Sunteți pe pagina 1din 11

NR.

____________ /____________2020

ROMÂNIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI
Str. Primăriei, nr. 8, Dudeşti, Brăila,
CUI :14172979 ,
Tel/Fax: +40 239 663416; email:scoaladudesti@yahoo.com

Raport privind activitatea Comisiei Metodice a profesorilor de ştiinte umaniste pe semestrul al II- lea
în anul şcolar 2019-2020

A. Managementul ariei curriculare


1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare

În semestrul al II lea al anului şcolar 2019-2020, comisia metodica umanistă, şi-a păstrat aceeaşi componenţă: Lb.
romana: : Lb. romana: prof.Dumitraşcu Roxana,prof Paraipan Ionela, Lb. engleza: prof. Lefter Silvia, prof.Ioniţă Fănica,
prof.Antohi Daniela,Lb.franceza: prof.Bibicu Florentina, prof.Cange Sonia, istorie-prof Soare Georgeta, religie prof.Stan
Nicuţa,prof Mocanu Cătălin, Elemente de latinitate si cultura romanică-prof. Vasile Alina, educatie sociala/cultura civica-
prof Bunea Mioara, prof.Negoiţă Andrei, Bilan Oana, desfăşurând o activitate ce a vizat permanent optimizarea procesului
instructiv-educativ, în scopul imbunatatirii rezultatelor elevilor. Considerăm că o analiză eficientă a activităţii diverse a
profesorilor de limba şi literatura română, engleză şi franceză, constituie premisa îmbunătăţirii prestatiei viitoare a cadrelor
didactice
Pe semestrul II al anului şcolar comisia metodică umanistă,şi-a propus următoarele obiective:

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi
de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente,
diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul comisiei;
 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 Colaborarea şcoală-familie.

Pentru acest semestru, este de mentionat faptul ca pană in data de 11 martie 2020 s-au realizat cursuri in
maniera traditionala, dupa aceasta data si pana la finalul anului scolar cursurile s-au desfăsurat on line din cauza
pandemiei de COVID-19, pe diferite platforme sau canale media: grupuri de wats up, facebook, messenger, ZOOM,
Google Classroom etc, cu respectarea orarului si a planificarii, de catre toate cadrele didactice, lucru ce reiese din
rapoartele saptamanale intocmite si transmise conducerii scolii.
De asemenea, activitatile din săptămâma Şcoala Altfel, planificate initial s-au anulat, activitatile fiind adaptate
invatarii on line. Toate cadrele didactice au derulat astfel de activitati, consemnate in planificari adaptate mediului
on line , dovada fiind si transmiterea acestora conducerii, prin rapoarte individuale.
Elevii au fost permanent sustinuti, încurajati să participe la lectii, atat din punct de vedere moral, cat si in
functie de specificul fiecarei discipline.
Activitatea de pregatire pentru elevii clasei a 8 a a fost continuata si in mediul on line, elevii parcurgand intr-un
ritm sustinut Testele de antrenament puse la dispozie de MEN, profesorii de limba si literatura romana oferind un
feedback imediat, discutand si ameliorand in permanenta punctele slabe ale elevilor.
De asemenea, pe semestrul al doilea nu au mai fost sustinute teze/ simulari, situatia scolara incheindu-se in
conditii speciale, conform indrumarilor primite de la MEN.
Dovezile au fost stocate de către fiecare cadru didactic, urmand a fi puse la dispozitie conducerii scolii sau altor
organisme din domeniu.
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii
transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări
elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul s-a realizat ţinând cont de
sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare,
învăţare. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină pentru ca
activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor
intelectuale ale acestora, s-au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru
exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri
moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi,
care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare,
de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare
a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare cadru didactic a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă, fiind însoţite de bareme de corectare. În
urma evaluărilor s-a constatat că mare parte dintre elevi deţin cunoştinţele de bază prevăzute de programa şcolară, dar
există si elevi care nu şi-au insusit aceste lucruri, motiv pentru care fiecare profesor si-a intocmit un plan de recuperare
adaptat.
Asadar, pana la inceputul pandemiei de COVID -19, activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse
conform graficului.

 In perioada 13-17 ianuarie 2020, a fost prezentată oferta de optionale pentru anul scolar 2020-2021, acestea
fiind : Valori cultural –morale în textul literar, clasa a 5 a; Dezvoltarea creativitatii prin compuneri, clasa a8 a- prof
Dumitrascu Roxana si Comunicare prin joc si culoare/ Interpretare de text si redactare, clasa a 7 a, prof Paraipan Ionela
 În perioada 15-17 ianuarie 2020, s-au desfaşurat activitati dedicate poetului M.Eminescu, reunite intr-un Proiect
educational „Omagiu poetulu naţional”, dar a fost sustinut si referatul Strategii de motivare a lecturii- prof
Paraipan Ionela
 În data de 23 ianuarie s-a sustinut Concursul COMPER -ETAPA JUDETEANA I, unde s-au obtinut
urmatoarele rezultate:

Şcoala Gimnaziala Dudeşti/ Structura Tataru-prof Dumitrascu Roxana


- PREMIUL II- Caragata Ana- 85p / a 8 a
-Premiul III Orasanu Andrei- 75 p/ a8 a
- Premiul III Orasanu Valentin- 80 p/ a8 a
- Premiul III Iconaru Mariana-80 p/ a 6 a
- PREMIUL III- Vlad Sorina -80 p/ a 6 a
- PREMIUL III- Maxineanu Ionut 75 p/ a 5 a
- PREMIUL III- Rusin Cristina 75 p/ a 5 a
-MENTIUNE Iordache Laurentiu -65p / a8 a
- MENTIUNE Ghionea Roxana -65p / a 7 a
- MENTIUNE Brezuica Denisa -70p a 6 a

 În 24 ianuarie 2020 s-au derulat activitati specifice sarbatoririi Micii Uniri, reunite in proiect
educational
 Ianuarie 2020, s-au derulat activitati cuprinse in Proiectul Judetean „Mari scriitori la ceas aniversar”-
desfasurata la Scoala Gimnaziala Ciocile, cu urmatoarele rezulatate:
Premiul I- BREZUICA DENISA , concurs REFERATE
Premiul III- BREZUICA DENISA , concurs DESENE
Premiul I –BREZUICA DENISA-PT Originalitate, creativitate ,Expresivitate
Premiul II- NEICU CRISTINA , concurs RECITARE
 Februarie 2020,s-au derulat activitati din cadrul Proiectului Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”,
”Caragiale”, organizat la Scoala Gimn.VIZIRU- februarie 2020, cu urmatoarele rezultate:
Mentiunea a II a –“”ART 214”– in cadrul Concursului de INTERPRETARE
Mentiunea a II a –VLAD SORINA
Premiul I –BREZUICA DENISA-PT Originalitate, creativitate ,Expresivitate – in cadrul Concursului de
DESENE
 În 24 februarie 2020 s-au derulat activitati specifice Proeictului educational „De Dragobete, iubeste
româneste”
 În 29 februarie 2020, rezultate Olimpiada Universul cunoasterii prin lectura:
Mentiune- Diaconu T.C. Andreea Lavinia, clasa a 6 a- Mentiune 80,5p -Prof Paraipan Ionela
Musat Andreea-76 p, clasa a7a --Prof Paraipan Ionela
Simescu Stefania,clasa a 5 a, 82p- prof Dumitrascu Roxana
Vlad Sorina, clasa a 6 a, 71p- prof Dumitrascu Roxana
Caragata Ana, clasa a 8 a, 80p- prof Dumitrascu Roxana

 februarie 2020, DIPLOMA DE PARTICIPARE la simpozionul “Traditii in secolul XXI”, editia a V a,


din cadrul proiectului national “Vesnicia s-a născut la sat… la MEREI”, inscris in OMEC nr 5597/2019, nr
66 in Lista activitatilor educative nationale ce se vor organiza si desfasura in Romania , 2020
 martie 2020- participare la SIMPOZIONUL National / Proiectul Educational National: Rolul activitatilor Extrascolare
în educatia copiilor,
- Premiul I Brezuica Denisa , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”
- Premiul I Vlad Sorina , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”
- Premiul I Iconaru Mariana , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”

 În perioada 17-28.02.2020,s–a desfasurat cursul Aplicarea eficienta a programei scolare pentru


disciplina “Elemente de limba latina si cultura romanica”- a 8 a durata 24 ore,(participanti Dumitrascu
Roxana, Vasile Alina)
 “Managementul clasei de elevi”, derulat în concordant politicile si strategiile MEN, ACREDITAT
CONFORM OM.NR 3161/ 13.02.2019, cu durata de 80 de ore / 20 CPT, organizat de
PROFEDU(participanţi: Soare Georgeta, Bunea Mioara, Dumitrascu Roxana)
 CRED -08.02.2020 – 09.05.2020 (participanti Dumitrascu Roxana, Cange Sonia )
 Competențe digitale, organizat de CCD Braila pe perioada suspendării cursurilor, (11-13 mai 2020)
formator, prof Toncea C.
 22 aprilie – activitati dedicate „Zilei Pământului”, elevii trimitând on line fotografii cu produsele
realizate de ei

La sfârsitul semestrului al II lea, niciun corigent

Activitati, concursuri, proiecte si programe derulate de membrii comisiei:

 Prof.Dumitrascu Roxana, activitati pe sem al II lea

Parteneriate

-Protocol de colaborare, nr 1569.25/3.03.2020 intre Asociatia “Learn for you”si prof de lb rom Dumitrascu
Roxana, in cadrul Proiectului International Voluntarii- Solutia pentru incluziunea sociala”
-Procecs verbal nr 4043/17.03.2020, incheiat in cadrul Proiectului Educational National “Rolul activitatilor
extrascolare în educatia copiilor”

Premii

-Premiul III-ŞCOALA GIMNAZIALA TĂTARU/ coord. De prof Dumitrascu Roxana, Concurs de cultura
generala, Proiect Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”ACTIVITATEA “Sub mireasma teiului Eminescian”,
ed a V a, 2019-2020 NR 169/ 30.01.2020
-Diploma de participare , prof Dumitrascu Roxana, Proiect Judetean “Mari scriitori la ceas
aniversar”ACTIVITATEA “Sub mireasma teiului Eminescian”, ed a V a, 2019-2020 NR 169/ 30.01.2020
-Diploma nr 169/30.01.2020, Premiul I- BREZUICA DENISA , concurs REFERATE, din cadrul Proiect
Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020, domeniul cultural –artistic,
literar, nr 12317/ 14.10.2019
- Diploma nr 169/30.01.2020, Premiul III- BREZUICA DENISA , concurs DESENE, din cadrul Proiect
Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020, domeniul cultural –artistic,
literar, nr 12317/ 14.10.2019
- Diploma nr 169/30.01.2020, Premiul II- NEICU CRISTINA , concurs RECITARE, din cadrul Proiect
Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020, domeniul cultural –artistic,
literar, nr 12317/ 14.10.2019
-Premiul I –BREZUICA DENISA-PT Originalitate, creativitate ,Expresivitate – in cadrul Concursului de
DESENE, din cadrul Proiect Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020,
domeniul cultural –artistic, literar, nr 12317/ 14.10.2019, organizat la Scoala Gimn.VIZIRU- februarie 2020/nr de
inreg J272 /
-Mentiunea a II a –VLAD SORINA PT Originalitate, creativitate ,Expresivitate – in cadrul Concursului de
DESENE, din cadrul Proiect Judetean “Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020,
domeniul cultural –artistic, literar, nr 12317/ 14.10.2019, organizat la Scoala Gimn.VIZIRU- februarie 2020/nr de
inreg 276/
-Mentiunea a II a –“”ART 214”– in cadrul Concursului de INTERPRETARE, din cadrul Proiect Judetean
“Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020, domeniul cultural –artistic, literar, nr
12317/ 14.10.2019, organizat la Scoala Gimn.VIZIRU- februarie 2020/nr de inreg J270
- -Diploma PARTICIPARE pentru COORDONAREA si IMPLICAREA ELEVILOR, in Proiectul Judetean
“Mari scriitori la ceas aniversar”, CAEJ, POZ 80, ed a V a, 2019-2020, domeniul cultural –artistic, literar, nr
12317/ 14.10.2019, organizat la Scoala Gimn.VIZIRU- februarie 2020/nr de inreg J270
- COMPER- ETAPA JUDETEANA I :
- PREMIUL II- Caragata Ana- 85p / a 8 a
-Premiul III Orasanu Andrei- 75 p/ a8 a
- Premiul III Orasanu Valentin- 80 p/ a8 a
- Premiul III Iconaru Mariana-80 p/ a 6 a
- PREMIUL III- Vlad Sorina -80 p/ a 6 a
- PREMIUL III- Maxineanu Ionut 75 p/ a 5 a
- PREMIUL III- Rusin Cristina 75 p/ a 5 a
-MENTIUNE Iordache Laurentiu -65p / a8 a
- MENTIUNE Ghionea Roxana -65p / a 7 a
- MENTIUNE Brezuica Denisa -70p a 6 a
- Diploma de performanta scolara- Prof Dumitrascu Roxana- Diplomă didactic.ro, pentru contribuţia adusă
la îmbogătirea continutului www.didactic.ro cu materiale utile procesului de educatie în şcoala românească,
care atestă publicarea a 71 materiale în format electronic în perioada 2014-2020, care pot fi consultate pe pagina
utiliztorului roxanadumitrascu26, din data 17.03. 2020
-DIPLOMA participare la SIMPOZIONUL National / Proiectul Educational National: Rolul activitatilor
Extrascolare în educatia copiilor, martie 2020
- Premiul I Brezuica Denisa , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”
- Premiul I Vlad Sorina , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”
- Premiul I Iconaru Mariana , in cadrul activitatii extrascolare “ Rolul activitatilor extrascolare”
 DIPLOMA DE PARTICIPARE la simpozionul “Traditii in secolul XXI”, editia a V a, februarie 2020,
din cadrul proiectului national “Vesnicia s-a născut la sat… la MEREI”, inscris in OMEC nr 5597/2019, nr
66 in Lista activitatilor educative nationale ce se vor organiza si desfasura in Romania , 2020
DIPLOMA DE MERIT pt organizarea, coordonarea, implicarea activă si pentru eforturile depuse in
sustinerea traditiilor si valorilor romanesti in cadrul concursului regional nr 588, in CAERI 2019, “Vesnicia s a
nascut la sat… la Merei”, etapa I, cu tematica “Craciunul copilariei mele”, editia a VII a, 2019-2020

Proiecte educaţionale la nivel de scoala


 Proiect educational “ Un martisor pentru literatura română” - 1569.24/ 02.03.2020
 Proces verbal nr 1569.24/ 0203.2020, Un martisor pentru literatura română”
 Proiect educational “ Omagiu poetului national-170 ani de la nastere/ Ziua Culturii Nationale, nr 1569.18/
13.01.2019 si Proces verbal 1570.57/15.01.2020
 Proiect educational – “De Dragobete, iubeste româneste”nr 1569.23/ 24.02.2020 si PROCES VERBAL

Publicatii

- lucrarea “Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalitatii elevilor”, din cadrul Simpozionului


International “Voluntarii- Solutia pentru incluziunea sociala”
- Publicarea lucrarii “Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational” din cadrul Simpozionului
International

ADEVERINTE/ DECIZII

 Adeverinta nr 3646/01/02/2020 -COMISIA de Evaluare Etapa judeteana I, 2029-2020, a Concursului


Scolar National de Competentă ComPer, organizat in arteneriat cu MEN, prin protocolul de colaborare nr
419/ 13.06.2016, inclus în CAEN, NR 5092/30.08.2019, SECTIUNEA 3, POZITIA 104
 Adeverinta nr 2680/01/02/2020- MENTOR COORDONATOR Etapa judeteana I, 2029-2020, a
Concursului Scolar National de Competentă ComPer, organizat in arteneriat cu MEN, prin protocolul de
colaborare nr 419/ 13.06.2016, inclus în CAEN, NR 5092/30.08.2019, SECTIUNEA 3, POZITIA 104
-Adeverinţă didactic.ro, care atestă îmbogătirea platformei educationale www.didactic.ro cu 5 resurse
educaţionale deschise pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit elevilor, profesorilor şi părintilor, în anii
şcolari 2018-2019 , 2019-2020,care pot fi consultate pe pagina utilizatorului roxanadumitrascu26 , din data 17.03.
2020
 Adeverintă nr 303MCE / 20.05.2020 Program de perfectionare “Managementul clasei de elevi”,
derulat în concordant politicile si strategiile MEN, ACREDITAT CONFORM OM.NR 3161/ 13.02.2019, cu
durata de 80 de ore / 20 CPT, organizat de PROFEDU
 Certificat de participare la simpozion international ( CERTIFICATE OF PARTICIPATION
INTERRNATIONAL SYMPOSIUM) “ Voluntarii- Solutia pentru incluziunea sociala”, 29 februarie
2020, nr 34/ 15.01. 2020
 Adeverintă nr 6/ 10.03.2020, care atesta particparea la activitatile Simpozionului International “Voluntarii-
Solutia pentru incluziunea sociala” , cu lucrarea “Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalitatii
elevilor”, organizat de Asociatia “Lear for You”, in parteneriat cu ISJ Olt, CCD Olt, Centru de Excelenta
Olt, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret , Bulgaria- National ASSociation and Resource Teachers,
Turkey- Eschsehir Private Brirey Anatolian HIGHT School, Greece- System and G as partner, Directorate of
Secondary Education in Rodopi Greece , publicarea CD –ului cu ISBN a lucrarii cod 978-606-9070-48-1.
Lucrarile prezentate rezultatele obtinute , contributia adusa la sporirea actului educational cu RED – uri, au
facut sa creasca prestigiul unitatii la care lucreaza
 Adeverintă nr 8/ 10.03.2020, care atesta particparea, in cadrul asociatiei profesionale –Asiciatia “Learn for
you”, implicandu-se active in activitatile speifice si colaborand la manifestarile organizate sub egida
asociatiei în cadrul Simpozionului International “Voluntarii- Solutia pentru incluziunea sociala”
 Adeverinta nr 2215/17.03.2020 ce atesta publicarea lucrarii “Rolul activitatilor extrascolare in procesul
educational”
- Adeverinta nr 1301/17.03.2020 ce atesta calitatea de membru în Comisia de organizare/ evaluare in cadrul
Activitatii aplicative “Bucuriile primaverii ” in cadrul Proiectului Educational National “Rolul activitatilor
extrascolare în educatia copiilor”
-Adeverinta nr 387/ 17.03.2020 coordonator revista scolara nationala in cadrul Proiectului Educational
National “Rolul activitatilor extrascolare în educatia copiilor”
-Adeverinta nr 455.14.02.2020, ce atesta calitatea de participant la simpozionul “Traditii in secolul XXI”, editia
a V a, februarie 2020, din cadrul proiectului national “Vesnicia s-a născut la sat… la MEREI”, inscris in OMEC
nr 5597/2019, nr 66 in Lista activitatilor educative nationale ce se vor organiza si desfasura in Romania , 2020
-Adeverinta nr 3447/06.11.2019 ce atesta calitatea de PARTENER la toate activitatile organizate in cadrul
concursului regional nr 588, in CAERI 2019, Domeniul Cultural-artistic,floclor,traditii ,obiceiuri “Vesnicia
s a nascut la sat… la Merei”.
-Adeverinta nr 3446/06.11.2019 ce atesta faptul ca a COORDONAT si ORGANIZAT la nivel judetean, si a
participat cu elevii la etapa NATIONALA a concursului regional nr 588, in CAERI 2019, Domeniul
Cultural-artistic,floclor,traditii ,obiceiuri “Vesnicia s a nascut la sat… la Merei”.
-Adeverinta nr 251/ 03.03.2020, ce precizează efectuarea unui nr de 24 de ore aferente cursului “Aplicarea
eficientă a programei şcolare pentru disciplina Elemente de limba latina si cultura romanică- clasa a VII a
”,in perioada 17-28 februarie

- Decizia nr 435/ 13.06.2020, privind calitatea de evaluator la examenul de EN 2020, in Centrul Zonal de
Evaluare nr 1, Liceul Tehnologic “EDMOND NICOLAU”, Brăila.
- Decizia nr 544 / 23.06 2020 , privind calitatea de evaluator la examenul de EN 2020, in Centrul regional de
contestatii de la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga”, Brăila.

CURSURI:
1. “Managementul clasei de elevi”, derulat în concordant politicile si strategiile MEN, acreditat conform
OM.NR 3161/ 13.02.2019, cu durata de 80 de ore / 20 CPT, organizat de PROFEDU
2. CRED 08.02.2020 – 09.05.2020
3. CURS : Aplicarea eficienta a programei scolare pentru disciplina “Elemente de limba latina si
cultura romanica”- a 8 a, durata 24 ore, perioada 17.02-28.02.2020
4. Competențe digitale, organizat de CCD Braila pe perioada suspendării cursurilor, (11-13 mai 2020)
formator, prof Toncea C.
5. Curs de formare privind siguranta online, sustinut de organiatia Salvati Copiii, in cadrul programului
European Ora de Net, initiativă ce se incadreaza in miscarea globala propusa de INSAFE-RETEAUA
EUROPEANA A Centrelor Nationale de “Better Internet for Kids”- noiembrie 2019
- am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID19

 Prof Paraipan Ionela, activitati pe sem al II lea

A contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare


prin participarea la diferite concursuri si olimpiade .A participat la intocmirea subiectelor, a supravegheat si
corectat lucrarile si implicit a pregatit elevii suplimentar in vederea participarii la aceste concursuri:
Concursul Comper, Olimpiada de Limba şi literatură română.
-rezultate COMPER, ETAPA JUDETEANA I:
Premiul I Amanalachioaiei Elena Mihaela, 100p, a 5 a
Premiul I Vlăsceanu Roxana, 100p, a 5 a
Premiul I Ion Denisa, 96p, a 5 a
Premiul II Sarivan Claudiu, 90, a 5 a
Premiul II Mihalache Valentin, 85p, a 5 a
Premiul I Poteca Maria ,100p, a 6 a
Premiul I Diaconu Andreea, 100p, 95p, a 6 a
Premiul II Zamfir Denisa, 90p, a 6 a
Premiul II Eni Cristina, 90p, a 6 a
Premiul II Simionov Gabriel, 90p, a 6 a
Mentiune Andrei Liviu Florentin, 65p, a 6 a
Mentiune Stefan Mara, 65p, a 6 a
Premiul I Pavel Mihai, 100p, a 7 a
Premiul I Musat Andreea , 100p, a 7 a
Premiul II Carstea Ioan, 90p, a 7 a
Premiul I Musat Diana Gabriel, 100p, a 8 a
Premiul I Popescu Ionela, 100p, a 8 a
Premiul I Vlasceanu Raluca, 100p, a 8 a
Premiul III Siomionov Corina, 80p, a 8 a
Premiul III Mihalache Alexandra, 75p, a 8 a
Premiul III Oprea Cătălin, 75p, a 8 a
Mentiune Isac Robert,70p, a 8 a

De asemenea, a participat alături de copii la proiectul judeţean,, Mari scriitori la ceas aniversar”,ediţia a V-a, cu
activitatea ,, Sub mireasma teiului Eminescian, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu, desfăşurată în luna ianuarie, 2020.
Totodata, a participat la proiectul Judeţean ,, Mari scriitori la ceas aniversar”,ediţia a V-a, desfăşurată în luna
februarie 2020.
- am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID19

 Prof Soare Georgeta –istorie, activitati pe sem al II lea

- realizarea de numeroase activități școlare și extrașcolare, corelate cu obiectivele curriculare, cu nevoile


educabililor și planul managerial al unității școlare ,, 1 decembrie –Ziua Naţională a României’’,, 24 ianuarie –
Unirea Principatelor Române’’
- folosirea, în realizarea procesului instructive, de metode moderne, activ-participative,
- pentru desfășurarea multor lecții, mijloace didactice specifice unei părți a lecției sau a unor teme realizate pe
parcursul mai multor lecția
- parcurgerea ritmică și eficientă a materiei și a planificării.
- emiterea a numeroase situații didactice care au presupus exersarea și formarea studiului în echipă în realizarea
sarcinilor de lucru propuse.
- realizarea de lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID 19;

 Prof. Bunea Mioara- cultura civica ,activitati pe sem al II lea

-folosirea de metode activ – participative, realizarea de activitati diferentiate cu elevii integrati in clase normale
cat si cu elevii mai slabi.
- utilizarea manualelor, auxiliarelor curriculare autorizate cat si a materialelor existente in unitatea de invatamant
( atlase, planse, harti, globul geografic), apeland de fiecare data la cunostintele / achizitiile anterioare ale elevilor,
utilizand cunostintele lor, atat in predare cat si in furnizarea de feed- back .
-Testele aplicate la clasa, au respectat metodologia impusa si rezultatele au fost aduse la cunostinta elevilor si
parintilor.
-In proiectarea activitatii extrascolare ” SCOALA ALTFEL”, am desfasurat conform programului, activitatI in
toate domeniile, prezentand elevilor materiale in PPT cat si link-uri pe youtube
-utilizarea de Surse on line ( link-uri) in realizarea activitatilor planificate:
*https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
*https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
* https://www.youtube.com/watch?v=33DKZNc7y64
*https://youtu.be/GBz1RMmSlxA
* https://youtu.be/Ir2SLH5u61E
*https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg
*https://www.youtube.com/watch?v=yOgAbKJGrTA
*https://www.youtube.com/watch?v=UPA3bwVVzGI
Relatia cu elevii, a fost una buna si chiar foarte buna, creand de fiecare data un climat pozitiv de invatare.
Coordonarea, organizarea si monitorizarea colectivelor de elevi, s-a desfasurat intr-un climat pozitiv, ce a
generat respect si inclinare spre invatatura.
- am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID19
 Prof Antohi Daniela- lb engleza , activitati pe sem al II lea

-marcarea zilei internaționale a mamei prin cântece şi poezii și prin confecționare de felicitări, mesaje în limba
engleză pentru mama
-activități specifice de ”Valentine's Day”;
-marcarea sărbătorilor pascale prin confecţionare de materiale şi felicitări de Paşte
- am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID19

 Prof Lefter Silvia –lb engleza, activitati pe sem al II lea

La nivelul judeţului, menţionez că am participat la Consfătuiri și Cercurile metodice.


-marcarea zilei internaționale a mamei prin cântece şi poezii și prin confecționare de felicitări, mesaje în limba
engleză pentru mama
- activități specifice de ”Valentine's Day”;
-marcarea sărbătorilor pascale prin confecţionare de materiale şi felicitări de Paşte
- am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID

 Prof Ionita Fănica- lb engleza, activitati pe sem al II lea

- am participat la toate consiliile profesorale precum şi la cercurile şi consfătuirile profesorilor de limba engleză;
- am participat la cursuri de formare realizate de C.C.D. Brăila cu privire la activitatea de predare- învăţare-
evaluare online;
- în luna februarie am participat la seminarul „ A Great Global ELT Day for English language teacher”;
- am realizat și am actualizat portofoliul profesional și dosarul personal;
- pe tot parcursul anului școlar am menținut o strânsă colaborare cu toți colegii, am colaborat eficient cu membrii
Comisiei metodice precum și cu conducerea unității şcolare;
- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă atât cu elevii cât şi părinţii acestora.
-am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID

 Prof Bibicu Florentina-lb franceza, activitati pe sem al II lea

- DRAGOBETELE- Sarbatoarea dragostei. 24 FEB.2019


-.ZIUA INTERNATIONALA A FRANCOFONIEI. MART.2019
- LA MULTI ANI , DRAGA MAMA!,, 08 MART.2019
- ,DE LA SUFLET LA SUFLET!,,-Sf.Pasti APR.-MAI 2019
- 1 IUNIE –SUFLET DE COPIL 01 IUN.2018
-,,VINE VACANTA MARE !, IUN.2018
-realizarea de lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID

 Prof Cange Sonia lb franceza, activitati pe sem al II lea

-derularea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare care au contribuit direct la atingerea obiectivelor
curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu nevoile colectivului de elevi. De
exemplu, ocazia “Journée européenne des langues”-26 septembrie, “Journées Franco-Roumaines de
l’Audiovisuel et du Cinéma”-20 – 21 octobre, “Fête de la gastronomie française”, “Noël magique!”, “Fête
des Mères”, “Journée internationale de la francophonie”-20 mars, “Joyeuse Pâques!” .
Derularea activitatilor specifice din „Şcoala altfel”, dovadă fiind portofoliile elevilor, precum și fișele întocmite
pentru fiecare activitate.
--realizarea de lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID
 Prof Stan Nicuţa- religie, activitati pe sem al II lea

- a participat la activitatile cercului pedagogic, unde a prezentat opţionalul intitulat ,,Mai întâi caracterul”
- am organizat faza locală (supraveghere şi corectare) a Olimpiadei de Religie;
- am participat la supravegherea elevilor la Olimpiada de Religie- faza judeţeană
- în zilele de sărbătoare am participat cu un grup de elevi la slujba Sfintei Liturghii oficiată la Biserica în cadrul
căreia este arondată şcoala;
-am realizat lectii on line cu elevii in perioada pandemiei de COVID

 Prof Mocanu Cătălin -religie, activitati pe sem al II lea


- A consemnat zilnic în condica de prezență activitățile desfășurate la clasă
- A studiat și aplicat regulamentul intern al școlii
- Am tratat diferențiat elevii prin activități specifice vârstei și nivelului
- Am realizat planificările anuale calendaristice și proiecte didactice specifice fiecărei clase
- Am realizat următoarele activități extracurriculare: parteneriat cu Biserica, realizarea de icoane la
Duminica Ortodoxiei, participarea la Taina Sfintei Spovedanii cu elevii ciclului primar, realizarea de
colaje și alte activități participativ educative, corelarea mijloacelor didactice complementare moderne
(T.I.C)
- Am elaborat următoarele instrumente de evaluare, aplicând diferite fișe de lucru cu diverși itemi sau cu
mai mulți itemi, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor
- Am obținut o evaluare cât mai obiectivă, menținând consecvența în administrarea probelor de evaluare

 Prof Vasile ALINA- elemente de latinitate si cultura romanica- activitati pe sem al II lea

-a folosit tehnici eficiente în vedere facilității învățării și reglării procesului instructiv-educativ în funcție de
posibilitățile și ritmul de similare proprii clasei
- a realizat documentele de programare şi planificare a activităţilor didactice, solicitate de către conducerea şcolii
sau responsabilii comisiilor de lucru
A participat la cursul de formare „Aplicarea eficientă a programei școlare pentru disciplina Elemente de
limbălatină și de cultură romanică-clasa a VII-a
A utilizat adesea laptop-ul în cadrul orelor de curs pentru a facilita transmiterea de noi informații dar și pentru a
dezvolta capacitățile de înțelegere și exprimare în limba latină.
-a încercat sa evite excesul de detalii și să transmit cunoștințele gradat, într-o succesiune logică.

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente, relatia invatator-profesor,


relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala, comunicarea din cadrul catedrei
Relatiile cadru didactic-elev:
-Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si intelegere, afectivitate
-Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita
morala
-Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, dorinta de afirmare si autodepasire

Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din clasa, cadrul didactic fiind
acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea
grupului clasa. Din acest motiv, fiecarecadru didactic a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii
diverse. Acest lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri
sincere, familiaritate), precum si a unui climat
angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor
portofolii etc).
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină, s-a menţinut o relaţie permanentă de
comunicare între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. Materializarea lor
s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare. S-au
utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost elaborate fişe de lucru, de evaluare, de recuperare. Elevii au
fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

B. Eficacitatea educationala

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare)

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul
II la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, chiar si prin intrmediul lectiilor on line din timpul pandemiei de
covid 19.. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.
De asemenea, s-au propus CDS-ri pentu anul scolar viitor, in cadrul sedintelor cu parintii claselor a IV a/ a 7 a/ a 6 ase
propun urmatoarele optionale: . Valori cultural –morale în textul literar, clasa a 5 a; Dezvoltarea creativitatii prin
compuneri, clasa a8 a- prof Dumitrascu Roxana si Comunicare prin joc si culoare/ Interpretare de text si redactare,
clasa a 7 a, prof Paraipan Ionela
2. Sistemul de evaluare
         a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi
de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ. Evaluarea sumativă a cuprins
forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. Ca noutate, in acest semestru nu s-au
sustinut teze/ evaluari finale,toti elevii fiind promovati.

C. Managementul calităţii
        Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice
 
1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a cadrelor didactice,
intalniri de lucru)

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este necesar ca elevii, dascălii
şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi
curriculum.
Evidenţiem consecvenţa în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe
măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare .
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.
 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, on line, punand accentul pe caracterul aplicativ al
notiunilor
 s-a creat un climat favorabil învăţării, elevii fiind permanent incurajati, avand in vedere situatia sociala geneerat de
pandemie
 s-a încercat şi realizatdezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor

2. Optimizarea strategiilor de evaluare

 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi


 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare

Întocmit,
Responsabil de comisie metodică,
Dumitrascu Roxana

S-ar putea să vă placă și