Sunteți pe pagina 1din 7

ȘcoalaGimnazialăSpecială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021

Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE


Disciplina: ABILITATI SOCIOEMOTIONALE
Clasa: a VI– a B (TSA)
Nr. ore/ săptămână: 1
Cadru didactic: Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1.Cunoaşterea şi respectarea normelor 1.1 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială
de comportare în societate; Educarea 1.2 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte:familie,
abilităţii de a intra în relaţie cu cei din grădiniţă, grup de joacă.
jur.
2.Cunoaşterea emoțiilor și reglarea lor. 2.1 .Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive (armonie, prietenie, toleranţă,
încredere etc.) concomitent cu învăţarea stăpânirii de sine.

3.Educarea trăsăturilor de voinţă şi 3.1 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive (armonie, prietenie, toleranţă,
caracter şi formarea unei atitudini încredere etc.) concomitent cu învăţarea stăpânirii de sine.
concrete faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
ȘcoalaGimnazialăSpecială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: ABILITATI SOCIOEMOTIONALE
Clasa: a VI– a B (TSA)
Nr. ore/ săptămână: 1
Cadru didactic: Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII


Clasa :a VI-a

Să învăţăm despre reguli


Reguli si comportamente
,,Cei trei iezi neastâmpăraţi” (Ce înseamnă să fim responsabili ?)
Identificarea , exprimarea şi etichetarea corectă a emoţiilor
Spune ce simţi
Ghiceşte sentimentul
Îmi place, nu-mi place.
Cufărul cu emoţii
O mască plânge, o mască râde.
Cum te-ai simţi dacă…
Copacul emoţiilor
Trăistuţa cu emoţii negative
Panoul cu emoţii
„Asa mă simt acum”
„Recunoaşte emoţia”
„Chipuri” (vesele, triste, furioase, înspăimântate)
„Prietenul la nevoie se cunoaşte!”
,, Iată ce-am păţit!” 
Roata emoţiilor
Autoreglarea emoţională 
„Plapuma emoţiilor”
Poveşti terapeutice
Integrarea în jocul celorlalţi copii
„Pe mine mă cheamă...”
„Vrei să ne jucăm...?”
Comportamente prosociale
Sa cooperam
„Poti să ma ajuti ?” 
Situaţiile conflictuale 
Putem fi prieteni
„Ce culoare au emoţiile mele?”
O inimă plină de culoare
Spune cum s-a simţit personajul
„Căutăm soluţii la o problemă.”
Sarbatori/ aniversari
Invitaţie la aniversare
„Să împodobim brăduţul !”
ȘcoalaGimnazialăSpecială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: ABILITATI SOCIOEMOTIONALE
Clasa: a VI– a B (TSA)
Nr. ore/ săptămână: 1
Cadru didactic: Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 31 h

NR UNITATEA DE Obiective de NR.


DURATA OBS
CRT ÎNVĂŢARE referinta ORE
1 Recapitulare/ Evaluare inițială 1.1 2h Sem I Sapt 1-2
1h Sem II Sapt 19
2 Să învăţăm despre reguli 1.1; 1.2 3h Sem II Sapt 20-22
3 Identificarea , exprimarea şi 2.1 6h Sem I Sapt 3-8
etichetarea corectă a emoţiilor 2h Sem II Sapt 23-24
4 Autoreglarea emoţională  2.1 4h Sem I Sapt 9-12
1h Sem II Sapt 25
5 Integrarea în joc 3.1 2h Sem I Sapt 13-14
6 Comportamente prosociale 3.1 2h Sem I Sapt 16-17
2h Sem II Sapt 27-28
7 Situaţiile conflictuale  3.1 2h Sem II Sapt 31-32
8 Sarbatori/ aniversari 3.1 2h Sem II Sapt 33-34
9 Recapitulare/ Evaluare finală 3.1 1h Sem I Sapt 18
1h Sem II Sapt 35

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
ȘcoalaGimnazialăSpecială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: ABILITATI SOCIOEMOTIONALE
Clasa: a VI– a B (TSA)
Nr. ore/ săptămână: 1
Cadru didactic: Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Total ore: 17 h
DETALIEREA Durata RESURSE DIDACTICE
Nr. UNITATE OB. ACTIVITĂŢI OBS.
UNITĂŢII EVALUARE
Crt. INVĂŢARE REF. Nr. INVĂŢARE
DE ÎNVĂŢARE Per. MATERIALE STRATEGII
ore
1 Recapitulare 1.1 Reguli si 1 18.09 -exercitii de recunoastere a Creioane Conversaţia Fişe de lucru
Evaluare comportamente comportamentele aferente colorate Explicaţia Notarea
inițială   regulilor; Jetoane Conversaţia Test de
Ce culoare au 1 25.09 -desen, pictură, modelaj Planşe evaluare
emoţiile mele

2 Identificarea, 1.1 Spune ce simţi 1 2.10 -exercitii de identificare a Planşe Conversaţia Aprecieri
exprimarea 1.2 emoţiilor de bucurie, Obiecte din Explicaţia verbale
şi etichetarea tristeţe,teamă, furie ; să exprime natură Învăţarea Fişe de lucru
corectă a corect emoţia trăită ; Jetoane dirijată Notarea
emoţiilor O mască plânge, 1 9.10 -exercitii de identificare, Creioane Jocul de rol
o mască râde. etichetare şi exprimare corecta a colorate Învăţarea
diferitelor emoţii; lipire intuitivă
elementele necesare pentru a
exprima o trăire emoţională
pozitivă sau negativă, realizând
o mască;
„Asa mă simt 1 16.10 -exerciţii de recunoaştere pe
acum” bază de imagini sau pe chipul
colegilor a emoţiilor;
 „Chipuri” 1 23.10 -desen, pictură, modelaj Planşe Conversaţia Aprecieri
(vesele, triste, Obiecte din Explicaţia verbale
furioase, natură Învăţarea Fişe de lucru
înspăimântate) Jetoane dirijată Notarea
„Prietenul la 1 30.10 -poveşti create după una /mai Creioane Jocul de rol
nevoie se multe jucării, poveşti create colorate Învăţarea
cunoaşte!” după o imagine/după un şir de intuitivă
ilustraţii, etc.;
„ Iată ce-am 1 6.11 -desenarea unei scene dintr-o
păţit!”  povestire spusă/audiată,
desenarea pe un chip blanc a
caracteristicilor emoţiilor
prezentate (bucurie, tristeţe,
furie, frică);

3 Autoreglarea 2.1 „Plapuma 1 13.11 -exemple de observare şi Planşe Conversaţia Aprecieri


emoţională  emoţiilor” evaluare a Obiecte din Explicaţia verbale
  comportamentelor/tehnicilor de natură Învăţarea Fişe de lucru
gestionare a emoţiilor utilizate Jetoane dirijată Notarea
de colegi, Creioane Jocul de rol
1 20.11 -activitati de desen/pictură/ lipire , colorate Învăţarea
lipire/tăiere/şnuruire (în funcţie de intuitivă
obiectivele activităţii);
Poveşti 1 27.11 -asocierea trăirilor emoţionale cu
terapeutice anumite contexte;
Cunoaşterea 1 4.12 -învatarea de a-si controla
emoțiilor și propriile trăiri;
reglarea lor
4 Integrarea în 3.1  „Pe mine mă 1 11.12 -exerciţii de utilizare a Planşe Conversaţia Aprecieri
joc cheamă...” formulelor verbale de iniţiere a Obiecte din Explicaţia verbale
  unei conversaţii cu un alt copil, natură Conversaţia Fişe de lucru
Jetoane Învăţarea Stimularea
 „Vrei să ne 1 18.12 -exerciţii de iniţiere şi menţinere Creioane dirijată verbala
jucăm...?” a interacţiunii cu un alt copil, colorate Jocul de rol Notarea

5 Comporta- 3.1  Sa cooperam 1 15.01 -exersrea abilităţilor de Planşe Conversaţia Aprecieri
mente împărţire a obiectelor personale, Obiecte din Explicaţia verbale
prosociale de cerere şi oferire a ajutorului, natură Conversaţia Fişe de lucru
de aşteptare a rândului; Jetoane Învăţarea Stimularea
„Poti să ma 1 22.01 -exerciţii de formulare în mod Creioane dirijată verbala
ajuti ?”  adecvat a unei cereri atunci când colorate Jocul de rol Notarea
are nevoie de ceva;
6 Recapitulare 3.1 Putem fi prieteni 1 29.01 -exercitii de dezvoltare a Planşe Explicaţia Notarea
Evaluare relaţiilor de prietenie cu ceilalţi Cd-uri cu Convesaţia Test de
finală copii. poveşti Exerciţiul evaluare
Jetoane