Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL

Concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de


Asistent si Sef Lucrări/Lector pe perioada Determinata
[Octombrie 2020]
[Decizia Consiliului de Administrație UPB, 04.09.2020]

1. Concursul se desfășoară in perioada Octombrie 2020, in baza


L.E.N. nr.1/2011 si H.G. nr.457/2011, cu modificările si completările
ulterioare. Solicitare Concursuri: pana la 06.10.2020;
Propunere Consiliu Departament [(1) posturi si (2) comisiile de concurs
aferente, ambele cu Proces Verbal + (3) Programarea Probelor] si Aviz
Consiliu Facultate [posturi si comisiile de concurs aferente, ambele cu
Proces Verbal]

2. Posturile scoase la concurs vor fi afișate pe web site UPB


(www.upb.ro; universitate; posturi vacante; didactice si de cercetare),
Secțiunea PERIOADA DETERMINATA, fiind incluse in Statele de
Funcțiuni 2020 – 2021, aprobate de Senatul UPB înaintea începeri
anului universitar 2020 - 2021, fiind întocmite in conformitate cu
Instrucțiunile aprobate de Senatul UPB in Iulie 2020 (www.upb.ro).

3. Metodologia de concurs (web site: www.upb.ro; universitate; posturi


vacante; didactice si de cercetare), aprobata de Senatul UPB in acord
cu schimbarile de legislatie in domeniu in anul 2018.

4. Inscriere la concurs: 09.10.2020 – 14.10.2020 (R 207, F.Dragomir)

5. Comisii Concurs: aprobate in Senatul UPB pana la 13.10.2020.

6. Desfasurare concurs: 19.10.2020 – 22.10.2020

7. Avizul Consiliului Facultatii: pana la 23.10.2020

8. Aprobare Senat UPB: pana la 27.10.2020

9. Numire pe post: incepand cu Sem. I, an univ. 2020-2021

S-ar putea să vă placă și