Sunteți pe pagina 1din 7

Institutul Teologic Baptist București

Facultatea de Teologie Pastorală

Eseu
Vechiul Testament
Documentele care stau la baza Vechiului Testament

Student: Profesor coordonator:


Kracun Valentin Sebastian Daniel Gherman
An I – I.F.

București
2018
Table of Contents
1. Introducere - Importanța Vechiului Testament ............................................................................... 2

2. Apariția Vechiului Testament și veridicitatea lui ............................................................................. 2

2.1. Mesaje inspirate.................................................................................................................... 3

2.2. Colecția de cărți .................................................................................................................... 4

3. Încheierea ........................................................................................................................................ 5

1
DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA VECHIULUI TESTAMENT

1. Introducere - Importanța Vechiului Testament

Vechiul Testament are o importanță significantă pentru creștini și Biblia ar fi


incompletă fără Vechiul Testament. Lucrarea lui Isus Hristos ar fi o enigmă pentru noi fără
Vechiul Testament. Cadrul general al creștinătăți este trasat de Vechiul Testament. La fel
ca și Noul Testament este hrană spirituală pentru sufletul celui credincios.

2. Apariția Vechiului Testament și veridicitatea lui

Canonul protestant care conține treizeci și nouă de cărți care alcătuiesc ce numim în
prezent Vechiul Testament, la întrebarea cum a apărut Vechiul Testament nu putem da un
răspuns datorită neștiinței noastre, nu avem posibilitatea de a răspunde întrebări într-un așa
mod care să fie oarecum un răspuns final sau complet. Nici Biblia și nici vreo altă tradiție
nu dau un răspuns complet la această întrebare. Acest subiect și întrebarea acesta trebuie
nuanțat cu grijă și reanalizat, pe baza oricărei informațți pe care o vom primi în viitor.
Există o mulțime de teorii care au apărut în privința apariției Vechiului Testament. Un mod
care se dovedește cel mai adecvat de a prezenta cum s-a ajuns și cum s-a dobândit Vechiul
Testament este ca prin puținul pe care îl cunoaștem despre acest proces. „În trei categorii
distincte de dovezi, prezente în textul însuși și capabile să oglindească procesul procesul
respectiv. Aceste dovezi cuprind mesaje inspirate, cărți inspirate și colecții de cărți.”1

1 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, Cluj Napoca, Editura Logos, pg.. 16

2
2.1. Mesaje inspirate

Vechiul Testament a fost alcătuit pe parcusul unei perioade de o mie de ani o perioadă
de peste un mileniu. Scrierea a început cam din jurul anului 1400 după ieșirea poporului
Israel din Egipt și se termină prin anul 400 î. Hr. Începe cu cartea Geneza și se termină cu
Maleahi în canonul protestant. Se termină când poporul iese de sub robia babiloniană și cu
Ezra începe restaurarea și reorganizarea politică și religioasă și Neemia reconstruiește
Ierusalimul și Templul. Acoperă cei o mie de ani care i-am menționat - din zilele lui Moise
până când a fost încheiată cartea Cronicilor. Dumnezeu Își călăuzește scriitorul să adune
materiale, în raport de surse din care va prezenta apoi istoria unor vremuri ce precedă cu
mult propriul său timp. Prin urmare scriitorul este călăuzit să încorporeze acele părți din
sursele sale în scrierile lui inspirate, formând o scriere completă a revelației divine și ăn acea
carte compoziția finală rezultată a fost exact ceea ce Dumnezeu a intenționat și a vrut să fie
păstrat. Inspirația oferă cercetătorului-scriitor o ghidare în procesul de selectare și de
aranjare a materialului, precum și în adoptarea unui punct de vedere. „Moise a fost ocrotit și
i s-a dat discernământ în sarcina sa de a folosi cele zece documente specifice la care face
referirea în cartea Geneza.”2 Dumnezeu a vorbit cu Moise în mod direct sau „față în față”;
Dumnezeu a vorbit psalmiștilor, ca David, Dumnezeu le-a vorbit prin versuri inspirate, în
timp ce altora, cum au fost înțelepți lui Israel Dumnezeu le-a vorbit prin ceea ce au observat
ei dspre comportamentul social și despre creație. Dumnezeu, profeților le-a vorbit prin vise,
vedenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Metodele sunt diferite precum au fost vremurile și
scriitorii. Mesajele inspirate erau inspirate prin de Dumnezeu și scriitori acestor cărții erau
călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Inspirația este revelația lui Dumnezeu înregistrată în scris
de către autori umani inspirați de Duhul lui Dumnezeu.

2 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, pg. 17

3
2.2. Colecția de cărți

Afirmația că Moise a scris Pentateuhul sau primele cinci cărții a fost repetată frecvent
de către Biblie - Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul - plutesc încă în mult
scepticism. „Dar această parte a revelației trebuie să fi fost terminată înainte de vremea lui
Iosua, deoarece numai despre Iosua ni se spune că a mai adăugat ceva la acest corp
legislativ.”3
Statutul divin și sfânt al acestui corp legislativ sunt indicate suficient de specific de
instrucțiunile lui Dumnezeu ca să fie așezate în chivotul legământului. Ce anuem era
realizat în acel moment? Din ce știm foarte pușin a mai fost adăugat, în afară de ceea ce a
adăugat Iosua. Cărțile Iosua, Deuteronom, Samuel, Judecători și Ămpărați sunt considerate
de majoritatea cercetătorilor având o unitate distinctă încât au fost numite „istoria
deuteronomică”. „ Nu doar stilul, limbajul și teologia acestor cărți sunt asemănătoare, ci, de
asemenea, par legate între ele în mod deliberat prin anumite informații aflate la încheierea
unei cărți, care sunt repetate apoi în introducerea cărții următoare”. 4 Întreaga colecție ar
putea fi considerată o serie de profeții care-și găsesc împlinirea în vremea în care este scrisî
această istorie. În secolul VI î. Hr., în cartea profetului Daniel avem referințe la cărțile
profeților. Avem un argument puternic în favorea recunoașterii progresive a Scripturilor, pe
măsura ce au ieșit de sub mâna scriitorilor, decât în sprijinul ideii mai populare că un
conciliu bisericesc sau ceva asemănător ar hotărât ce anume constituie Scirptura și ce nu.
„Cu siguranță că toată lumea a observat că Psaltirea este alcătuită din cinci cărți de inuri,
deliminatate de colofonul care apare la sfârșitul cărți”. 5
Psalmii provin dintr-o perioadă
exilică și postexilică. Pentru colecția lui Neemia există o tradiție care mulți o consideră
veridică, care se referă la faptul că Neemia ar fi putut foarte bine să păstreze în Templu
cărțile considerate inspirate și autoritative. În cartea 2 Macabei există o referire la
biblioteca lui Neemia. Cărțile Macabeilor nu au fost considerate de către comuniatea
iudaică texte inspirate.

3 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, pg 29


4 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, pg. 29
5 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, pg . 30

4
3. Încheierea

Originea Vechiului Testament este destu de lungă, interesantă și destul de complicată,


dar în același moment și fascinantă și boagtă în informații decât s-ar aștepta majoritatea, la
prima vedere. „Credincioși au văzut întotdeauna o singură mână și o singură minte care
orchestrau totul, călăuzind întregul proces: mâna și mintea lui Dumnezeu.”6 Aceasta e
deoarece scriitorii Scripturii au fost purtați de o putere și de o pricepere mai mare decât a
lor. De aceea toat Sfântă Scriptură este revelația lui Dumnezeu oamenilor și inspirată de
Dumnezeu scrisă de oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.

6 Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, pg. 31

5
Bibliografia:
Walter Kaiser Jr., Documente care stau la baza Vechiului Testament, Cluj Napoca, Editura
Logos, 2009.

S-ar putea să vă placă și