Sunteți pe pagina 1din 1

FISA EVALUARE ECHIPAMENTE DE MUNCA

Criterii pentru evaluare: cerinte aplicabile din:

1. Legea nr. 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca


2. HG 1425/ 2006 pentru aprobare Norme metodologice de aplicare a legii 319
3. HG 1091/ 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
4. HG 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucrator a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
5. HG 1146/ 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucrator a echipamentelor de munca

Punctaj
Cod Indicator D/I/O
Maxim Acordat
1. La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat in considerare
I, D 20
si aspectele privind securitatea si sanatatea in munca?
2. Verificarile si intretinerea echipamentelor tehnice sunt
I, D 20
efectuate corespunzator?
3. Utilizarea echipamentelor tehnice este permisa numai
I, D 15
angajatilor desemnati si instruiti adecvat?
4. Reglarea, repararea, modificarea sau intretinerea
echipamentelor tehnice este permisa numai angajatilor I, D 15
desemnati si instruiti adecvat?
5. Exista pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnica sau
D 15
alt document similar?
6. Echipamentele tehnice sunt prevazute cu avertizari si
O 10
marcaje corespunzatoare?
7. Echipamentele tehnice respecta principiile ergonomice de
I, O 15
proiectare si utilizare?
TOTAL 115

CSMI (Coordonator Sistem de Management Integrat) : Oniciuc Silviu

Data evaluarii: 19.08.2014


CSSM (Coordonator SSM): Paval Niculina