Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza Bolton

Metoda Bolton stabilește dacă există o discrepanță de volum


între dinții arcadei superioare și dinții arcadei inferioare.
Această măsurătoare este necesară pentru a stabili un
diagnostic și un plan de tratament corespunzător cât și
necesitatea reducției interproximale de smalț (stripping).
Există două variante ale acestui indice – Bolton frontal și
Bolton total. În situațiile în care există breșe edentate la
nivelul zonei laterale, indicele frontal este singurul care se
poate calcula. Metoda de calcul – indicele Bolton total - se
măsoară suma diametrelor mezio-distale a celor 12 dinți
inferiori și suma diametrelor meziodistale a celor 12 dinți
superiori (până la molarul 2) - valorile se notează în fișa
pacientului - se face raportul celor două valori și se înmulțește
suma cu 100 Procentul obținut ne indică următoarele: - 91.3 %
reprezintă valoarea normală - valorile care depășesc această
cifră indică faptul că dinții inferiori prezintă o lățime excesivă
- valorile care sunt mai mici de 91.3 % indică faptul că dinții
superiori prezintă o lățime excesivă Reducția interproximală
de smalț se va realiza fie superior, fie inferior, în funcție de
valorile obținute. Metoda de calcul – indicele Bolton frontal -
formula de calcul este identică, ea cuprinde ,însă, doar suma
diametrelor mezio-distale a celor 6 frontali (până la
premolarul 1) - suma diametrelor mezio-distale a celor 6 dinți
inferiori/ suma diametrelor mezio-distale a celor 6 dinți
superiori x 100 - valori normale: 77,2 %

S-ar putea să vă placă și