Sunteți pe pagina 1din 5

NUMĂRUL 2

NUME
PRENUME
GRUPA

EXAMEN BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ

1. Printre hidrolazele acide conținute de lisosomi nu se numără:


a. Fosfataza alcalină
b. Lipaze
c. Peptidaze
d. Glucozidaze
e. Enteraza

2. Profaza meiozei I are următoarele faze, cu excepția:


a. Diploten
b. Leptoten
c. Zigoten
d. Pachiten
e. Diastazis

3. Exocitoza este reprezentată de:


a. Eliminarea în afara celulei a materialului inclus în vezicule
b. Transportul direct prin porul de fuziune
c. Transportul de materiale de la exterior spre interiorul celulei
d. Fagocitoză
e. Pinocitoză

4. Care este afirmația adevărată despre mitocondrii?


a. Sunt constituite dintr-o membrană și un spațiu intern
b. Sunt prezente în număr mare în hematii
c. Au poziție fixă în orice celulă, în jurul nucleului
d. Sunt organite generatoare de energie
e. Sunt compuse preponderent din glucide

5. Selectați afirmația falsă despre procariote:


a. Sunt cele mai simple și primitive forme de organizare a vieții
b. Citoplasma lor este încărcată cu ribozomi liberi
c. Au un nucleu delimitat de membrană nucleară
d. Au capacitatea de a se înmulți foarte rapid
e. Au membrană celulară
6. În metafază:
a. Dispare învelișul nuclear
b. Cromosomi sunt situați la ecuatorul fusului de diviziune
c. Se formează fusul de diviziune
d. Deplasarea centrosomilor spre polii celulei
e. Refacerea învelișului nuclear

7. Biosinteza ribosomilor are loc în:


a. Reticolul endoplasmatic rugos
b. Reticolul endoplasmatic neted
c. Nucleu
d. Aparatul Golgi
e. Membrane celulară

8. Despre receptorii celulari, este adevărat că:


a. Se găsesc doar pe membrana celulară
b. Se găsesc în membrană, în citosol și nucleu
c. Se mai numesc și liganzi
d. Pot fi endogeni sau exogeni
e. Sunt reprezentați de hormoni și neuromediatori

9. Anomaliile cromosomiale pot fi:


a. Doar numerice
b. Doar structurale
c. Numerice și structurale
d. Nu există anomalii cromosomiale
e. Doar în diviziune

10. Referitor la citofiziologia mitocondriei, care este afirmația falsă?


a. Mitocondria reprezintă principalul generator de energie
b. Este centrul de control al diviziunii celulare
c. Mitocondria intervine activ în lipogeneză
d. La nivelul mitocondriei se desfăşoară procesul de fosforilare oxidativă
e. Mitocondria reprezintă centrul respirator al celulei

11. Funcțiile citoscheletului sunt:


a. Realizează schimburile între plasmă şi lichidul interstiţial
b. Asigură aderarea mecanică a celulelor
c. Reprezintă componenta paracelulară a barierei transepiteliale
d. Determină forma şi modificările de formă ale celulei
e. Interacționează cu matricea extracelulară

12. Membrana lisosomală este unică pentru că:


a. Este formată doar din lipide
b. Este formată doar din proteine
c. Conține o proteină transportoare de protoni
d. Conține o proteină transportatoare de oxigen
e. Este formată din proteine și lipide

13. Pinocitoza poate fi, cu excepția:


a. Independentă
b. Externă
c. Dependentă
d. Constitutivă
e. Mediată

14. Nu sunt joncțiuni:


a. Dezmozomii
b. Joncțiunile strânse
c. Joncțiunile plicaturate
d. Joncțiunile de adezivitate
e. Joncțiunile de comunicare

15. Numărul de cromosomi la om este:


a. 46 (44 gonosomi şi 2 autosomi)
b. 46 (44 autosomi şi 2 gonosomi)
c. 48 (46 gonosomi şi 2 autosomi)
d. 48 (46 autosomi şi 2 gonosomi)
e. 45 (44 autosomi şi 1 gonosomi)

16. Conexonii sunt proteine specifice


a. Hemidesmozomilor
b. Joncțiunilor strânse
c. Dezmozomilor în centură
d. Maculei adherens
e. Joncțiunilor gap

17. Selectați afirmația adevărată despre aparatul Golgi:


a. Este compus din 2 zone: veziculele mici și veziculele mari
b. Are ca funcție principală sinteza proteinelor
c. Printre funcțiile lui se numără transportul glucidelor
d. În alcătuirea lui, elementul central este constituit din saci golgieni
e. A fost descris pentru prima dată de Palade

18. Diviziunea celulară directă se poate face prin:


a. Mitoză
b. Mioză
c. Midriază
d. Amitoză
e. Meioză

19. În alcătuirea fazei solide a citoplasmei nu intră:


a. citoscheletul
b. citosolul
c. ribozomii
d. mitocondriile
e. aparatul Golgi

20. Forma de prezentare ale ribosomilor este dependentă:


a. indirect de concentraţia ionică a hialoplasmei
b. de concentrația proteinelor din citosol
c. de concentrația lipidelor din membrana nucleară
d. de concentrația proteinelor din sarcoplasmă
e. direct de concentraţia ionică a hialoplasmei

21. Membrana celulară este alcătuită:


a. Doar din lipide
b. Doar din proteine
c. Din celuloză
d. Doar din glucide
e. Din proteinte și lipide

22. Membrana celulei eucariote prezintă:


a. Organizare moleculară complexă
b. Fără diferențieri
c. Este dublă și cu dispoziție simplă
d. Doar o membrană plasmatică internă.
e. Doar o membrană protectoare

23. Centrosomul:
a. Mai este denumit nucleul celular
b. Este prezent doar în celulele care nu se divid
c. Are rol principal în diviziunea celulară
d. Are același aspect în toate fazele ciclului cellular
e. Oprește mișcarile cililor și flagelilor

24. După locul din membrane pe unde trec substanțele, transportul membranar poate fi:
a. Prin stratul dublu lipidic
b. Prin glicocalix
c. Prin citoschelet
d. Prin joncțiunile strânse
e. Prin desmozomi

25. Desmozomii „în pată nu sunt alcătuiți din:


a. Membrane plasmatice adiacente
b. Un material intercelular de aspect filamentos
c. Densificări sub formă de disc
d. Filamentele de citokeratină
e. Proteine comune numite conexoni

26. Funcțiile specifice ale reticulului endoplasmic rugos sunt, cu excepția:


a. Sinteza proteinelor de export celular
b. Sinteza enzimelor lizozomale
c. Glicolizarea proteinelor
d. Sinteza de lipide
e. Sinteza proteinelor de membrane

27. Lipidele se pot evidenția prin colorații speciale, precum:


a. Hematoxilină-eozină
b. Carmin best
c. PAS
d. Sudan
e. Tricromică Masson

28. Cromatina nucleară:


a. Reprezintă forma condensată a cromosomilor
b. Se colorează acidofil
c. Reprezintă forma relaxată a cromosomilor
d. Nu poate fi observată la microscopul optic
e. Nici un răspuns nu este corect

29. Eucariotele nu conțin:


a. Nucleu
b. Citoplasmă
c. Plasmalemă
d. Corp nucleoid
e. Organite celulare

30. Care este afirmația falsă despre adezivitatea celulară?


a. Adezivitate este mediată de molecule denumite „molecule de adezivitate”
b. Adezivitatea este o proprietate a suprafeţei tuturor celulelor
c. Adezivitatea directă între suprafeţele celulelor este mediată de sialoglicoproteine
d. Moleculele care mediază adezivitatea intercelulară aparţin unor diferenţieri locale
ale citoplasmei
e. Adezivitatea celulelor la matricea extracelulară este mediată de un grup de
molecule matriciale cărora le corespund molecule-receptor ale suprafeţei celulare

S-ar putea să vă placă și