Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA ȘI VIZIUNEA DESPRE LUME, GEN LIRIC

1. Introducere
1. Simbolismul
2. An apariție, volum, însemnătatea.
3. Caracterul de artă poetică.
4. Element de compoziție esențial pentru înțelegerea operei este titlul- semnificația (4 consoane- 1 vocală închisă)
5. Tema
6. Motivele- somnul, singurătatea
7. Lirismului subiectiv
8. Structural, imaginarul poetic se structurează în jurul simbolului central ,,plumb”
9. 2 catrene
10. Compoziția –două planuri, ce corespund celor două secvențe poetice
11. Comentarea primului vers (fiecare cuvânt devine metaforic- explicația)
Câmpul semnatic al morții- exemple de cuvinte, sintagme, comentarea acestora
Imaginea cavoului- sugerează camera obscură, societatea, propriul sine….(prin corespondență - planul interior)
Singurătatea-semnificația, era vânt- imagine dinamică- ce sugerează…
Strofa a II-a
12. –planul interior- ,,amorul meu de plumb”-
13. Strigătul- sugerează…
”îi atârnau aripile de plumb” corespunde unui zbor în jos, involuții, cădere, neant ontologic etc.
Cadrul spațial- închis, apăsător
- Elementele prozodice
- Muzicalitatea sugerată prin plasarea în poziții simetrice a sintagmei ,,de plumb”, sonoritatea cuvintelor
repetate obsesiv, pauzele afective prin puncte de suspensie și cezură
- Preponderența substantivelor-lume obiectuală, verbele la imperfect- acțiune începută în trecut, defășurarea
căreia contnuă. ! singur verb la perfect compus, acțiune încheiată, fără răspuns însă.
- Imagini statice- împietrire
- Imaginea auditivă ,,îi scârțâiau ” sugerează…
- Plumbul element-cheie, simbol prin proprietățile sale chimice- duritate sugerează stagnare, împietrire,
maleabilitate- stări inconsecvente, cromatism (cenușiu-gălbui, rece, toxic)- cădere nervoasă, dezamăgire etc.
repetat de 6 ori, devine laitmotiv, singurătatea devine laitmotiv
- Elemente moderne ale poeziei-
- Folosirea simbolului= ,,sicriul”- simbolul morții, moartea fizică, moartea sufletească
- Corespondența dintre planul interior și planul exterior
- Sugestia
- Sinestezia
- Lirismul subiectiv, profunzimea stărilor, confuze însă, specifice modernismului
- CONCLUZII (3-4 RÎNDURI)