Sunteți pe pagina 1din 1

CIRCULATIE, RISCURI ORIZONTALE SI VERTICALE

Criterii:

1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006


2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
3. HG 971/ 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau
sanatate la locul de munca
4. HG 1091/ 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
5. HG 1146/ 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Punctaj
Cod Indicator D/I/O
Maxim Acordat
VIII.1 Caile de circulatie ale persoanelor sunt intretinute in mod
O 20
corespunzator?
VIII.2 Starea suprafetelor cailor de circulatie este
O 15
corespunzatoare?
VIII.3 Exista informatii suficiente pentru persoanele exterioare
D 15
intreprinderii privind regulile de circulatie in organizatie?
VIII.4 Caile de circulatie sunt marcate clar? O 20
VIII.5 Scarile sunt dotate cu mana curenta? I, O 15
VIII.6 Pardoselile locurilor de munca sunt lipsite de gauri, de
proeminente sau de planuri inclinate periculoase, sunt D 20
stabile si nealunecoase?
VIII.7 Caile si iesirile de siguranta sunt libere? D 20
VIII.8 Exista semnalizari corespunzatoare (pictograme, etc)? O 15
TOTAL 140

CSMI (Coordonator Sistem de Management Integrat) : Oniciuc Silviu

Data evaluarii: 31.07.2014


CSSM (Coordonator SSM): Paval Niculina