Sunteți pe pagina 1din 1

FISA EVALUARE AMENAJARE SPATIILOR DE LUCRU

-cladiri-

Criterii pentru evaluare: cerinte aplicabile din:

1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006


2. HG 1425/ 2006 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare a legii 319
3. HG 1091/ 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca

Punctaj
Cod Indicator D/I/O
Maxim Acordat
1. Culoarele destinate special pentru circulatie sunt amenajate
O 20
corespunzator?
2. Localurile, echipamentele si materialele sanitare sunt
I, O 15
suficiente?
3. Pentru amenajarea unui loc de munca s-au elaborat initial
D 10
planuri de amenajare in diferite variante de amplasare?
4. Caile si iesirile de urgenta corespund cerintelor de
D 20
securitate?
5. Ferestrele sunt functionale si asigura exploatarea in conditii
D 15
de securitate?
6. Caile de circulatie corespund cerintelor de securitate in
D, I 20
exploatare?
7. Dimensiunile incaperilor si volumul de aer corespund
D 20
numarului de lucratori si sarcinile de munca?
8. Instalatiile sanitare sunt suficiente si amenajate
O 15
corespunzator?
TOTAL 110

CSMI (Coordonator Sistem de Management Integrat) : Oniciuc Silviu

Data evaluarii: 16.07.2014


CSSM (Coordonator SSM): Paval Niculina