Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST

Director calitate

1. Denumirea departamentului:
…………………………………..

2. Denumirea postului:
DIRECTOR CALITATE

Pozitia in COR:

3. Titularul postului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Postul imediat superior:


DIRECTOR DE CALITATE

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
CORECTOR SI CTC

7. Relatii de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii de colaborare:
Departamentul DPP, Departamentul de Productie

9. Pregatirea si experienta:
……………………………………….

10. Autoritate si libertate organizatorica:


Are responsabilitatea si autoritatea proiectarii, implementarii si mentinerii unui
sistem al calitatii in conformitate cu standardele ISO 9001, precum si cu legislatia
nationala. Supervizeaza lucrarile executate de Departamentele Design Proiectare
Prepress si Productie.

11. Responsabilitati si sarcini:


Competente:
- proiectarea si implementarea unui sistem al calitatii in conformitate cu unul din
standardele internationale ISO 9000;
- certificarea sistemului calitatii cu organisme acreditate in acest sens;
- organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final;
- organizarea verificarilor metrologice la DMM-urile din dotare;
- efectuarea de audituri interne ale calitatii;
- analize ale neconformitatilor;
- tratarea reclamatiilor (impreuna cu compartimentul responsabil de
neconformitate).
1. Elaborarea si revizia documentelor sistemului calitatii:
- coordoneaza activitatea de implementare si mentinere SR EN ISO 9001;
- raspunde de mentinerea si eficienta sistemului de managementului calitatii al
organizatiei;
- raporteaza periodic conducerii stadiul privind elaborarea si implementarea
documentelor SMC.

C.T.C.
Directie de actionare:
- efectueaza control tehnic de conformitate la receptie, pe flux si la final;
- verifica conditiile de manipulare si transport a produselor aprovizionate in
vederea eliminarii cazurilor de abateri;
- controleaza modul de depozitare si conservare a materiilor prime si produselor
finite;
- identifica si izoleaza cu maxima operativitate neconformitatile aparute pe fiecare
faza a procesului tehnologic;
- intocmeste note de neconformitate;
- respinge produsele neconforme in toate fazele de fabricatie si urmareste ca
acestea sa fie rezolvate in conformitate cu procedurile specifice de tratare a
neconformitatilor;
- urmareste ca derogarile fata de cerintele specificate sa fie folosite numai in mod
exceptional si in conditiile limitarii pentru o anumita cantitate sau perioada de
timp;
- emite documentele care atesta calitatea produselor;
- participa la sedintele de analiza a neconformitatilor;
- propune masuri de rezolvare a neconformitatilor;
- admite sau respinge produsele inspectate;
- participa la rezolvarea cu maxima operativitate a reclamatiilor aparute de la
clienti;
- elaboreaza si aplica documentele sistemului calitatii.

Metrologie
Atributii:
- efectueaza supravegherea tehnica a mijloacelor de masurare din cadrul
societatii;
- receptioneaza mijloacele de masura intrate in unitate si le respinge pe acele care
nu au precizia ceruta si se bazeaza pe alt sistem de unitati de masura decat cel
legal;
- ia masuri de scoatere din uz a mijloacelor de masurare deteriorate care nu se
pot repara;
- verifica calibrele care servesc la etalonarea mijloacelor de masurare;
- ia masuri de asigurare a stocului tampon de mijloace de masurare;
- stabileste perioadele de etalonare metrologica a mijloacelor de masurare;
- colaboreaza cu terti in vederea verficarii metrologice a mijloacelor de masurare;
- tine evidenta globala a mijloacelor de masurare.

Alte responsabilitati :
- Participa activ la implementarea si mentinerea SMC.
- Respecta prevederile din Sistemul de Asigurare a Calitatii, ROF si ROI, inclusive
responsabilitatile stipulate in manualul AQ, procedurile de sistem, procedurile
operationale, procedurile tehnice, instructiuni de lucru.
12. Obiectivele postului:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

13. Criteriile de performanta ale postului:


.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


DACA ESTE CAZUL

15. Mentiuni speciale:


DACA ESTE CAZUL

16. Semnaturi:

17. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și