Sunteți pe pagina 1din 1

SC.

,,NUME DISPECERAT''

Adresa:………………………

Va rugam ca sa ne transmiteti, lunar in perioada 1 - 5 ale lunii urmatoare


situatia ( evidenta ) tuturor contractelor pe care la aveti
incheiate cu transportatorii, indiferent de forma juridica de organizare, conform tabelului
anexat.

TARIF REZULTAT DIN STRUCTURA DE CHELTUIELI


NR. AUTORIZATIE DE TRANSPORT

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI

VALABILITATEA CONTRACTULUI
NR.CONTRACT DISPECERIZARE
NR.INMATRICULARE AUTO
NT AUTORIZATIE DE TAXI
NUME TRANSPORTATOR

STARE CONTRACT
INDICATIV AUTO
NR.CRT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Datele solicitate vor fi transmise, in format electronic ( Excel 2003, *.xls ), fisier
ce va contine numai 3 foi de lucru : ,, independenti'' , ,, societati comerciale'', si parc
propriu - daca e cazul, la adresele de e-mail :
ion.dedu@bucuresti-primaria.ro si
si cc: andrei.stefanescu@bucuresti-primaria.ro;
daniela.arnautu@bucuresti-primaria.ro şi adrian.apostol@bucuresti-primaria.ro
- ca persoane desemnate de conducerea D.T.D.S.C.,
precum si pe suport de hartie, A3, semnata de Persoana desemnata si stampilata, prin
depunere la Registratura PMB.