Sunteți pe pagina 1din 25

T.

3 Etica în management

1. Etica managerială

2. Etica în afaceri

3. Factorii și consencințele comportamentului
neetic.
1 Etica managerială.

 Etica manageriala - reprezinta in aceasta perioada subiectul cel mai


fierbinte al oricarui tip de mass-media: posturile de televiziune ne
prezinta zilnic scandaluri in care sunt implicati patroni sau directori de
societati comerciale, iar ziarele abunda de stiri in care ignoranta si
neglijenta sunt elemente care aduc prejudicii indivizilor si societatii.
Fiecare decizie in afaceri are si o componenta etica pentru ca decizia
stabileste si impune o conduita care trebuie sa fie conforma cu anumite
valori fundamentale, reguli, principii, legi si norme. In aceste conditii,
firescul in management ar constitui atitudinea favorabila fata de
comportamentele, conceptele, ideile si modelele pe care le-a statuat
etica, stiinta normativa care ofera coordonatele morale ale existentei si
activitatii omului.
In esenta, etica manageriala este definita drept „studiul modului in
care deciziile afecteaza grupurile sociale, domeniul in care se definesc
drepturile, indatoririle si regulile ce trebuie sa le respecte persoanele
care decid”.
1. Etica managerială

 Etica manageriala trebuie sa identifice elementele fundamentale de


comportamente si sa gaseasca atitudinile corespunzatoare in patru
categorii:
 1.Societatea reprezinta categoria generala fata de care etica
manageriala trebuie sa-si defineasca comportamentul cu privire la
urmatoarele Etica managerială.
aspecte: daca institutiile de baza ale societatii sunt bine
construite si promoveaza interesele generale; daca implicarea statului in
mecanismele economiei de piata este benefica; daca inegalitatile in
„statul putere” pot fi tolerate; etc.
 2. Grupurile interesate ocupa un palier special in problemele eticii
manageriale, definind caile corecte pentru rezolvarea problemelor sociale
si trebuie sa se determine cum se implica actionarii firmei in gestionarea
resurselor; ce obligatii are firma fata de furnizori sau clienti si care sunt
caile prin care se realizeaza o buna cooperare cu comunitatea locala.
1 Etica managerială

 3. Problemele interne genereaza atitudini manageriale care definesc


natura relatiilor dintre firma si angajati, inclusiv managerii; termenii de
realizare a contractelor; obligatiile managerilor si a celorlalti angajati;
drepturile; conditiile de lucru, ordinele, comportamentul, elementele eticii.
 4. Problemele personale privesc relatiile dintre persoane, in cadrul unei
organizatii: care sunt drepturile si obligatiile rezultate dintr-o structura
ierarhica; cum se manifesta cinstea, corectitudinea si onestitatea intr-un
proces colectiv.
1. Etica managerială

 Principalii factori care determina nivelul si acuratetea eticii manageriale


sunt: reglementarile legale, normele si regulamentele comunitatii
locale, codurile etice sectoriale, regulamentele firmei, caracteristicile
individuale, starea firmei si presiunea sociala.
 Reglementarile legale stabilesc cadrul limitativ in care se poate
desfasura o activitate industriala. Este evident faptul ca un cadru legislativ
constrictiv, dar liberal, trebuie respectat de toti managerii, iar incalcarea
legilor este pedepsita contraventional sau penal in functie de gravitatea
prejudiciilor aduse societatii.
 Normele si regulamentele comunitatii locale impun anumite
conduite restrictive prin hotarari care sa protejeze cetatenii si mediul.
Aceste reglementari vizeaza protectia si gestionarea corecta a apei,
reducerea nivelelor de zgomot, salubrizarea localitatilor, limitarea orelor de
functionare a firmelor, etc.
1. Etica managerială
 Codurile etice reprezinta declaratiile unor firme care reglementeaza
relatiile dintre proprii membri si alti indivizi cu care se realizeaza o afacere.
Cel mai cunoscut cod de conduita este cel creat de British Institute of
Management denumit Code of Conduct (Codul de conduita) care prevede
ca managerii:
• nu trebuie sa aduca prejudicii reputatiei persoanelor sau afacerilor altora;
• trebuie sa declare imediat si complect interesele personale care ar putea fi
in conflict cu interesele firmei;
• trebuie sa manifeste interes fata de sanatatea, securitatea celor pe care ii
conduce si sa respecte confidentialitatea informatiilor;
• trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor;
• nu trebuie sa ofere sau sa accepte cadouri in scop de mituire;
• trebuie sa fie convinși ca informatiile comunicate public sunt adevarate.

 .
1. Etica managerială

Metode de imbunatatire a performantelor si de responsabilitate sociala


sunt: auditul, codul etic, comitetele etice, denuntarea firmelor
iresponsabile.
1. Auditul social este realizat pentru stabilirea nivelului de implicare al unei
firmei in problemele sociale interne/externe; pentru modul in care acestea se
regasesc in obiectivele managementului dar si pentru rezultatele obtinute prin
programele sociale derulate.
2. Codul etic este un document oficial al companiei prin care aceasta isi
declara valorile si principiile in problemele sociale.
1. Etica managerială

3. Comitetul de etica reprezinta un grup executiv care isi asuma


responsabilitatea controlului respectarii eticii in firma prin inventarierea
problemelor si anchetarea abaterilor de la etica. Comitetele de etica sunt
destul de rare, doar 14% din firmele care au cod etic au si un comitet.
4. Denuntarea este calea extrema de actiune impotriva comportamentului
neetic ce presupune ca managerul si angajatii au obligatia de a raporta
neregulile infaptuite de superiori sau colegi si de a se supune ordinelor
superiorilor.
1. Etica managerială

 Obligatiile managerilor fata de angajati; raspunderea


angajatilor fata de firma.

Tipuri de obligatii:

I .Obligatii fata de actionarigestiune corecta

loialitate

informare

transparenta

confidentialitate
1. Etica managerială

II Obligatii fata de angajatiremunerare echitabila

dezvoltare profesionala

respectul vietii personale

respectul dreptului de petitie

III Obligatii fata de clientiproduse/servicii originale

garantarea sigurantei

informare
1. Etica managerială

IV Obligatii fata de comunitateprotejarea mediului

contributie in solutionarea problemelor sociale

respectarea diversitatii culturale
1. Etica managerială
 Principalele drepturi ale personalului de
executie pe care managerii trebuie sa le
respecte printr-un comportament etic:

a) Dreptul angajatilor la libertate presupune
autonomia subalternilor de a actiona in mod personal
respectand obiectivele organizationale.

b) Dreptul la intimitate presupune relatia patron-
angajat care trebuie vazuta nu numai ca o simpla
relatie de piata, ci ca pe una complexa si pe termen
lung, nefiind posibila ignorarea credintelor, valorilor si
obiceiurilor unei persone.
1. Etica managerială

Armonizarea valorilor managerilor cu cele ale angajatilor –


conditie a unui management performant necesita anumite
cerinte:

 Preocuparile managerilor trebuie sa fie asimilate de personalul de


executie, iar acesta trebuie sa sprijine managerii.

Conducerea resurselor umane constituie cel mai important element


al conducerii strategice a firmei. Aceasta cuprinde elaborarea
planurilor de dezvoltare sociala si evaluarea programelor de
recalificare a personalului.
1. Etica managerială

 Angajatii trebuie recompensati pentru activitatea lor creatoare.


Numai prin recompensarea corecta se poate instaura un climat etic
durabil.

 Firmele trebuie sa evalueze inovatiile, sa creeze un climat


corespunzator; managerii sa-si exprime aprecierea pentru toate
propunerile inovatoare ale angajatilor si pentru cele considerate
extravagante.
2. Etica în afaceri

 Afacerile sunt activităţi umane care stimulează evoluţia forţelor de


producţie şi asigură concordanţa acestora cu relaţiile de producţie
atâta vreme cât se bazează pe norme şi principii morale, pe etică şi
moralitate.
 Vom prezenta câteva dintre cele mai sugestive definiţii ale eticii
în afaceri preluate din literatura de specialitate:
 1. R.T. De George: “Perspectiva etică, fie implicită în comportament,
fie explicitenunţată, a unei companii sau a unui individ ce face
afaceri”.
 2. P.V.Lewis: ”Etica priveşte acel set de principii sau argumente
care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual
sau colectiv”.
2.Etica în afaceri

 3. A.Kerhuel : “Parte a reflecţiei etice care examinează deciziile


concrete luate în întreprindere ,respectiv decizii ale actorilor
individuali sau ale întreprinderii,considerate global.”
 4. Andrew Crane şi Dirk Matten: “Etica în afaceri este studiul s
ituaţiilor ,activităţiilor şi deciziilor de afaceri în care se ridică
probleme în legătură cu bine şi rău”.
 5. Roger Crisp: ”Etica in afacerise referă la straduinţele filosofice ale
fiinţelor umane de a sesiza principiile care constituie etica în afaceri,
de obicei în ideea că acestea ar trebui să devină etica afacerilor şi a
oamenilor de afaceri reali”.
2.Etica în afaceri

 La baza activității instituțiilor de succes stau următoarele


principii:
2.Etica în afaceri
2.Etica în afaceri
3. Factorii și consencințele comportamentului
neetic.

 Cele mai importante cauze ale acestui tip de comportament ar


putea fi:
 CÂSTIGUL. Această noţiune influenţează puternic comportamentul
managerial intrucât el este stimulat de intervenţia acţionariatului
precum şi de concurenţa de pe piaţă. De cele mai multe ori
managerii interpretează o provocare de concurenţăpe piaţă ca pe o
provocare personală şi atunci acţionează prin toate mijloacelespre a
demonstra “cine este mai bun”.
 PERSONALITATEA. S-a demonstrat practic că managerii cu un
apetit deosebit îndreptat spre câştig şi competiţie sunt cei mai
înclinaţi spre a încălca normele etice.
3. Factorii și consencințele comportamentului neetic

 CONFLICTUL ROLURILOR. De foarte multe ori, presaţi de


dorinţa de câştig, managerii promovează acele produse care
aduc cele mai mari profituri fără a ţine cont de problematica
clienţilor.
 COMPETIŢIA. Managerii consideră adesea că o confruntare
dintre firmele aflate în competiţie pe o piaţa este de fapt o
înfruntare personală între echipele de conducere sau între liderii
acestora
 CULTURA ORGANIZAŢIEI ŞI A RAMURII . Grupurile
conducătoare, liderii organizaţiilor, pot reprezenta modele de
comportament. Dacă însă aceşti lideri îşi desfăşoară activitatea
într-un mediu destructiv din punct de vedere al eticii înafaceri, ei
pot deveni modele negative cu o influenţă malefică asupra
membrilor organizaţiilor în care îşi desfăşoara activitatea.
3. Factorii și consencințele comportamentului
neetic.

 Consecinţele unui comportament neetic, pentru firmă pot fi:

 •pierderea încrederii partenerilor şi angajaţilor, comunicare redusă,


lipsă de implicare, loialitate,redusă;

 •pierderea reputaţiei: vestea despre un produs prost se răspândeşte


mai repede decât cea despre un produs bun; pierderea renumelui,
a imaginii firmei, a clienţilor şi colaboratorilor valoroşi
 •pierderea unor sume imense pentru avocaţi, procese, daune, litigii;
 •scăderea vânzărilor şi a profiturilor, etc.
3. Factorii și consencințele comportamentului
neetic.

 •pierderea unor sume imense pentru avocaţi, procese,


daune, litigii;
 •scăderea vânzărilor şi a profiturilor, etc.
3. Factorii și consencințele comportamentului
neetic.

 Consecinţele unui comportament neetic, pentru un individ


(angajat), pot fi:

 •pierderea unor promovări, avantaje, premii, aprecieri


 •pierderea locului de muncă, a unor procente din salariu;
 •pierderea încrederii, a respectului şi demnităţii;
 •retrogradări;
 •pierderea aprecierilor din parte şefului, prietenilor, colegilor,
familiei, etc.

S-ar putea să vă placă și