Sunteți pe pagina 1din 14

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An şcolar 2020-2021

Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Clasa: a VI-a B (TSA)
Nr.ore/saptamana: 2h
Cadru dudactic: Profesor : Ionescu Crisriana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1. Întărirea sănătăţii şi 1.1 Stimularea senzorio-motorie a copilului
dezvoltarea armonioasă a corpului 1.2 Dezvoltarea fizică armonioasă şi a unei ţinute corecte
2. Formarea şi dezvoltarea 2.1 Formarea schemei corporale şi a lateralitătii
componentelor psihomotricităţii 2.2 Formarea conduitelor perceptiv-motrice de bază (formă, mărime);
2.3 Formarea şi dezvoltarea orientării, organizării şi structurării spaţio-temporale
3. Dezvoltarea motricităţii 3.1 Educarea şi reeducarea mersului
generale 3.2 Educarea şi reeducarea alergării
3.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderii de săritură
3.4 Formarea şi dezvoltarea deprinderii de prindere şi aruncare
4. Perfecţionarea deprinderilor 4.1 Educarea echilibrului
motrice de bază şi utilitar 4.2 Formarea deprinderii de târâre
aplicative 4.3 Formarea deprinderii de câţârare/escaladare
4.4 Formarea deprinderii de ridicare şi transport de greutăţi
5. Educarea şi dezvoltarea 5.1 Dezvoltarea vitezei
calităţilor motrice 5.2 Dezvoltarea îndemânării
5.3 Dezvoltarea forţei
5.4 Dezvoltarea rezistenţei
5.5 Formarea deprinderilor de practicare a unor sporturi adaptate posibilităţilor psiho- individuale ale elevilor:
atletism, gimnastică
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An şcolar 2020-2021
Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Clasa: a VI-a B (TSA)
Nr.ore/saptamana: 2h
Cadru dudactic: Profesor : Ionescu Crisriana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

CLASA a VI-a

1. Sănătate şi dezvoltare armonioasă


- Stimulare senzorio-motorie (explorare, discriminare şi manipulare de obiecte din mediul familiar)
- Dezvoltare fizică armonioasă (poziţii şi posturi)
- Dezvoltarea musculaturii posturale (paravertebrale)
- Complex de exerciţii cu obiecte portative
- Complex de exerciţii cu partener
- Exerciţii de respiraţie (reglarea ritmului respirator, echilibrului inspir-expir )
2. Psihomotricitate
- Schemă corporală şi lateralitate
- Conduite perceptiv-motrice de bază (culoare, formă, mărime)
- Orientare, organizare şi structuri spaţio-temporale
3. Motricitate generală
- Mersul
- Alergare
- Săritură
- Aruncare
4. Deprinderi motrice de bază şi utilitar aplicative
- Echilibru
- Târâre
- Căţărare/escaladare
- Ridicare şi transport de greutăţi
5. Calităţi motrice
- Viteză
- Îndemânare
- Forţă
- Rezistenţă
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An şcolar 2020-2021
Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Clasa: a VI-a B (TSA)
Nr.ore/saptamana: 2h
Cadru dudactic: Profesor : Ionescu Crisriana

PROIECTARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 66 h

OBIECTIV
UNITATEA DE E DE NR.
DURATA OBS
ÎNVĂŢARE REFERINŢ ORE
Ă
Recapitulare 4h Sem I Sap 1-2
Evaluare initiala 1.1;1.2; 2.2 2h Sem II Sapt 19
Sănătate şi dezvoltare armonioasă 1.2; 2.3; 3.1 Permanent Sem I+Sem II Sap 1-35
Psihomotricitate 2.1; 2.3 Permanent Sem I+Sem II Sap 1-35
Motricitate generala (Mersul, Alergare) 3.1; 3.2; Permanent Sem I+Sem II Sap 1-35
3.3;3.4 Permanent Sem II Sapt 19-35
Motricitate generala (Saritura, 3.1; 3.2; 21h Sem I Sap 3-13
Aruncare) 3.3;3.4
Deprinderi motrice de bază şi utilitar 4.1; 4.2;4.3; 7h Sem I Sap 14-17
aplicative 4.4 6h Sem II Sapt 20-22
Calităţi motrice 5.1; 5.2; 5.3; 22h Sem II Sapt 23-34
5.4;5.5
Recapitulare 2h Sem I Sap 18
1.2; 5.5
Evaluare finala 2h Sem II Sapt 35

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An şcolar 2020-2021
Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Clasa: a VI-a B (TSA)
Nr.ore/saptamana: 2h
Cadru dudactic: Profesor : Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 34 h

Durata Resurse didactice


Nr. Unitate de Ob. Detalierea unutatii Instrumente
Nr. Activitati de invatare Obs
Crt invatare Ref de invatare Per. Materiale Strategii de evaluare
ore
1 Recapitulare 1.1 Reguli in sala de sport 1 14.09 -exerciţii de adunare in front pe un rand si pe Fluier Demonstraţia Aprecieri
Evaluare 1.2 doua randuri; Jaloane Exemplul individuale
initiala 2.2 -complex de exercitii pentru cap,gat,membre Marcaje Exerciţiul Evaluare
superioare Saltele de Explicatia continuă
1 16.09 -exerciţii de observare a alcătuirii corpului:- gimnastica
exercitii de intelegere si aplicare a
prevederilor regulilor sportive ;
-joc Invatam sa ne jucam si sa concuram
Alergarea de viteza, de 1 21.09 -complex de exercitii pentru cap,gat,membre
rezistenta, sarituri, superioare
aruncari -jocuri: Trenul, Cursă pe numere
-alergarea de viteză pe distanta de 20 m-
evaluare initiala
-alergarea de rezistenţă pe distanta de 50 m-
evaluare initiala
1 23.09 -exerciţii de adunare in front pe un rand si pe
doua randuri;
-joc Paseaza mingea
-săritura în lungime –evaluare initiala
-aruncări la tinta –evaluare initiala
Perma

2 Sănătate şi 1.2 Repetarea exercitiilor 66 Realizarea protectiei muncii la orele de educate Fluier Demonstraţia Aprecieri
dezvoltare 2.3 de front si formatie fizica; Adunarea in front pe un rand si pe Jaloane Exemplul individuale
armonioasă 3.1   doua randuri; Adunarea in linie pe unul si pe Marcaje Exerciţiul Evaluare

nent
  doua randuri; alinierea in linie si in coloana; Saltele de Explicatia continuă
Deplasarea in coloana cate unul si cate doi; gimnastica
Formatii de deplasare Deplasarea în coloană de câte unul și de câte Fluier Demonstraţia Aprecieri
  doi; Jaloane Exemplul individuale
  Trecerea din linie pe un rand in formatiile de Marcaje Exerciţiul Evaluare
  66 lucru semicerc si cerc; Saltele de Explicatia continuă
  Ruperi de randuri si refacerea formatiei; gimnastica
Exersarea alinierii prin ruperi de randuri si
refacerea formatiei;

Permanent
Pozitii si posturi Complex de exerciţii segmentare
corecte (exerciţii pentru cap, gât, membre
66
  superioare şi inferioare, trunchi,
spate);
Respiraţa Respiraţiea nonverbala (suflatul în
lumânare, umflarea balonului, utilizarea
jucăriilor de suflat etc.);
66
Reglarea ritmului respirator şi pentru
realizarea echilibrului inspir-expir
(conştientizarea respiraţiei);
3 Psihomotrici- 2.1 Schema corporala si Identificarea şi numirea elementelor Fluier Demonstraţia Aprecieri
tate 2.3 lateralitatea principale şi de detaliu ale schemei Jaloane Exemplul individuale
  corporale proprii şi ale partenerului; Marcaje Exerciţiul Evaluare
Permanent

  Complex de exerciţii de motricitate Saltele de Explicatia continuă


  66 generală, cu antrenarea diferitelor părţi ale gimnastica
  corpului;
  Comenzi verbale după model /fără model
[„Puneţi mâinile la spate!”; „Închideţi
pumnii!”etc];
Orientare, organizare Localizarea obiectelor prin raportare la
şi structuri spaţio- schema corporal;
Permanent

temporale Executarea unor comenzi simple de


66
deplasare în spaţiu;
Discriminarea auditivă („Unde se aude
clopoţelul/ fluierul/ muzicuţa?”);
4 Motricitate 3.1 Mersul Variante de mers, in formații și cu tempouri Fluier Demonstraţia Aprecieri
generală 3.2 diferite, combinate cu alte acțiuni motrice; Jaloane Exemplul individuale

Permanent
  3.3 Mers cu schimbarea direcției de deplasare; Marcaje Exerciţiul Evaluare
3.4 66 Mers cu pas adăugat; Saltele de Explicatia continuă
Exersarea mersului în linie dreaptă la un gimnastica
repere situat la 7-8 m (individual, pe perechi,
în linie de câte 4-6 elevi ) şi corectări;
Alergare Alergare laterală cu pas încruțișat Corzi Demonstraţia Aprecieri

Sem IIPermanent
Alergare cu schimbări de direcție Diverse obiecte Exemplul individuale
Alergare în tempo uniform moderat, în Fanioane Exerciţiul Evaluare
tempou variabil, alergare accelerată Fluier Explicatia continuă
32
Alergarea cu diferite sarcini suplimentare Jaloane
(opriri, întoarceri, culegeri-depuneri de Marcaje
obiecte, transport de obiecte) Saltele de
Alergare in relație cu un partener/adversar gimnastica
Saritură 1 28.09 Sărituri ca mingea pe ambele picioare pe loc
-invatare
-joc Alb-Negru
1 30.09 Sărituri ca mingea pe ambele picioare pe loc
- aprofundare
-joc De-a vulpea schioapa
1 5.10 Săritura pe un picior- invatare
-joc Lupta cocosilor
1 7.10 Săritura pe un picior- aprofundare
-joc Calaretii"
1 12.10 Saritura pe un picior, pe doua picioare- Corzi Demonstraţia Aprecierea
invatare Diverse obiecte Exemplul activitatilor
-joc Cursa intr-un picior  Fanioane Exerciţiul elevilor cu
1 14.10 Saritura pe un picior, pe doua picioare- Fluier Explicatia evidentieri
aprofundare Jaloane Aprecieri
-joc Maimutele vesele" Marcaje individuale
1 19.10 Sărituri din sprijin ghemuit- invatare Saltele de Evaluare
-joc Broscuta saltareata gimnastica continuă
1 21.10 Sărituri din sprijin ghemuit- aprofundare
-joc Leapsa pe ghemuite
1 26.10 Saritura de pe loc si cu deplasare- invatare
-joc Soarecele si pisica,
1 28.10 Saritura de pe loc si cu deplasare-
aprofundare
-joc Tapul saltaret
Aruncare 1 2.11 Aruncarea mingii de handbal cu doua maini,
de sus si de jos-invatare
-joc Eu arunc. Tu prinzi?
1 4.11 Aruncarea mingii de handbal cu doua maini,
de sus si de jos - aprofundare
-joc Tinteste daca poti"
1 9.11 Aruncări azvârlite ( mişcare de biciuire a Corzi Demonstraţia Aprecierea
braţului)- invatare Diverse obiecte Exemplul activitatilor
-joc Atacul cetăţii Fanioane Exerciţiul elevilor cu
1 11.11 Aruncări azvârlite ( mişcare de biciuire a Fluier Explicatia evidentieri
braţului)- aprofundare Jaloane Aprecieri
-joc De doua ori castigator Marcaje individuale
1 16.11 Aruncarea şi prinderea mingii cu două mâini Saltele de Evaluare
de la piept, între parteneri- invatare gimnastica continuă
-joc Suveica

1 18.11 Aruncarea şi prinderea mingii cu două mâini


de la piept, între parteneri- aprofundare
-joc Incarcarea pepenilor
1 23.11 Aruncarea de pe loc în perete şi prinderea cu
două mâini- invatare
-joc Cel mai indemanatec
1 25.11 Aruncarea de pe loc în perete şi prinderea cu
două mâini- aprofundare
-joc Mingea calatoare
1 2.12 Aruncarea cu două mâini de jos, la ţintă
orizontală- invatare
-joc Cursa cu ochire

1 7.12 Aruncări azvârlite ( mişcare de biciuire a


braţului)- invatare
-joc Atacul cetăţii
1 9.12 Aruncări azvârlite ( mişcare de biciuire a
braţului)- aprofundare
-joc Vanatorii si ratele
5 Deprinderi 5.1 Echilibru 1 14.12 Mers in echilibru pe banca de gimnastica, cu Corzi Demonstraţia Aprecierea
motrice de 5.2 intoarceri- invatare Diverse obiecte Exemplul activitatilor
baza si utilitar 5.3 -joc Treci puntea Fanioane Exerciţiul elevilor cu
aplicative 5.4 1 16.12 Mers in echilibru pe banca de gimnastica, cu Fluier Explicatia evidentieri
5.5 intoarceri- aprofundare Jaloane Aprecieri
-joc Podul umblator Marcaje individuale
1 21.12 Echilibru pe banca de gimnastica cu Saltele de Evaluare
apropierea centrului general de greutate de gimnastica continuă
suprafaţa de sprijin - invatare
-joc Labirintul
1 11.01 Echilibru pe banca de gimnastica cu
apropierea centrului general de greutate de
suprafaţa de sprijin - aprofundare
-joc Puntea peste prapastie
1 13.01 Exerciţii de escaladare peste obiecte de
mărimi diferite-aprofundare
Exercitii de echilibru in pozitii statice-
invatare
-joc Stai nemiscat pana la 3 
1 18.01 Exercitii de echilibru in pozitii statice-
consolidare
Exerciţii de mers în echilibru cu îngreuiere –
aprofundare
1 20.01 Exerciţii de mers în echilibru cu întoarceri-
invatare
-joc „Micii soldati”
6 Recapitulare 1.2 Complex de exerciții 1 25.01 Traseu aplicativ: rostogolire, saritura, Fluier Demonstraţia Evaluare
Evaluare 5.5 echilibru, dribling Jaloane Exemplul continuă
finala Saltele de Exerciţiul Observarea
Vitezǎ, rezistențǎ, 1 27.01 Traseu aplicativ- vitezǎ, rezistențǎ, aruncare,
  gimnastica Explicatia sistematică a
aruncare, prindere, prindere, saritura, rostogolirea mingii
elevilor
saritura

Durata Resurse didactice


Nr. Unitate de Ob. Detalierea unutatii Instrumente
Nr. Activitati de invatare Obs
Crt invatare Ref de invatare Per. Materiale Strategii de evaluare
ore
1 Recapitulare 1.1 Alergarea de viteza, 1 .9.09 -exerciţii de adunare in front pe un rand Fluier Demonstraţia Aprecieri
Evaluare 1.2 de rezistenta, si pe doua randuri; Jaloane Exemplul colective si
initiala 2.2 sarituri, aruncari -complex de exercitii pentru Marcaje Exerciţiul individuale
cap,gat,membre superioare Sala de sport Exerciţiul pe Evaluare
-jocuri: Trenul, Cursă pe numere Saltele de grupe continuă
-alergarea de viteză pe distanta de 30 m- gimnastica Explicatia Observarea
evaluare initiala sistematică a
-alergarea de rezistenţă pe distanta de 70 elevilor
m-evaluare initiala
1 .10.09 -exerciţii de adunare in front pe un rand
si pe doua randuri;
-complex de exercitii pentru
cap,gat,membre superioare
-joc Paseaza mingea
-săritura în lungime –evaluare initiala
-aruncări la tinta –evaluare initiala
2 Sănătate şi 1.2 Reguli in sala de 1 .16.09 -complex de exercitii pentru Fluier Demonstraţia Aprecieri
dezvoltare 2.3 sport cap,gat,membre superioare Jaloane Exemplul individuale
armonioasă 3.1 -exerciţii de observare a alcătuirii Marcaje Exerciţiul Evaluare
corpului:-exercitii de intelegere si aplicare Sala de sport Exerciţiul pe continuă
a prevederilor regulilor sportive ; Saltele de grupe
-joc Invatam sa ne jucam si sa concuram gimnastica Explicatia
Repetarea 64 Realizarea protectiei muncii la orele de Fluier Demonstraţia Aprecieri
exercitiilor de front educate fizica; Jaloane Exemplul colective si
si formatie Adunarea in front pe un rand si pe doua Marcaje Exerciţiul individuale
  randuri; Sala de sport Exerciţiul pe Evaluare
Permanent

Adunarea in linie pe unul si pe doua Saltele de grupe continuă


randuri; alinierea in linie si in coloana; gimnastica Explicatia Observarea
Deplasarea in coloana cate unul si cate sistematică a
doi; elevilor
Pozitiile ,,drepti" si pe loc repaus":
Demonstrarea pornirii si opririi din mers;
Permanent

Formatii de 64 Deplasarea în coloană de câte unul și de


deplasare câte doi;
  Trecerea din linie pe un rand in formatiile
  de lucru semicerc si cerc;
  Ruperi de randuri si refacerea formatiei;
  Exersarea alinierii prin ruperi de randuri si
refacerea formatiei;
Pozitii si posturi 64 Complex de exerciţii segmentare
corecte (exerciţii pentru cap, gât, membre
  superioare şi inferioare, trunchi,
spate);
Respiraţa 64 Respiraţiea nonverbala (suflatul în
lumânare, umflarea balonului, utilizarea
jucăriilor de suflat etc.);
Reglarea ritmului respirator şi pentru
realizarea echilibrului inspir-expir
(conştientizarea respiraţiei);
3 Psihomotrici- 2.1 Schema corporala si 64 Identificarea şi numirea elementelor Fluier Demonstraţia Aprecieri
tate 2.3 lateralitatea principale şi de detaliu ale schemei Jaloane Exemplul colective si
  corporale proprii şi ale partenerului; Marcaje Exerciţiul individuale

Permanent
  Complex de exerciţii de motricitate Sala de sport Exerciţiul pe Evaluare
  generală, cu antrenarea diferitelor părţi Saltele de grupe continuă
  ale corpului; gimnastica Explicatia Observarea
  Comenzi verbale după model /fără sistematică a
model [„Puneţi mâinile la spate!”; elevilor
„Închideţi pumnii!”etc];
Orientare, 64 Localizarea obiectelor prin raportare la Fluier Demonstraţia Aprecieri
organizare şi Permanent schema corporal; Jaloane Exemplul colective si
structuri spaţio- Executarea unor comenzi simple de Marcaje Exerciţiul individuale
temporale deplasare în spaţiu; Sala de sport Exerciţiul pe Observarea
Discriminarea auditivă („Unde se Saltele de grupe sistematică a
aude clopoţelul/ fluierul/ muzicuţa?”); gimnastica Explicatia elevilor
Permanent

4 Motricitate 3.1 Mersul 64 Variante de mers, in formații și cu Diverse Demonstraţia Aprecierea


generală 3.2 tempouri diferite, combinate cu alte obiecte Exemplul activitatilor
  3.3 acțiuni motrice; Fanioane Exerciţiul elevilor cu
3.4 Mers cu schimbarea direcției de Fluier Exerciţiul pe evidentieri
deplasare; Jaloane grupe Aprecieri
Mers cu pas adăugat; Marcaje Explicatia colective si
Exersarea mersului în linie dreaptă la un Mingi individuale
repere situat la 7-8 m (individual, pe Sala de sport Evaluare
perechi, în linie de câte 4-6 elevi ) şi Saltele de continuă
corectări; gimnastica
Alergare 34 Alergare laterală cu pas încruțișat Observarea
Alergare cu schimbări de direcție sistematică a

Sem IIPermanent
Alergare în tempo uniform moderat, în elevilor
tempou variabil, alergare accelerată
Alergarea cu diferite sarcini suplimentare
(opriri, întoarceri, culegeri-depuneri de
obiecte, transport de obiecte)
Alergare in relație cu un
partener/adversar
Saritură 1 .17.09 Sărituri ca mingea pe ambele picioare pe
loc;
-joc Alb-Negru
1 .23.09 Săritura pe un picior
-joc Lupta cocosilor
1 .24.09 Saritura pe un picior, pe doua picioare
-joc Cursa intr-un picior
1 .30.09 Sărituri din sprijin ghemuit
-joc Broscuta saltareata
1 .1.10 Saritura de pe loc si cu deplasare
-joc Soarecele si pisica,
1 .7.10 Saritura la coarda
-joc Cate doi la coarda
1 .8.10 Sărituri la coardă pe ambele picioare; 6-
10 repetări; 2-3 ori; pauză 20-30";
-joc Ştafetă cu coarda

1 .14.10 Sărituri cu desprindere de pe ambele Diverse Demonstraţia Aprecierea


picioare înainte şi aterizare tot pe ambele obiecte Exemplul activitatilor
picioare; Fanioane Exerciţiul elevilor cu
-joc Podul Fluier Exerciţiul pe evidentieri
1 .15.10 Sărituri succesive, alternate cu deplasari Jaloane grupe Aprecieri
-joc Trenul saltaret Marcaje Explicatia colective si
Mingi individuale
1 .21.10 Aterizarea elastica din saritura de pe loc Sala de sport Evaluare
-joc Vrabiutele saltarete  Saltele de continuă
Aruncare 1 .22.10 Aruncarea mingii de handbal cu o mana, gimnastica Observarea
inainte-inapoi,deasupra capului,de sus si sistematică a
de jos; elevilor
-joc Eu arunc. Tu prinzi?
1 .28.10 Aruncarea şi prinderea mingii de handbal
cu două mâini de la piept, între parteneri,
-joc Suveica
1 .29.10 Aruncarea de pe loc în perete şi prinderea
cu două mâini;
-joc Cel mai indemanatec
1 .4.11 Aruncarea cu două mâini de jos, la ţintă
orizontală;
-joc Cursa cu ochire
1 .5.11 Aruncări azvârlite ( mişcare de biciuire a
braţului );
-joc Atacul cetăţii
1 .11.11 Conducerea mingii ( rostogolirea
obiectelor pe sol )
-joc  Mingea la capitan 
1 .12.11 Aruncarea azvârlită
-joc Cine arunca mai departe 
1 .18.11 Aruncări împinse;
-joc Mingea prin tunel
1 .19.11 Aruncarea lansată cu două mâini pe
deasupra capului;
-joc Elibereaza prizonierii
1 .25.11 Aruncarea mingii pe sol şi prinderea cu
două mâini la piept;
-joc Mingea calatoare
1 .26.11 Aruncarea cu o mana de la umar
-joc Micii atleti
5 Deprinderi 5.1 Echilibru 1 .2.12 Mers in echilibru pe banca de gimnastica, Fanioane Demonstraţia Aprecieri
motrice de 5.2 cu intoarceri Fluier Exemplul colective si
baza si 5.3 -joc Treci puntea Jaloane Exerciţiul individuale
utilitar 5.4 1 .3.12 Echilibru pe banca de gimnastica cu Marcaje Exerciţiul pe Observarea
aplicative 5.5 apropierea centrului general de Sala de sport grupe sistematică a
greutate de suprafaţa de sprijin Saltele de Explicatia elevilor
-joc Labirintul gimnastica
1 .9.12 Complex de exerciţii de mers în Banca de
echilibru cu partener gimnastica
-jocuri Lupta cocoşilor, Trage
sfoara
1 .10.12 Mers în echilibru dupa sabloane
-joc Cursa intr-un picior 

6 Recapitulare 1.2 Complex de exerciții 1 .16.12 Traseu aplicativ: rostogolire, saritura, Fluier Demonstraţia Evaluare
Evaluare 5.5 echilibru, dribling Jaloane Exemplul continuă
finala Vitezǎ, rezistențǎ, 1 .17.12 Traseu aplicativ- vitezǎ, rezistențǎ, Sala de sport Exerciţiul Observarea
  aruncare, prindere, aruncare, prindere, saritura, rostogolirea Saltele de Exerciţiul pe sistematică a
saritura mingii gimnastica grupe elevilor
Explicatia