Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

Numerele naturale 0 - 1000 (formare, scriere, citire)

1. Scrie numerele formate cu ajutorul simbolurilor dacă = 100, = 10 şi = 1.

2. Continuă şirurile descoperind regula:


368
346
348
350 360
660
560 600 700
570

3. Unele case şi-au pierdut numerele. Scrie-le:

696 698 704

697 703

4. Descompune numerele în sute, zeci şi unităţi. Completează baloanele:

561 970

5. Scrie ca o sumă de numere formate din sute , zeci şi unităţi numerele :

169 = _________________________ 403 = ______________________________

520 = _________________________ 915 = ______________________________

6. Completează tabelul cu numerele scrise pe Terra.


Nr. formate din SZU

Nr. formate din S și Z

Nr. formate din S

Nr. formate din S și U

Nr. formate din cifre identice

7. Încercuieşte:
a) numerele impare: 215, 690, 139, 747, 241, 996, 523.

b) numerele pare: 316, 624, 405, 109, 700, 802, 321, 528.

8. Scrie vecinii numerelor:

245 504 730

199 800 429

9. Domnului Ionescu îi plac călătoriile. Ajută-l să găsească traseul călătoriei în jurul Pământului colorând
numerele din 10 în 10.