Sunteți pe pagina 1din 2

Schiţa lecţiei

Timpul-secolele XVII-XVIII
Spaţiul-Europa
-Franţa, Anglia, Prusia, Rusia, Austria
Iluminismul- orientare filosofică antiabsolutistă
care a dominat în secolul al XVIII-lea.
Premisele iluminismului
1. Accelerarea progreselor ştiinţifice;
2. Invenţiile fac progrese considerabile;
3. Revoluţie industrială întemeiată pe maşinism;
4. Interesul excepţional pentru cunoaştere.
Invenţii şi inventatori
Matematică- Euler.
Fizică- Franklin (paratrăsnetul); Fahrenheit şi Celsius
(termometrul).
Chimia- Lavoisier şi Volta.
Ştiinţele naturale- Buffon.
Istoria şi ştiinţele sociale- Adam Smith, Immanuel Kant
sau Edward Gibbon.
Revoluţie industrială întemeiată pe maşinism
James Watt-inventatorul motorului cu abur (1784)
Edmund Cartwright-inventatorul războiului de ţesut
mecanic.
Interesul excepţional pentru cunoaştere
Denis Diderot şi D’Alembert publică o Enciclopedie
a artelor şi meseriilor (o operă născută din efortul a
peste 250 de autori).
Forme de manifestare

-I- Schiţa lecţiei


Schiţa lecţiei
În domeniul economic- fiziocraţii considerau că agricultura trebuie
aşezată la baza activităţilor religioase.
În domeniul religios- unii dintre iluminişti sunt atei, însă toţi condamnă
intoleranţa.
În domeniul politic- filosofii secolului al XVIII-lea combat absolutismul
monarhic, mulţi arătându-şi admiraţia pentru Anglia unde s-a ajuns la noi
structuri politice prin cooperarea suveranului cu Parlamentul.
Adversarii absolutismului
Montesquieu-a pledat pentru monarhia constituţională drept forma
optimă (luminată) a statului şi pentru sistemul parlamentar (,,Spiritul legii’’).
Voltaire-consideră că relele pot fi îndreptate printr-o alianţă între
monarhi şi filosofi, realizându-se o simbioză între
puterea primilor şi înţelepciunea ultimilor.
Jean-Jacques Rousseau-elaborează proiectul
unui stat democratic aşezat pe temelia liberului
consimţământ între cetăţenii egali în drepturi.
Despoţi luminaţi
Prusia-regele Frederic al II-lea
Austria- împăratul Iosif al II-lea
Rusia- ţarul Petru I

Temă!!!
Pornind de la informaţiile oferite realizaţi un poster cu titlul
,,Iluminişti de seamă’’.
Puteţi folosi informaţii şi imagini din alte surse, decât cele oferite.

- II - Schiţa lecţiei