Sunteți pe pagina 1din 1

--------------------------------------- ……………………

Fişă de lucru
Sunetul şi litera i/I
Completează cadranele:

I. II.
1. Realizează corespondenţa: 1. Desparte cuvintele în silabe şi colorează
cifra corespunzătoare numărului de silabe.

INIMA ALBINA

1 2 3 4 1 2 3 4
2. Colorează cu verde literele i/I

III. IV.
1. Desparte în silabe. Colorează cercul 1. Colorează imaginile a căror
corespunzător sunetului i: denumire conţin sunetul ,,s’’