 mai mulți miei.


Câți miei are bunicul?

23 Calculează suma perechilor de numere scrise sub fiecare animal domestic.


Colorează animalul corespunzător celui mai mare rezultat.

6 și 2 2 și 5 7 și 3 0 și 9

18  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


24 Află diferența numerelor pare scrise sub fiecare pasăre.

3, 4, 2 6, 1, 0 4, 4, 9 5, 8, 2

25 Completează casetele cu termenii care lipsesc:

5+ =9 7+ = 10 4+ =7 5+ + =8

+1=6 +3= 8 2+ =8 3+ + =9

26 Calculează și completează!
+3 +1 +2 +1 +2 +1

0
27 Rezolvă problemele!

Bunicul are:
Pe lac, sunt:

A mai venit:

Câte gâște sunt?


Câte animale are?

28 Compune și rezolvă probleme!

Au
Erau 7 8 9 5 2 3
fost

Au Au mai
6 2 3 5 8 2
plecat venit
Au
7–6=1 Sunt
rămas

29 În ogradă sunt 4 găini, 2 curci și 1 cocoș. Câte păsări sunt?

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 19


30 Bunica are o pisică, un câine și o găină. Câte picioare sunt în curtea bunicii?

31 Pe creanga unui copac au poposit 10 rândunele. 8 dintre ele au zburat. Au rămas


pe creangă _______________ rândunele.

32 În pădure sunt 3 urși, 2 vulpi, 2 iepuri și 1 lup. Câte animale sunt în pădure?

B. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10.


Proprietățile adunării
OBSERVĂ ȘI REȚINE!

+ =4 + =4

1 + 3 =4 3 + 1 =4

1 Scrie operații pornind de la imaginile date, apoi schimbă locul termenilor și scrie
operația corespunzătoare. (vezi model)

+ +

3 + 4 = 7 + =

4+3=7

+ +

+ = + =

20  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


2 Află suma, grupând diferit termenii:
3 + 2 + 5= 1 + 1 + 7 = 4 + 2 + 3=

3 + 2 + 5= 1 + 1 + 7= 4 + 2 + 3=

3 Completează casetele cu numerele care lipsesc:


+5=7 1+ =9 3+ =8
5+ =7 8+ =9 +3=8
4 Colorează cu aceeași culoare operațiile la care obții același rezultat:

2+4 5+0 4+3 7+3 5+4

3+4 3+7 4+2 4+5 0+5

C. Alcătuirea plantelor
1 Colorează părțile unei plante (copac), conform codului scris în caseta din partea
dreaptă a paginii.

3+2= 1+2= 1 = gri (rădăcină)


2 = maro (tulpină)
3 = roșu (fruct)
10 – 6 =
4 = verde (frunză)
5 = albastru (floare)
9–7= 6 = negru (semințe)

7–1=
8–7=

2 Completează rebusul cu denumirile părților plantei. Citește cuvântul scris pe verticală.

T U L P I N Ă ȘTIAI CĂ…?
 Cel mai bătrân copac
din lume este un
molid, care are peste
9 500 de ani și crește
în Suedia.

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 21


3 Bunicul plantează în livadă semințe de peri, meri și pruni. Știind că vor răsări cu
unul mai puțini pomi decât numărul de semințe plantate, scrie în casete numărul
pomilor care vor răsări.

4 Pentru fiecare plantă, colorează frunza pe care este scris numărul mai mic. Adună
numerele scrise pe frunze.

6 2 7 5 1
3 7 3 2 4

5 Scade numerele scrise pe ciupercuțe! Ordonează descrescător rezultatele.

6 3 8 4 4 2 9 2

6 Scrie în casete ce parte a plantei consumăm de la:


ȘTIAI CĂ…?
 Pădurea se numește și
morcov „plămânul verde” al pla-
netei, deoarece absoarbe
castravete
din aer dioxidul de car-
bon (un gaz toxic) și
elimină oxigen, un gaz
fără de care viața nu ar
fi posibilă pe Pământ.
floarea-
varză
soarelui

Scrie în dreptul morcovului rezultatul adunării 8 + 1 și în dreptul


castravetelui rezultatul scăderii 7 – 3.

22  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


D. Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100.
Adunarea numerelor naturale formate numai din zeci (Z + Z)
1 Calculează:
10 + 20 = 50 + 30 = 20 + 30 + 40 =
30 + 40 = 10 + 80 = 10 + 40 + 30 =
60 + 20 = 70 + 20 = 60 + 10 + 20 =
90 + 10 = 50 + 20 = 70 + 10 + 20 =
2 Completează casetele cu numerele potrivite:
30 + = 50 + 20 70 + 30 = 50 +

60 + = 30 + 40 20 + 60 = 30 +

20 + = 60 + 30 60 + = 80 + 20
+ 10 = 20 + 20 90 + 10 = 40 +

3 Calculează și scrie pe steluțe rezultatele:

+ 30 + 30
+ 20
10
+ 10

4 Compară rezultatele adunărilor:


10 + 30 20 + 10 20 + 50 60 + 10 40 + 40 50 + 20

5 Află suma numerelor 30 și 20. 6 Află numărul cu 30 mai mare decât 50.

7 La suma numerelor 40 și 30 8 Adună numărul 30 cu el însuși.


adaugă numărul 20.

9 La cel mai mic număr natural de două cifre adaugă suma numerelor 30 și 60.

10 Colorează rezultatele corecte:


10 + 30 + 20 = 50 60 70 60 + 20 + 10 = 80 90 100

30 + 30 + 20 = 60 70 80 40 + 30 + 20 = 80 70 90

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 23


E. Probleme care se rezolvă printr-o singură operație de adunare.
Rolul părților componente ale unei plante
1 Completează casetele cu literele lipsă și vei găsi denumirile părților plantei. Află
mai multe despre rolul lor.

F R __N Z E F L O R __
• cu ajutorul luminii • dau naștere
solare prepară hrana fructelor și semințelor
plantei

T __L P __N __
F R __C T __
• susține planta
• se dezvoltă din flori • transportă apa și
și conțin semințele sărurile minerale

S E __I N Ț E R __D Ă C I N __
• fixează planta
• asigură înmulțirea
• absoarbe apa și
plantei
sărurile minerale
2 Calculează și rezolvă problemele!

În grădină Erau Am plantat Acum sunt  Cea mai mare


floare din lume are
o lungime de peste
10 20
2 metri şi cântăreş-
te aproximativ 50
50 10 de kilograme!

40 10

3 Într-un prun dintr-o livadă sunt 50 de prune. În alt prun sunt cu 20 de prune mai
mult. Câte prune are ce de-al doilea pom?

4 Câte legume sunt la un aprozar, dacă 10 sunt roșii, 20 sunt vinete și 30 sunt
verze?

5 Bunicul a cules din livadă 40 de și 50 de , în total __________ fructe.

24  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


6 În grădina de flori au răsărit 10 , 20 de , 20 de și 30 de .

În total, sunt ____________________________ flori.

F. Adunarea unui număr format numai din zeci cu un număr


format numai din unități (Z + U). Nevoile de bază ale plantelor
1 Rezolvă adunările de mai jos:
50+ 70+ 30+ 40+ 20+ 60+ 90+ 80+
3 2 5 3 1 3 7 2

2 Calculează:

80 + 4 = 60 + 3 = 50 + 8 = 30 + 4 =
4 + 80 = 5 + 70 = 7 + 60 = 1 + 20 =

3 Pe un câmp se văd 20 de care seamănă porumb. Pentru a termina

munca, mai vin 2 . Acum pe câmp sunt în total ___________ tractoare.

4 Completează tabelul: 5 La suma numerelor 20 și 30 adaugă 7.

+ 3 7 5 8
20
40 6 Mărește suma numerelor 40 și 50 cu cel
60 mai mare număr impar de o cifră.
80
30

7 Pentru a trăi și a se dezvolta, o plantă A O C Ă L D U R Ă


are nevoie de: apă, pământ, lumină
și căldură. Caută în careu cuvintele P Ă M Â N T N O E
care denumesc nevoile de bază ale
plantelor. Scrie-le pe spațiul de mai jos: Ă E R N O A P T E
S L U M I N Ă Z I
X U H R A N Ă M K

Ce se va întâmpla cu o plantă care nu are acces


la una dintre aceste nevoi de bază? Discută cu
colegul de bancă și roagă-l să aprecieze răspun-
sul tău!

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 25


8 Compune o problemă după imaginea de mai jos:

Raluca 20 Ana 7 în total

9 Marchează imaginile care indică de ce are nevoie o plantă pentru a trăi.

G. Adunarea unui număr format din zeci și unități cu un


număr format numai din unități (ZU + U)
1 Calculează:

75 + 44 + 37 + 63 + 83 + 92 +
3 5 2 2 6 4

2 Calculează și colorează rezultatul corect:

35 + 3 = 48 37 38 72 + 6 = 78 68 87 87 + 2 = 88 99 89

3 Calculează și scrie în casete:


24 + 3 = 9 + 60 = 3 + 75 =
32 + 5 = 5 + 52 = 7 + 81 =

4 Calculează, apoi ordonează crescător rezultatele.

33 + 5 + 1 = 94 + 2 + 3 = 75 + 1 + 2 = 21 + 4 + 4 =

26  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


5 Colorează rezultatul corect:
29 57 88 95
27 + 2 = 55 + 3 = 82 + 6 = 96 + 1 =
28 58 78 97

68 78 50 39
65 + 4 = 71 + 7 = 41 + 8 = 31 + 8 =
69 88 49 29

6 Completează tabelul:

a 42 33 61 3 2
b 7 5 8 85 73

a+b

7 Mărește suma numerelor 43 și 2 cu cel mai mic număr impar de o cifră.

8 Află numărul cu 5 mai mare decât suma numerelor 63 și 1.

9 Tudor are 25 de cărți cu povești, iar sora lui are cu 2 mai multe.
Câte cărți cu povești are sora lui Tudor?

10 Ancuța a citit 44 de pagini dintr-o carte, iar fratele său cu 5 mai multe.
Câte pagini a citit fratele Ancuței?

11 Sorina a cules 23 de ghiocei, cu 6 mai puțini decât Maria.


Câți ghiocei a cules Maria?

12 Pe primul raft al unui dulap sunt 36 de cărți, iar pe al doilea sunt cu 3 mai multe.
Câte cărți sunt pe al doilea raft?

13 În livadă sunt 41 de meri, 6 peri și 2 nuci. Câți pomi sunt în livadă?

14 Daria rezolvă în prima zi 24 de probleme, a doua zi 3 și observă că mai are de


rezolvat 2 probleme. Câte probleme a avut de rezolvat Daria în total?

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 27


H. Adunarea numerelor formate din zeci și unități (ZU + ZU).
Plantelor în viața oamenilor
1 Calculează și află rezultatele adunărilor:

15 + 62 + 38 + 33 + 76 + 42 +
13 21 51 22 23 34

2 Calculează:
34 + 45 = 44 + 22 = 13 + 75 =
84 + 11 = 21 + 46 = 85 + 12 =
43 + 54 = 16 + 11 = 56 + 32 =
63 + 23 = 17 + 21 = 73 + 26 =

3 Completează casetele și află rezultatul final:


+ 13 + 10 + 20 + 32 + 11
13

4 Completează cu cifra sau numărul potrivit:

49 + 16 + 53 + 95 + 22+
32 3 2 33 3
76 48 95 7 9

+ 16 + 37 + 54 + 6 5+
42 25
87 58 99 97 8 6

5 Colorează bulina pe care este scris rezultatul corect al adunării:

79 77 67 68
24 + 30 + 21 32 + 26 + 10
90 75 66 55

6 Într-un autobuz s-au ocupat 24 de locuri și au mai rămas libere 15 locuri.


Câte locuri are autobuzul?

7 Pe primul raft al unui dulap sunt 35 de pahare, iar pe al doilea raft cu 12 mai multe.
Câte pahare sunt pe al doilea raft al dulapului?

28  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


8 Papagalul Rico are 23 de pene roșii și tot atâtea albastre.
Câte pene colorate are Rico?

9 La un concurs de atletism au participat 32 de fete și cu 12 mai mulți băieți.


Câți băieți au participat la concursul de atletism?

10 Tudor a citit într-o zi 53 de pagini dintr-o carte, iar a doua zi cu 22 mai multe.
Câte pagini a citit Tudor a doua zi?

11 Corina vrea să ude florile din grădină. Pentru a ajunge la ele, trebuie să meargă
doar prin casetele în care sunt scrise rezultate pare.

22 + 44 = 33 + 43 = 66 + 13 = 34 + 21 =

15 + 12 = 10 + 52 = 81 + 16 = 10 + 87 =

72 + 13 = 21 + 17 = 53 + 22 = 10 + 55 =

0 + 77 = 44 + 44 = 17 + 31 = 43 + 31 =

12 Care este suma numerelor de pe frunzele fiecărei flori?

16 23 19 40 61 18

13 Calculează și descoperă plantele din imaginile de mai jos.

30 + 31 + 7 = 42 + 5 + 20 = 2 + 33 + 51 =

 67 = porumb;  68 = grâu;  86 = floarea-soarelui.

Întreabă-l pe colegul de bancă ce știe


despre aceste plante. Apreciază răspunsul
lui colorând chipul corespunzător.

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 29


14 Descoperă denumirile plantelor prin înlocuirea numerelor cu literele corespunză-
toare. Desenează plantele, apoi colorează-le!
A – rezultatul operației 45 + 23
 – vecinul mai mare al numărului 19
E – numărul cu 2 mai mare decât suma numerelor 11 și 12
G – cel mai mic număr par, format din două cifre diferite
L – numărul mai mare decât 29, dar mai mic decât 31
M – numărul format dintr-o zece și 2 unități
R – rezultatul adunării 32 + 51
Ș – suma dintre numărul 44 și vecinul mai mare al lui 14
Ț – numărul care are cifra zecilor 2, iar a unităților cu 2 mai mare
U – rezultatul operației 37 + 32

10 83 20 69 12 69 59 25 24 25 30 30 68 30 25 68

Spune despre fiecare plantă descoperită cărui gen aparține: plantă medicinală,
ornamentală sau plantă alimentară.

I. Probleme care se rezolvă prin două operații de adunare


Observă cu atenție problema de mai jos și modul de rezolvare:

• Bunicul are în livadă 20 de meri și cu 13 mai mulți pruni.


Câți pomi are bunicul, în total, în livadă?

Rezolvare
1. Câți pruni are bunicul?
2 0 + 1 3 = 2 3 (pruni)
2. Câți pomi are bunicul în total?
2 0 + 2 3 = 4 3 (pomi)
Răspuns: 4 3 pomi

30  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


1 Elevii clasei I vor să planteze în curtea școlii 13 trandafiri și cu 22 mai multe
panseluțe. Câte flori vor planta elevii?

2 Citește datele problemei și completează tabelul.


La un magazin de jucării s-au adus păpuși, roboți și mașinuțe. Sunt 10 păpuși și
11 roboți. Mașinuțele sunt cât păpușile și roboții la un loc.
Câte jucării sunt, în total, la magazin?

TOTAL

3 Compune oral o problemă după schema dată. Folosește


operația de adunare. Cere-i colegului de bancă să rezolve
problema și apreciază ce a făcut.

cu 11 mai
15
multe

4 Calculează câți copii au participat la un concurs care se desfășoară în școală.

fete 32

băieți cu 21 mai mulți decât fete

Total copii:

5 Află câte vapoare și bărci sunt. 6 Calculează câți pești sunt în lac.

22 62

cu 11 mai multe
22 + 11 =

În total: În total:

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 31


J. RECAPITULARE
1 Calculează:
14 + 20 = 35 + 4 = 40 + 20 = 62 + 35 =
2 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) operațiile de adunare:

42 + 21 + 2 = 66 61 + 10 + 10 = 82

32 + 30 + 5 = 77 15 + 23 + 1 = 39
3 Află numărul cu 12 mai mare decât suma numerelor 71 și 10.

4 Un termen al unei adunări este 37, iar celălalt este 61. Cât este suma lor?

5 La suma numerelor 48 și 41 adaugă cel mai mic număr par.

6 Completează tabelul:

a 94 73 69 85 77 86

b 3 20 10 13 22 2
a+b

7 Află suma numerelor pare scrise sub fiecare plantă alimentară.

16 77 12 35 43 22 51 70 66 49 33 32

8 Rezolvă problemele!

35 27

12 42

Câte flori s-au plantat în total? Câte legume sunt în total?

32  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


EVALUARE
1 Calculează și compară rezultatele:

46 + 23 25 + 42 87 + 12 41 + 58 22 + 22 31 + 17

2 Calculează valorile a, b, c, apoi ordonează-le descrescător:

a = 20 + 44 + 2 = b = 23 + 30 + 41 = c = 11 + 20 + 37 =

3 Calculează și colorează rezultatele impare:


10 + 5 = 20 + 30 = 15 + 24 = 19 + 30 =

4 Radu are 11 cărți cu poezii și cu 17 mai multe cărți cu povești.


Câte cărți cu povești are Radu?

5 Rezolvă problema!

Pe un răzor sunt: 40

Pe al doilea răzor sunt cu 11 mai multe:

Câte sunt pe cele două răzoare?

Răspuns:

6 Realizează corespondența între părțile plantei și rolul lor, unind operațiile care au
același rezultat.
90 + 1 = pregătesc hrana plantei
rădăcina 23 + 10 =

30 + 3 = absoarbe apa și substanțele


tulpina 44 + 10 = hrănitoare și fixează planta în
pământ

frunzele 81 + 10 = 50 + 4 = transportă apa și substanțele


hrănitoare
florile 16 + 10 = 8 + 70 = asigură înmulțirea plantei

semințele 68 + 10 = 6 + 20 = d dau naștere semințelor

Autoevaluează-te! FB B S

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 33


Scăderea numerelor naturale
de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

A. Scăderea numerelor naturale formate numai din zeci (Z – Z)


1 Calculează:

50 – 20 = 50 – 10 = 90 – 30 – 40 =

70 – 40 = 100 – 80 = 100 – 20 – 50 =

60 – 30 = 80 – 50 = 60 – 10 – 10 =

2 Calculează, apoi scrie rezultatele obținute pe vagoanele trenului.

30
+50 –40 –20 +70 –60 –30

3 Numără din 10 în 10 de la 90 la 20.

4 Unește operația cu rezultatul ei și descoperă cheia potrivită fiecărui cufăr!

90 – 70 70 – 10 80 – 50 100 – 90

60 20 10 30

40 50 70 90

90 – 40 60 – 20 100 – 10 100 – 30

34  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


5 Completează casetele cu numerele potrivite. Ordonează crescător valorile scrise.

+ 50 = 80 – 10 40 + = 60 + 10 80 + = 90 – 10

20 + = 100 – 40 + 10 = 70 – 10 100 – = 60 + 30

6 Compară rezultatele scăderilor:

90 – 30 40 – 20 20 – 10 90 – 80

50 – 10 80 – 40 80 – 60 90 – 60

100 – 20 90 – 30 40 – 20 90 – 70

80 – 30 100 – 40 60 – 30 80 – 50

7 La diferența dintre 80 și 50 adaugă 40.

8 Un păstor are grijă de 80 de oi. Pe 30 dintre ele le lasă la stână, iar cu restul
pleacă pe pajiște. Cu câte oi s-a dus păstorul pe pajiște?

9 Cât costă pantofii pe care și i-a cumpărat Cristina, dacă a dat vânzătoarei o hârtie
de 100 lei și a primit rest 20 de lei?

10 La un magazin cu articole sportive s-au adus 20 de . 10 dintre ele s-au vândut.

În magazin au rămas _____________________ .

11 Radu a făcut 30 de bulgări de zăpadă. Cu 10 a aruncat în timp ce se juca. Mai


are ___________ bulgări.

12 Pe creanga unui cireș sunt 50 de . A doua zi, cad 20 dintre ele. Au rămas pe

creanga cireșului ________________ .

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 35


13 Din suma numerelor 40 și 50 scade suma numerelor 20 și 30.

Proba adunării
1 Calculează, apoi fă proba prin scădere:
20 + 30 = 40 + 50 = 60 + 10 =

2 Compară, fără a calcula:

40 + 20 20 + 40 70 + 10 10 + 70

50 + 20 20 + 50 80 + 10 10 + 80

3 a) În grădină au înflorit 20 de zambile și 70 de ghiocei. Câte flori au înflorit?

b) Completează problema folosind datele de mai sus, apoi rezolvă.


• În grădină au înflorit ____ flori (ghiocei și zambile). Sunt _____ ghiocei. Câte
zambile au înflorit?

4 Completează casetele:
30 + 40 = 50 + 40 = – 80 = 10

+ 30 = 60 70 – = 10 10 + = 80

5 Calculează și realizează corespondența între operația de adunare și proba ei.

10 + 20 = 40 + 30 = 50 + 30 = 30 + 60 =

30 + 40 = 20 + 10 = 60 + 30 = 50 + 40 =

20 + 50 = 50 + 20 = 40 + 50 = 30 + 50 =

6 Din cele 60 de mere pe care le-a cumpărat, mama îi dă lui Andrei 20 de mere și
Mariei 10 mere.
Câte mere îi mai rămân mamei?

36  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


Proba scăderii
1 Andrei a rezolvat următoarele exerciții. Verifică dacă a calculat corect, făcând
proba prin adunare și notează operațiile cu A sau F.
20 – 10 = 10 40 – 30 = 20 50 – 40 = 10

2 Rezolvă scăderile, apoi fă proba prin scădere.

60 – 50 = 40 – 10 = 70 – 10 =

90 – 20 = 80 – 60 = 60 – 20 =

3 Rezolvă scăderile și verifică făcând proba prin adunare și scădere:

80 – 20 = 70 – 20 = 60 – 10 =

4 Calculează, apoi verifică:

10 + 70 = 90 – 40 = 60 – 40 =

– = + = + =
– = – = – =

5 Maria are 50 de mere, iar Andreea are 20. Câte mere îi mai trebuie Andreei pentru
a avea același număr de mere cu al Mariei?

B. Scăderea unui număr format din unități dintr-un


număr format din zeci și unități (ZU – U)
1 Calculează:

• 19– 27– 43– 64– 78– 95– 86– 38–


3 4 1 3 5 2 5 8

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 37


• 29– 42– 34– 56– 67– 79– 88– 99–
7 2 2 4 5 6 7 1

2 Calculează și scrie rezultatele scăderilor:


47 – 6 = 68 – 4 = 38 – 3 – 2 =
53 – 2 = 39 – 5 = 45 – 4 + 5 =
94 – 3 = 67 – 2 = 96 – 3 + 4 =
89 – 7 = 74 – 1 = 89 – 8 + 7 =

3 Alege și colorează rezultatul corect:


55 – 2 = 53 57 51 75 – 4 = 71 74 72

48 – 6 = 43 42 49 86 – 2 = 82 81 84

66 – 4 = 52 62 63 27 – 7 = 20 30 21
4 Calculează și completează casetele:
+3 –2 –4 +5 –1
46

–2 +4 –3 –2 –1
74

5 Completează casetele cu numerele potrivite:


+ 3 = 58 7+ = 77 – 4 = 44

+ 6 = 88 2+ = 45 – 2 = 34

6 Din cel mai mare număr par de două cifre cu cifra zecilor 6, scade numărul 7.

7 Calculează diferența numerelor:


27 și 5 63 și 2 99 și 6 45 și 4

8 Adevărat (A) sau fals (F)?


24 – 2 = 20 59 – 4 = 45 75 – 3 = 72

88 – 1 = 87 66 – 3 = 63 99 – 4 = 93

9 Mărește cu 3 diferența numerelor 58 și 5.

38  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 


10 Calculează și compară rezultatele:
35 – 4 46 – 3 56 – 4 58 – 6 10 + 1 29 – 8

14 – 2 24 – 2 29 – 6 16 – 3 22 – 2 10 + 10

11 Din cel mai mare număr de două cifre diferite scade vecinul mai mare al lui 3.
Ce număr obții?

12 Din suma vecinilor numărului 44 scade cel mai mare număr par format dintr-o
singură cifră.

13 Dintr-o carte de 86 de pagini, Ilinca mai are de citit 4 pagini.


Câte pagini a citit Ilinca?

14 Tatăl Ioanei are 37 de ani și este cu 2 ani mai mare decât mama Ioanei.
Câți ani are mama?

15 Unește norul pe care se află operația cu picătura pe care este scris rezultatul corect.

48 – 3 96 – 5 62 – 1

46 91 45 92 46 61 60 90

16 La magazin s-au adus 39 de cornuri cu gem și cu 6 mai puține cornuri cu cioco-


lată. Câte cornuri cu ciocolată s-au adus la magazin?

17 La o florărie sunt 78 de garoafe albe și cu 4 mai puține garoafe roșii.


Câte garoafe roșii sunt la florărie?

18 a) Într-un coș sunt 38 de fructe: 4 sunt , iar restul . Câte sunt?

b) Maria are 24 , iar Ana are cu 4 mai puține. Câte are Ana?

 Exerciții și probleme  Caiet de lucru 39


C. Animale, părți componente ale corpului.
Citirea și înregistrarea datelor
1 Colorează părțile corpului conform codurilor. Scrie denumirea lor în casete.

cel mai mare număr de două


cifre, cu cifra zecilor 7

„vecinul” mai mic al celui mai


mare număr par de două cifre

„vecinul” mai mare al


numărului 49

50  gri; 97  galben; 79  maro

2 Descoperă cele mai importante grupe de animale, unind operația cu rezultatul ei.

94 – 3 =
24 = PĂSĂRI

27 – 3 =
52 = PEȘTI

57 – 5 = 64 = REPTILE

91 = MAMIFERE

66 – 2 =

33 = INSECTE

34 – 1=

ŞTIAI CĂ…? Cele mai numeroase animale de pe Pământ sunt


insectele. Există mai mult de un milion de specii de insecte!

40  Matematică și explorarea mediului  Clasa I 

S-ar putea să vă placă și