Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a II -a
PROPUNĂTOR:
UNITATEA TEMATICĂ: Culorile Pământului
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL LECŢIEI: Cuvinte cu înțeles opus
TIPUL ACTIVITĂŢII: Dobândire de noi cunoștințe Lecţie integrată
COMPETENŢE SPECIFICE:
CLR
1.2.- Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
3.1.Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

AV/AP
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să citească conştient, corect şi fluent cuvinte, propoziţii şi un text de mică întindere
O2: - să găsească cuvinte cu sens opus pentru cuvintele date;
O3: - să completeze propoziții folosind cuvinte cu sens opus
AV/AP
O4 –să lipească corect perechile de cuvinte cu sens opus și să coloreze desenul

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia ,observarea,munca individuală
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manual
Forme de organizare: frontal, individual

MATERIAL BIBLIOGRAFIC

- Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti,
2013;
- Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială, Claudia Balan, Anica Vasilache, Teodora Tanasă, 2007 - „Activităţi în completarea programului din ciclul
primar”, Editura Euristica, Iaşi;
- Manual pentru clasa a II-a Comunicare în limba română, Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel,
Editura Intuitext, București, 2014
Scenariu activității didactice
Nr. Etapele lecţiei Ob. Metode şi Mijloace de Forme
crt Conţinuturi procedee învăţământ de Evaluare
organiza
re
1. Moment Se asigură climatul optim pentru buna desfăşurare a lecţiei.
organizatoric Elevii se pregătesc cu materialele necesare.

2. Verificarea Verific tema acasă individual.


temei de acasă Fac unele aprecieri privind tema scrisă acasă.
și O2 Ce este propoziția?
reactualizarea Din ce sunt alcătuite propozițiile? conversaţia frontală orală
cunoștințelor Din ce sunt alcătuite cuvintele? exerciţiul

3. Captarea -Se citește poezia și se completează cu cuvinte cu sens opus :


atenţiei O2 Eu vreau o căniță mică
C-o tortiță ca o floare.
Sora mea vrea cana …..
Eu vreau doar salata dulce Conversația frontal orală
De cu zori și până-n seară.
Sora vrea salata …..
Eu vreau patul cel de sus
Că-i înalt și că-i frumos.
Sora-l vrea pe cel de…….
Eu vreau ca să fie pace
Și-nțelegere-ntre noi.
Sora mea ar vrea …… ( Anexa 1)
4. Anunţarea -Astăzi , la ora de Comunicare în limba română , vom cuvintele explicaţia caiete
titlului lecţiei cu înțeles opus.
şi a -Se scrie titlul pe tablă.
obiectivelor
5. Dirijarea - Elevii vor citi textul Poveste despre fluture , după Nichita
învăţării Stănescu din manul , pag. 30 și se răspunde la întrebări legate
de textul citit.
- Care este titlul textului? manual
- Cine este autorul? conversația frontal scrisă
- Care sunt personajele din text?

exercițiu
O1 - Se rezolvă la tablă și în caiete ex. 1,2,3 pag.30
Se scrie pe tablă și în caiete explicația
O2 Cuvintele cu înțeles opus sunt cuvintele care se scriu
diferit și au înțeles diferit. Cunoscând cuvinte cu înțeles opus
O3 îți îmbogățești exprimarea.

munca
independentă fişe de
Elevii rezolvă o fișă de lucru cu exerciții ce conțin cuvinte cu lucru
înțeles opus( Anexa 2)

6. Obținere O -Elevii vor primi câte jetoane ce conțin perechi de cuvinte cu - explicația individ
performanței 5 înțeles opus , pe care le vor ansambla pe o fișă. -muncă Fișe de ual
independen lucru

7. Încheierea -Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi elevii care pe
activității parcursul lecţiei au răspuns de mai multe ori şi bine, se
apreciază modul de desfăşurare al lecţiei.
-Tema de casă exercițiul 4, pag. 30

S-ar putea să vă placă și