Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII


Disciplina: EXPLORAREA MEDIULUI INCONJURTOR
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi 1.1 Identificarea unor caracteristici ale mediului social şi cultural
înţelegere a realităţii din mediul înconjurător 1.2 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor din mediul fizic/
natural
1.3 Identificarea unor caracteristici specifice lumii vii
Cunoaşterea şi înţelegerea transformărilor care au loc în 2.1 Identificarea fenomenelor din mediul înconjurător
mediul înconjurător 2.2 Cunoaşterea şi înţelegerea transformărilor care au loc în mediul
apropiat
Formarea unei atitudini ecologice faţă de mediul 3.1 Formarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a mediului
înconjurător şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 3.2 Formarea comportamentului ecologic
ocrotire a acestuia
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: EXPLORAREA MEDIULUI INCONJURTOR
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

CLASA a VI-a

Caracteristicile corpurilor din mediul fizic/ natural


-caracteristici observabile ale corpurilor (formă, mărime, culoare, dimensiune, miros etc);
-corpurile şi stările lor: solidă, lichidă, gazoasă;
-principalele forme de relief;
Lumea vie:
a) Plantele
b) Animalele şi păsările
-mediul lor de viaţă;
-animale domestice şi sălbatice;
c) Flora şi fauna specifice anumitor zone geografice
Fenomene ale naturii
Circuitul apei în natură
Îngrijirea şi protejarea mediului
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: EXPLORAREA MEDIULUI INCONJURTOR
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Timp alocat: 33 h
Nr. Obiective de Nr. Durata
Unitatea de invatare Obs.
crt referinta ore (per.de realizare)
1 Recapitulare Evaluare initiala 1.1 2 h Sem I Sapt 1-2 Test initial
1 h Sem II Sapt 19
2 Caracteristicile corpurilor din mediul fizic/ 1.2 4 h Sem I Sapt 3-6
natural 3 h Sem II Sapt 20-22
3 Lumea vie: 1.3 2 h Sem I Sapt 7-8
2 h Sem II Sapt 23-24
4 Fenomene ale naturii 2.1 3 h Sem I Sapt 9-11
3 h Sem II Sapt 25-27
5 Circuitul apei în natură 2.2 3 h Sem I Sapt 13-15
3 h Sem II Sapt 28-31
6 Îngrijirea şi protejarea mediului 3.1 2h Sem I Sapt 16-17
3.2 3 h Sem II Sapt 32-34
7 Recapitulare Evaluare finala 2.1 1 h Sem I Sapt 18 Test final
1h Sem II Sapt 27-28
In perioada 10-14 mai 2021 (saptamana 30) se vadesfasuraprogramul national “Scoalaaltfel”.
Școala Gimnazială Specială ”Maria Montessori” An școlar: 2020-2021
Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: EXPLORAREA MEDIULUI INCONJURTOR
Nr.ore/săptămână: 1
Clasa : a VI-a B (TSA)
Cadru didactic : Prof. Ionescu Cristiana

PLANIFICARE SEMESTRUL I
Timpalocat: 17 h
Detalierea Durata Instrumente
Nr. Unitatea de Ob Resurse didactice
unit. de Nr. Activităţi de învăţare de evaluare Obs
crt învăţare ref Per.
învatare ore Materiale Strategii
1 Recapitulare 1.1 “Locul natal” 1 17.09 -exercitii de descriere a locului natal; Cartoane Descrierea Teste de
Evaluare Imagini Dialogul evaluare
initiala “Unde ai fost 1 24.09 -recunoasterea în desene/ machete/ Fişe Explicaţia
in vacanta de imagini a unor forme de relief (munti,
vară?” câmpii etc.)
2 Caracteristicil 1.2 Starile de 1 1.10 -exercitii de observare dirijata si de Imagini Conversaţia Aprecieri
e corpurilor agregare identificare a starilor corpurilor solide, Fişe Descrierea verbale
din mediul lichide si gazoase Cartoane Dialogul Notarea
fizic/ natural Să deosebim 1 8.10 -exercitii de grupare, clasificare a Planşe Explicaţia Portofoliul
corpurile! corpurilor, în functie de caracteristicile Jocul Teste de
lor observabile didactic evaluare
Orientarea pe 15.10 -recunoasterea în desene/ machete/ Observaţia  
harta imagini a unor forme de relief (munti, dirijată
câmpii etc.)
Starile de 22.10 -exercitii de observare dirijata si de
agregare identificare a starilor corpurilor solide,
lichide si gazoase
3 Lumea vie: 1.3 În grădina de 1 29.10 -exercitii de observare a unor plante din Jetoane cu Conversaţia Aprecieri
legume mediul apropiat; plante si Descrierea verbale
În livadă 1 5.11 -exercitii de observare spontană si dirijată: animale Dialogul Notarea
plante, lecturi; Planşe Explicaţia Portofoliul
Fişe Jocul  
Cartoane didactic
4 Fenomene ale 2.1 Ziua şi 1 12.11 -exerciţii de observare a diferenţelor Imagini Conversaţia Aprecieri
naturii noaptea dintre zile şi nopţi ; Fişe Descrierea verbale
Cartoane Dialogul Notarea
Zilele 1 19.11 -exerciţii de cunoaştere a lunilor anului, a Planşe Explicaţia Portofoliul
săptămânii zilelor săptămânii. Jocul
Anotimpurile 1 26.11 -exerciţii de identificare a aspectelor didactic
specifice iernii;
5 Circuitul apei 2.2 De ce plouă? 1 3.12 -evidențierea mișcărilor apei pe suprafața Globul Conversaţia Aprecieri
în natură planetei, pământesc Descrierea verbale
„Sa desenăm 1 10.12 -realizarea unui desen care să redea Hărţi Dialogul Notarea
frumos” circuitul apei în natură; Imagini Explicaţia Portofoliul
Fişe Jocul
“Iarna 1 17.12 -redarea unor caracteristici ale
Cartoane didactic
argintie” anotimpurilor prin diverse mijloace:
lucrări
6 Îngrijirea şi 3.1 Actiuni care 1 14.01 -observarea efectelor unor activitati ale Imagini Conversaţia Aprecieri
protejarea 3.2 dauneaza omului asupra mediului apropiat; Fişe Descrierea verbale
mediului mediului Cartoane Dialogul Notarea
inconjurator Planşe Explicaţia Portofoliul
„Salvati 1 21.01 -participarea la actiuni de îngrijire si
Pamantul” protejare a mediului
7 Recapitulare 2.1 Calendarul 1 28.01 -recunoaşterea în natură sau cu ajutorul Cartoane Descrierea Teste de
Evaluare naturii unor materiale didactice- ploaie, vânt, Imagini Dialogul evaluare
finala fulger, tunet Fişe Explicaţia