Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021

Aria curriculară: TEHNOLOGII


Disciplina: ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE
Nr.ore/săpăamână: 2
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1. Utilizarea unor tehnici de lucru 1.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor
cu diverse materiale şi instrumente 1.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate în activitatea practică
de lucru 1.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de abilitare manual

2. Realizarea şi aprecierea unor 2.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse


produse 2.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate
2.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit
3. Exersarea gesturilor social-utile 3.1 Formarea deprinderilor de asigurare securităţii personale
şi a deprinderilor adaptative la viaţa 3.2 Formarea şi dezvoltarea deprinderil de igienă şi întreţinere vestimentară şi a încălţămintei
cotidiană 3.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de întreţinere şi igienizare a spaţiului de locuit (sala de clasă, camera
copilului etc)
3.4 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară şi gospodăreşti
3.5 Formarea şi exersarea deprinderilor simple de îngrijire a plantelor şi animalelor
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: TEHNOLOGII
Disciplina: ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE
Nr.ore/săpăamână: 2
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

Clasa : a VI-a
1. Tehnici de lucru, materiale şi instrumente de lucru
Instrumente de lucru (pensulă, foarfecă, ac, matriţe, lopeţica, mosorel, planşetă, perforator, capsator, gherghef, riglă, metru decroitorie,
şablon/tipar, truse de desen, jocuri de construcţie, puzzle, incastre etc.) şi utilitatea acestora
Materiale (pahar, lipici, lut, ceară, ipsos, aluat, seminţe, hârtie de mărimi şi grosimi diferite, creponată/ glasată, carton, carioci, plastilina, mărgele,
aţă, sfoară, şnur, lână, frunze, flori uscat, scoici, melci, castane, ghindă, sârmă, lemn, staniol, beţişoare, coji de ou, panglici, piele)
Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător
Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare /
înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare /vopsire
2.Produse finite (decorative sau utile)
Etape/operaţii de realizare a unor produse simple
Produse simple, jucării, obiecte decorative, machete
Jocuri de construcţie şi asamblare
Produse realizate individual şi în grup
Expoziţii de produse
Semnificaţia produsului activităţii
3.Gesturi social-utile şi deprinderi adaptative la viaţa cotidiană
Igiena corporală
Igiena vestimentară şi a încălţămintei
Întreţinerea şi igienizarea spaţiului de locuit
Igienă alimentară şi deprinderi gospodăreşti
Îngrijirea plantelor şi animalelor
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: TEHNOLOGII
Disciplina: ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE
Nr.ore/săpăamână: 2
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 66 h
Nr. Unitatea de Obiective de Nr. Durata
Obs.
crt invatare referinta ore (per.de realizare)
1 Recapitulare 3.3; 3.4 4 h Sem I Sapt 1-2
Evaluare initiala 2 h Sem II Sapt 19
2 Tehnici de lucru, 1.1; 1.2; 1.3 10 h Sem I Sapt 3-7
materiale şi instrumente 8 h Sem II Sapt 20-23
de lucru
3 Produse simple finite 2.1; 2.2; 2.3 8 h Sem I Sapt 8-11
(decorative sau utile) 7 h Sem II Sapt 24-27
4 Gesturi social-utile şi 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 10 h Sem I Sapt 12-17
deprinderi adaptative la 10 h Sem II Sapt 28-34
viaţa cotidiană
5 Recapitulare 3.1; 3.2; 3.4 2 h Sem I Sapt 18
Evaluare 2 h Sem II Sapt 35
 

In perioada 10-14 mai anul 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An scolar: 2020- 2021
Aria curriculară: TEHNOLOGII
Disciplina: ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE
Nr.ore/săpăamână: 2
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 34 h

Durata Resurse didactice


Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. Instrumente
Nr. Activităţi de învăţare Obs
crt învăţare ref. de învatare Per. Materiale Strategii de evaluare
ore
1 Recapitulare 3.3 Sa fim atenti 1 15.09 -instructaj de acordare a primului ajutor în Planse Exerciţiul Aprecierea
Evaluare 3.4 caz de accident în timpul efectuării Fise de Explicaţia verbală.
initiala lucrărilor lucru Jocul Evaluare
Formarea și 1 18.09 -indoirea, plierea, împăturirea; Hartie didactic individuală
exersarea Foarfeca Observaţia
musculturii fine Lipici
Avion / barca – 1 22.09 -exerciţii de pliere,taiere sau rupere dupa sabloane
din hartie contur a hartiei, lipire;
Evaluare 1 25.09 -exercitii de identificare a obiectelor din
clasa;
2 Tehnici de 1.1 Instrumente de 1 29.09 -exerciţii de recunoaştere a diverselor Aţă Exerciţiul Aprecierea
lucru, 1.2 lucu instrumente (pensulă, foarfecă, ac, matriţe, Carton Explicaţia verbală.
materiale şi 1.3   lopeţica, etc.) şi a utilităţii acestora Creioane Jocul Evaluare
instrumente 1 2.10 -recunoaşterea aparaturii muzicale (CD- Culori didactic individuală
de lucru Rom, DVD-Rom, radio- casetofon, casete, Foarfecă Observaţia
CD-uri etc.) şi a utilităţii acestora Hârtie
Materiale de 1 6.10 -exerciţii practice de recunoaştere şi Material
lucru individualizare a materialelor; textil
  1 9.10 -exerciţii de separare a materialelor după Paste
  anumite criterii; făinoase
Plastilină
  1 13.10 -exerciţii de identificare a produselor Aţă Exerciţiul Aprecierea
  alimentare (lactate, făinoase, etc) şi de Carton Explicaţia verbală.
  curăţenie (detergenţi, cârpe, perii etc.) Creioane Jocul Evaluare
  Manipulare a 1 16.10 -exerciţii-joc de apucare, menţinere, Culori didactic individuală
  obiectelor prin transmitere, prindere, aruncare, azvârlire, Foarfecă Observaţia
joc lansare a unor obiecte; Hârtie
Tehnici de lucru 1 20.10 -exerciţii elementare de rupere / lipire / Material
  îndoire / colaj/ origami textil
  1 23.10 -modelare / bobinare / răsucire / mulare / Plastilină
  înşirare / şnuruire / tăiere/ înnodare / Sâmburi
îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ Planse
asamblare Fise de
1 27.10 -exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei: lucru
“Colierul păpuşii”, „Ornamente pentru
pomul de iarnă”, „Mărgele”)
1 30.10 -exerciţii de tăiere, îndoire, pliere şi lipire:
3 Produse 2.1 Etape/ operaţii 1 3.11 -exerciţii de observare dirijată a unor Aţă Exerciţiul Aprecierea
simple finite 2.2 de realizare a modele date (mimă-pantomimă; acţional; Carton Explicaţia verbală.
(decorative 2.3 unor produse verbal) Creioane Jocul Evaluare
sau utile) 1 6.11 -activitate de observare dirijată a Culori didactic individuală
exerciţiului demonstrativ/ analizarea Foarfecă Observaţia
imaginilor care reprezintă etapele de Material
realizare a unui produs finit; textil
Produse simple, 1 10.11 -exerciţii de confecţionare a unor produse Paste
jucării, obiecte simple (puzzle, lipitură simplă (lipirea a făinoase
decorative, două hârtii aşezate una peste alta etc.); Plastilină
machete 1 13.11 -exerciţii de efectuare de colaje („Vaza cu Planse
flori”, „Copacul”, „Mobila păpuşii din Fise de
cutii de chibrituri”); lucru
1 17.11 -exerciţii de şnuruire („Şnur de mărţişor”);
1 20.11 -exerciţii de împletire („Frânghia”);
1 24.11 -compoziţii din hârtie creponată mototolită
(„Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”);
Semnificaţia 1 27.11 -exerciţii de descriere a produsului
produsului activităţii personale (colorit, materiale şi
activităţii instrumente utilizate, emoţiile provocate);
4 Gesturi 3.1 Igiena corporală 1 4.12 -exerciţii de utilizare corectă a Diferite Exerciţiul Aprecierea
social-utile şi 3.2   instrumentelor/obiectelor cu un potenţial obiecte de Explicaţia verbală.
deprinderi 3.3 grad de periculozitate (ac, foarfecă, cuţit, igiena Jocul Evaluare
adaptative la 3.4 aparate electrocasnice de introdus in priză personala didactic individuală
viaţa 3.5 etc.) Fise de Observaţia
cotidiană 1 8.12 -instructaj de protecţia şi igiena muncii lucru

Igiena 1 11.12 -exerciţii de igienă, întreţinere şi păstrare a


vestimentară şi a obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte
încălţămintei 1 15.12 -curăţare pantofi;
  1 18.12 -cusut nasturi;
 
Întreţinerea şi 1 22.12 -exerciţii de ordonare a obiectelor din
igienizarea clasă/ camera de locuit;
spaţiului de
locuit
Igienă 1 12.01 -exerciţii de familiarizare cu obiectele de Diferite Exerciţiul Aprecierea
alimentară şi uz casnic (tacâmuri, veselă, mătură, făraş); obiecte de Explicaţia verbală.
deprinderi 1 15.01 -exerciţii de aranjare a mesei cu număr igiena Jocul Evaluare
gospodăreşti corespunzător de tacâmuri pentru locurile personala didactic individuală
  de la masă; Fise de Observaţia
  1 19.01 -exerciţii de sortare şi curăţare unor lucru
alimente;
Îngrijirea 1 22.01 -activităţi simple de îngrijire a plantelor
plantelor şi “colţul viu al casei”(plantare, stropire,
animalelor curăţare, recoltare)
5 Recapitulare 3.1 Cum ar fi 1 26.01 -exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi Planse Exerciţiul Aprecierea
Evaluare 3.2 daca….? imaginare; Fise de Explicaţia verbală.
  3.4 Evaluare 1 29.01 -igiena personală şi igiena hainelor – lucru Jocul Evaluare
mereu împreună; didactic individuală
Observaţia