Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă nr.

2 la Procedurile operaţionale privind organizarea acţiunilor culturale

Fişă de evaluare eveniment


Titlu eveniment:

Localizare eveniment:

Data de desfăşurare:

Rezultatele evenimentului:

Indicator de performanţă Rezultate Rezultate Diferenţe Motive şi propuneri de


propuse obţinute (±%) soluţii
Denumirea U.M

Scurtă descriere a evenimentului

Profesor: ........................................................................... Semnătură ...............................................................