Sunteți pe pagina 1din 2

BILANŢUL DE DIAGNOSTIC SAGITAL

1. Scheletic Analiza Steiner – unghiul ANB


 Valoarea normală este de 2° => clasa I scheletală
 Valori mai mari => clasa a II-a scheletală
 Valori mai mici și chiar negative => clasa a III-a
scheletală Analiza Witts
 Ocluzie scheletală Cl. I = -1 mm până la +2 mm
 Ocluzie scheletală Cl. II = +3 mm şi peste
 Ocluzie scheletală Cl. III = -2 mm şi mai puţin 2.
Dentar
 Clasa I Angle – caninii şi molarii în normoocluzie
 Clasa II Angle – caninii şi molarii inferiori în poziţie
distalizată
 Clasa III Angle – caninii şi molarii inferiori în poziţie
mezializată 3. Cutanat
 Clasa I cutanată – buzele sunt în armonie în sens
antero-posterior şi mentonul bine plasat în profil
 Clasa a II-a cutanată – partea subnazală cutanată este
proeminentă în raport cu partea cutanată mandibulară
(profil convex)
 Clasa a III-a cutanată – partea subnazală cutanată se
află înapoia părţii cutanate mandibulare (profil concav)
VERTICAL
1. Scheletic
Analiza Tweed – unghiul FMA (Valoare normală 25
±3°)
 Când valoarea este cuprinsă în limitele normale, tipul
de creştere este normodivergent
 Când valoarea este mai mare de 28°, tipul de creştere
este hiperdivergent
 Când valoarea este mai mică de 22°, tipul de creştere
este hipodivergent
2. Dentar
 Normoocluzie
 Supraocluzie
 Infraocluzie 70 3. Cutanat
 Hiperdivergent cutanat: concavitate subnazală ştearsă,
inocluzie labială, şanţ labiomentonier şters
 Hipodivergent cutanat: concavitate subnazală
accentuată, ocluzie labială cu buze răsfrânte, şanţ labio-
mentonier accentuat, reducerea etajului inferior
 Mezodivergent cutanat: armonie între concavitatea
subnazală, şanţ labio-mentonier şi buze armonioase.