Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» BACĂU

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII


PROGRAMUL DE STUDII PIPP – CICLUL I
DISCIPLINA: EDUCAȚIE TIMPURIE

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE

«CURRICULUM ASCUNS, MEDIUL EDUCAȚIONAL, AMBIANȚA PSIHO-RELAȚIONALĂ»

PROFESORI COORDONATORI:
CONF. UNIV. DR. LILIANA MÂȚĂ
ASIST. SANDA BORDEI

STUDENTE: Mazilu (Garghe) Dana


Postelnicu Ana-Maria
Anul I/Grupa 412
Anul universitar 2018-2019