Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII


Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


1. Explorarea elementelor şi 1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător
fenomenelor lumii înconjurătoare prin 1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite criterii
acţiuni de tip matematic
2. Formarea capacităţilor/abilităţilor 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic
de înţelegere a modificărilor 2.2 Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea schimbărilor cantitative prin creştere şi
cantitative ca suport al formarii descreştere
deprinderilor de tip matematic 2.3 Stabilirea corespondenţei mulţime obiectuală-imagine-simbol (număr-cifră)
2.4 Citirea şi scrierea simbolurilor matematice elementare
3. Formarea şi dezvoltarea 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor
mecanismelor de operare acţională şi 3.2 Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept criteriu repere obiective ale regimului de
de rezolvare a problemelor simple viaţă
3.3 Formarea algoritmilor euristici elementari
3.4 Formarea noţiunilor matematice elementare, bazate pe acţiuni obiectuale, însoţite de limbaj
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII


Clasa : a VI-a

1. Obiecte din mediul ambiant; identificarea şi gruparea lor, după un criteriu: culoare, formă, dimensiune
2. Mulţimi de obiecte din mediul apropiat; valorificarea lor matematică
3. Corespondenţa mulţime obiectuală-imagine-simbol (număr-cifră)
4. Simboluri matematice elementare – citirea şi scrierea lor
5. Poziţia spaţială a obiectelor
6. Succesiunea evenimentelor
7. Algoritmi euristici elementari
8. Noţiunilor matematice elementare
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 32 h

Durata
Obiective de Nr.
Unitatea de invatare (per.de Obs.
crt referinta ore
realizare)
1 Recapitulare 1.1; 2.4 2h Sem I Sapt 1-2 Test initial
Evaluare initiala 1h Sem II Sapt 19
2 Multimi de obiecte din mediul apropiat 1.1; 2.1; 2.2; 3 h Sem I Sapt 3-5
2.3; 2.4 2 h sem II Sapt 20-21
3 Simboluri matematice elementare 2.4 3 h Sem I Sapt 6-8
2 h Sem II Sapt 22-23
4 Elemente de geometrie 1.2; 3.3 2 h Sem I Sapt 9-10
2 h Sem II Sapt 24-25
5 Operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100, 3.3; 4.2 4 h Sem I Sapt 11-15
fără trecere peste ordin 5h Sem II Sapt 26-31
6 Unităţi de măsura elementare 4.3 2 h Sem I Sapt 16-17
2 h Sem II Sapt 32-34
8 Recapitulare 3.3; 4.2 1 h Sem I Sapt 18 Test la sf.semI
Evaluare finala 1 h Sem II Sapt 35 Test final

In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se va desfasura programul national “Scoala altfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICĂ
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timp alocat: 17 h

Ob. Durata Resurse didactice Instrumente


Nr. Unitatea de Detalierea unit.
Ref. Nr. Activităţi de învăţare de evaluare Obs
crt învăţare de învatare Per. Materiale Strategii
ore
1 Recapitulare 1.1 “Cate sunt?” 1 15.09 -ex.de stabilire a raportului intre elementele Jetoane cu Demonstraţia Aprecierea
Evaluare 2.4 unei multimi si imaginea acestora numere Exerciţiul individuală
initiala Adunarea si 1 22.09 -exerciţii de adunare in concentrul 0-2; -ev. Manual Explicaţia Fişe de lucru
scaderea Planşe Conversaţia Teste de
numerelor evaluare
2 Multimi de 1.1 “Multimea…” 1 29.09 -exerciţii.de construire de multimi de Beţişoare Demonstraţia Portofoliul
obiecte din 2.1 (cuburilor,creioan obiecte/imagini ale obiectelor pe categorii Creioane Exerciţiul Aprecierea
mediul 2.2 elor) colorate Explicaţia individuală
apropiat 2.3 Aseaza numarul 1 6.10 -exerciţii de punere în corespondenţă în plan Jetoane cu Conversaţia Fişe de lucru
2.4 la cantitate! obiectual/imagistic numere Notarea
“Cate sunt?” 1 13.10 -ex.de stabilire a raportului intre elementele Manual
unei multimi si imaginea acestora Planşe
Caietul
elevului
3 Simboluri 2.4 Terminologie în 1 20.10 -exerciţii de însuşire a terminologiei „mai Planşe Demonstraţia Portofoliul
matematice matematică multe”, „mai puţine”, „tot atâtea” Caietul Exerciţiul Aprecierea
elementare Semne grafice si 1 27.10 -exerciţii de scriere/ citire a cifrelor/ elevului Explicaţia individuală
pregrafice numerelor naturale în concentrul 0-5 Conversaţia Fişe de lucru
Notarea
1 3.11 -exerciţii de scriere şi citire a simbolurilor
matematice „+”, „ – ”, „=”;
4 Elemente de 1.2 Recunoaște și 1 10.11 -exerciţii -joc de asociere a formelor Manual Demonstraţia Portofoliul
geometrie 3.3 asociază obiectelor din natură cu figurile geometrice; Planşe Exerciţiul Aprecierea
Caietul Explicaţia individuală
Forme geometrice 1 17.11 -exerciţii de recunoaştere şi descriere verbală elevului Conversaţia Fişe de lucru
plane a formei geometrice învățate; Figuri Notarea
geometrice
5 Operaţii de 3.3 Adunarea 1 24.11 -exerciţii de adunare cu 6; Beţişoare Demonstraţia Portofoliul
adunare şi 4.2 numerelor -exerciţii de numărare a obiectelor unei Creioane Exerciţiul Aprecierea
scădere în mulţimi dupa adaugarea a sase elemente cu colorate Explicaţia individuală
concentrul precizarea simbolului; Planşe Conversaţia Fişe de lucru
0-100, fără 1 8.12 -exerciţii de adunare cu 7; Caietul Notarea
trecere peste -exerciţii de numărare a obiectelor unei elevului
ordin mulţimi dupa dupa adaugarea a sapte
elemente cu precizarea simbolului;
Scăderea 1 15.12 -exerciţii de scădere cu 6;
numerelor -exerciţii de numărare a obiectelor unei
mulţimi dupa scoaterea a sase elemente cu
precizarea simbolului;
1 22.12 -exerciţii de scădere cu 6;
-exerciţii de numărare a obiectelor unei
mulţimi dupa scoaterea a sapte elemente cu
precizarea simbolului;
6 Unităţi de 4.3 Măsurarea 1 12.01 -exerciţii -joc de măsurare a dimensiunilor Beţişoare Demonstraţia Portofoliul
măsura lungimii diferitelor obiecte, folosind metrul sau rigla Creioane Exerciţiul Aprecierea
elementare gradată; colorate Explicaţia individuală
  Măsurarea 1 19.01 -plasarea în timp a unor evenimente în Manual Conversaţia Fişe de lucru
timpului funcţie de un reper; Planşe Notarea
Caietul
elevului
7 Recapitulare 3.3 Evaluare 1 26.01 - determinarea sumei și diferenței numerelor Jetoane cu Demonstraţia Aprecierea
Evaluare 4.2 din interiorul/exteriorul unei figuri numere Exerciţiul individuală
finala geometrice; Manual Explicaţia Fişe de lucru
Planşe Conversaţia Teste de
evaluare