Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului republican „Pledoarie pentru


pedagogie” Cerere de participare la concursul republican „Pledoarie pentru pedagogie” Numele și
prenumele participantului:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Localitatea:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instituția de
învățământ: Datele de contact: (nr. telefon, e-mail)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stagiul de
muncă pedagogică: Disciplina : Clasa : Tipul activității :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titlul
proiectului : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurtă descriere a proiectului (3-4 enunțuri) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________