Sunteți pe pagina 1din 5

NUMĂRUL 4

NUME
PRENUME
GRUPA

EXAMEN BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ

1. Ribosomii se găsesc sub formă:


a. Atașați de reticolul endoplasmic neted
b. Atașați de aparatul Golgii
c. Atașați de citoschelet
d. Liberă
e. De granule în interiorul centrosomului

2. Afirmația falsă despre lipidele din componența membranei celulare este:


a. Au structură amfipatică
b. Au un cap hidrofil și o coadă hidrofobă
c. Se autoansamblează ca dublu strat lipidic
d. Bistratul lipidic este solid la temperatura corpului
e. Bistratul lipidic este fluid

3. Transportul activ se face:


a. Fără consum de energie
b. În sensul gradientului de concentraţie
c. În sens contrar gradientului de concentrație
d. Se face prin molecule lipidice transportoare
e. Simplu prin grosimea stratului lipidic

4. Sunt funcții ale peroxizomilor, cu excepția:


a. Degradarea purinelor
b. Beta-oxidarea acizilor graşi
c. Termogeneză
d. Metabolismul acidului glioxilic
e. Procesele de apărare împotriva bacteriilor sau virusurilor

5. Cromatina nucleară este alcătuită din, cu excepția


a. ADN
b. Proteine histonice
c. Proteine nehistonice
d. Puțin ARN
e. Lipide hidrosolubile
6. Interfaza e o perioadă de timp dintre:
a. Mitoză și meioză
b. Două diviziuni
c. Faza secreției și cea de diviziune
d. Nu este o perioadă de timp, e spatial dintre 2 celule adiacente
e. Nu este o perioadă de timp, e faza intermediară de condensare a cromatinei

7. Desmozomii:
a. Fac posibil transportul selectiv transepitelial
b. Joacă un rol principal în împărţirea în domenii a suprafeţelor celulare
c. Sunt zone de minimă rezistenţă electrică
d. Asigură aderarea mecanică a celulelor
e. Reprezintă componenta paracelulară a barierei transepiteliale

8. Eucariotele cuprind:
a. Protozoarele procariote
b. Bacteriile
c. Virusurile
d. Algele albastre-verzi
e. Protozoarele neprocariote

9. Polimerizarea tubulinei poate fi influențată de, cu excepția:


a. Colchicină
b. Taxolul
c. Vinplastina
d. Ionii de potasiu și sodiu
e. Temperatură

10. Acrozomul este o formă condensată a complexului Golgi, prezent la:


a. Limfocite
b. Miocite
c. Neuroni
d. Spermatozoid
e. Hematii

11. Pompa de sodiu și potasiu:


a. Nu reglează volumul celular
b. Este responsabilă de menţinerea potenţialului de membrană
c. Expulzează 2 ioni de sodiu și introduce 3 ioni de potasiu
d. Menține interiorul celului pozitiv
e. Întreține transportul pasiv al glucidelor

12. Heterolisosomi:
a. Includ materiale din interiorul celulei
b. Sunt un tip de peroxisomi
c. Se mai numesc și incluziuni celulare
d. Includ materialele din afara celulei
e. Se formează ca urmare a procesului de exocitoză

13. Învelișul nuclear prezintă:


a. O membrană în 3 straturi
b. Membrană nucleară internă
c. O foiță externă
d. O membrană într-un singur strat
e. Răspunsurile b și c

14. În anafază
a. Cromosomi se unesc la nivelul centromerului
b. Deplasarea centrosomilor se realizează prin scurtarea fibrelor polare
c. Cromosomi sunt situați la ecuatorul fusului de diviziune
d. Deplasarea centrosomilor se realizează prin alungirea fibrelor polare
e. Se formează fusul de diviziune

15. Cristele mitocondriale reprezintă:


a. Falduri ale membranei interne
b. Falduri ale membranei externe
c. Un grup de enzime oxidative
d. O proeminență a camerei externe
e. Răspunsurile a și d

16. Joncțiunile de comunicare, se mai numesc:


a. Zonula adherens
b. Macula adherens
c. Zonula occludens
d. Macula comunicans
e. Desmozomii in centura

17. Citoscheletul membranar nu este format din:


a. Lipide
b. Proteine
c. Actină
d. Spectrină
e. Ankirină

18. Microtubulii sunt formați din:


a. Filamente de tubulină alfa și beta
b. Filamente de keratină
c. Filamentele de vimentină
d. Neurofilamente
e. Filamentele de desmină
19. Selectați răspunsul fals despre reticulul endoplasmic (RE):
a. RE neted este lipsit de ribozomi
b. Este reprezentat de granulațiile Nissl în neuroni
c. RE rugos are pe membrană atașați ribosomi
d. Are ca funcție principală sinteza proteinelor
e. Este prezent în absolut toate celulele organismului

20. Mitocondria este alcătuită din:


a. O membrană externă
b. O membrane internă
c. O cameră externă
d. O cameră internă
e. Toate răspunsurile sunt corecte

21. Despre liganzi este falsă afirmația:


a. Se leagă în mod fiziologic de receptori
b. În urma legării acestora de receptori, are loc un răspuns celular
c. Se găsesc în membrană, citosol și nucleu
d. Pot fi endogeni, de exemplu hormonii
e. Pot fi exogeni, de exemplu toxinele

22. Dintre următoarele, nu sunt tipuri de filamente intermediare:


a. keratina
b. vimentina
c. troponina
d. desmina
e. neurofilamentele

23. Care este afirmația falsă despre joncțiunle strânse?


a. Fac posibil transportul selectiv transepitelial
b. Împart membrana celulară în două domenii distincte
c. Au numai o jumătate din structura desmozomului
d. Formează dispozitive de etanşare
e. Se mai numesc joncțiuni impermeabile

24. Care este afirmația falsă despre transcitoză?


a. Este transportul transcelular de materiale incluse în vezicule
b. Poate fi transcitoză disipativă
c. Poate fi transcitoza convectivă
d. Realizează schimburile între plasmă şi lichidul interstiţial
e. Veziculele sunt interceptate de lisosomi

25. Referitor la numărul nucleilor la nivelul celulelor, este adevărată afirmația:


a. Majoritatea celulelor sunt uninucleate
b. Osteoclastele sunt celule binucleate
c. Hepatocitele sunt celule multinucleate
d. Condrocitele sunt celule multinucleate
e. Plasmodiul fibrei musculare striate este uninucleat

26. În prometafază are loc:


a. Apariția învelişului nuclear
b. Consolidarea aparatului mitotic
c. Apariția cromatinei laxe
d. Scindarea cromosomilor
e. Sinteza de AND

27. Procariotele au ca proprietate principală:


a. Elasticitatea
b. Conductivitatea
c. Electricitatea
d. Solubilitatea
e. Plasticitatea

28. Nu reprezintă un tip de lisosomi:


a. Heterolisosomi
b. Autolisosomi
c. Peroxisomi
d. Corpii reziduali
e. Corpii multiveziculari

29. Reticolul endoplasmic (RE) este prezent în toate celule organismului în afară de:
a. Bazofile
b. Limfocite
c. Miocite
d. Hematii
e. Neuroni

30. Membrana celulară a procariotelor este alcătuită:


a. Dintr-un strat dublu de fosfolipide amestecate cu protein
b. Doar dintr-o membrană plasmatică internă.
c. Doar dintr-o membrană protectoare
d. Dintr-o membrană plasmatică internă dublată la exterior de o membrană
protectoare
e. Dintr-un strat de proteine dispuse hexagonal

S-ar putea să vă placă și