Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021

Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE


Disciplina: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
Nr.ore/saptamana: 1
Clasa :a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1. Organizarea şi educarea colectivului 1.1 Cunoaşterea şi organizarea colectivului clasei
de elevi 1.2 Prelucrarea şi respectarea regulamentului clasei şi al şcolii
1.3 Formarea şi educarea deprinderilor de interacţiune socială în cadrul grupurilor de
apartenenţă
2. Dezvoltarea capacităţii de valorizare 2.1 Formarea şi educarea capacităţii de autocunoaştere şi a cunoaşterii celorlalţi
maximă a potenţialului elevilor 2.2 Formarea unor priceperi, deprinderi de muncă, a unui stil de muncă adecvat posibilităţilor
lor
2.3 Identificarea şi afirmarea preferinţelor, a intereselor pentru diferite profile ocupaţionale
3. Cunoaşterea şi respectarea valorilor 3.1 Cunoaşterea drepturilor copilului
fundamentale ale societăţii democratice 3.2 Cunoaşterea şi respectarea regulamentelor, legilor şi instituţiilor statului
3.3 Cunoaşterea simbolurilor ţării şi a identităţii naţionale
3.4 Educarea în spiritul respectului faţă de munca de calitate
3.5 Educarea pentru petrecerea, în mod plăcut şi util, a timpului liber
3.6 Educarea unor trăsături de caracter
3.7 Pregătirea pentru viaţa de familie
3.8 Formarea şi dezvoltarea unor comportamente ecologice
4. Cunoaşterea şi respectarea regulilor 4.1 Cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă personală şi colectivă
privind securitatea personală 4.2 Cunoaşterea pericolelor (substanţe nocive, focul, accidente etc) şi formarea de conduite
preventive
4.3 Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră
4.4 Formarea comportamentelor de apărare în caz de catastrofe naturale (incendii,
cutremure, inundaţii)
4.5 Formarea şi dezvoltarea unor comportamente preventive faţă de factorii de risc care conduc
la delicvenţa juvenilă: agresivitate, violenţă, abuz, furt, devianţă, trafic de fiinţe etc.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021
Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE
Disciplina: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
Nr.ore/saptamana: 1
Clasa :a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

CLASA a VI-a

Grupul şcolar
Relaţii interpersonale şi grupuri de apartenenţe
Cunoaştere şi autocunoaştere
Stilul de muncă
Meserii şi ocupaţii
Normele de igienă personală şi colectivă
Semne şi reguli de circulaţie rutieră
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021
Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE
Disciplina: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
Nr.ore/saptamana: 1
Clasa :a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 31h
Unitatea de Obiective de Nr. Durata
Obs.
crt invatare referinta ore (per.de realizare)
1. Recapitulare 4.1 2 h Sem I Sapt 1-2
1 h Sem II Sapt 19
2. Grupul şcolar 1.1;1.2;1.3 2 h Sem I Sapt 3-4
3. Cunoaştere şi autocunoaştere  2.1 2 h Sem I Sapt 5-6
2 h Sem II Sapt 20-21
Relaţii interpersonale şi grupuri de 1.3 2 h Sem I Sapt 7-8
apartenenţe 2 h Sem II Sapt 22-23
Stilul de muncă 2.2 2 h Sem I Sapt 9-10
2 h Sem II Sapt 24-25
4. Meserii și ocupații 2.3 3 h Sem I Sapt 11-13
2 h Sem II Sapt 27-28
6. Normele de igienă personală şi  4.1;3.8 2 h Sem I Sapt 14-16
colectivă 2 h Sem II Sapt 31-32
8. Semne şi reguli de circulaţie rutieră  4.3;3.2;3.3 1 h Sem I Sapt 17
3 h Sem II Sapt 33-34
9. Recapitulare 1.3 1 h Sem I Sapt 18
1 h Sem II Sapt 35
In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” Anul scolar 2020-2021


Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE
Disciplina: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
Nr.ore/saptamana: 1
Clasa :a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 17 h

Ob. Durata Instrumente


Nr. Unitatea de Detalierea unit. de Resurse didactice
ref. Nr. Activităţi de învăţare de evaluare Obs
crt învăţare învatare Per.
ore Materiale Strategii
1 Recapitulare 4.1 ”Din nou la scoala” 1 18.09 -prezentarea si discutarea regulamentului Texte Explicatia Verificare
scolar suport orala
“Prietenia si 1 25.09 -exercitii de identificare a relaţiilor pozitive/
faptele de armonioase între colegi ; „Eu şi clasa mea/
intrajutorare” colegii mei”;
2 Grupul şcolar 1.1 „Programul meu” 1 2.10 -prezentarea regimului zilnic (ore de Texte Conversatia Fise
1.2 studiu,terapii,servirea mesei etc.) suport Explicatia Chestionare
1.3 Drepturi şi 1 9.10 -exerciţii de cunoaştere a drepturilor şi Imagini Lecturi orala
îndatoriri  
îndatoririlor pe care elevii le au în clasă şi în selective Joc de rol
şcoală.   “Ce fac eu?”
   
3 Cunoaştere şi  2.1 „Eu sunt unic” 1 16.10 -exerciții de argumentare a unicității fiecărei Texte Conversatia Verificare
autocunoaştere personae suport Explicatia orala
Imagini Lecturi Chestionare
“Cine sunt Eu?” 1 23.10 -exerciţii de cunoaştere a datelor personale;   selective orala
   
4 Relaţii 1.3 „Fapte bune, fapte 1 30.10 -formarea și dezvoltarea unor deprinderi de Texte Conversatia Verificare
interpersonale rele” comportare disciplinată și civilizată suport Explicatia orala
şi grupuri de „Vorbesc şi mă port 1 6.11 -exercitii practice de comportare civilizata Imagini Chestionare
apartenenţe frumos ” orala
5 Stilul de 2.2 „Cum decurge o zi 1 13.11 -exerciţii de identificare a propriilor Texte Conversatia Fise
muncă din viata mea?” dificultăţi de învăţare; suport Explicatia Chestionare
Imagini Lecturi orala
selective Joc de rol
Foloasele 1 20.11 -exerciţii de conştientizare a importanţei Texte Conversatia Fise
învăţăturii procesului de învăţare; suport Explicatia Chestionare
Imagini Lecturi orala
selective Joc de rol
6 Meserii și 2.3 „Ce meserie are?” 1 27.11 -exerciții de recunoaștere a meseriașului Texte Conversatia  Fise
ocupații după uneltele sale suport Explicatia Verificare
„Oameni, locuri şi 1 4.12 -exerciţii de cunoaştere a meseriilor; Filme Lecturi orala
activităţi” Plansa  selective Chestionare
„Ce lucrează 1 11.12 -exerciții de consolidare a cunoștințelor orala
fiecare?” despre anumite meserii, activizarea
vocabularului
7 Normele de  4.1 Igiena personala 1 18.12 -Exerciţii practice de întreţinere a igienei Obiecte de Conversatia Fise
igienă 3.8 personale: faţă, dinţi, păr, mâini, corp) ƒ igiena Explicatia Verificare
personală şi Vreau să fiu 1 15.01 -exerciţii de stimulare a comportamentului Planse  Lecturi orala
colectivă sănătos! ecologic selective Chestionare
orala
8 Semne şi reguli 4.3 „Semaforul” 1 22.01 -cunoașterea semnificației culorilor Texte Conversatia  Fise
de circulaţie 3.2 semaforului suport Explicatia Verificare
rutieră 3.3 Filme Lecturi orala
Plansa  selective Chestionare
orala
9 Recapitulare 1.3 Tricolorul 1 29.01 -recunoașterea și denumirea culorilor Texte Lecturi Verificare
drapelului țării noastre suport selective orala