Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
Departamentul Telecomunicații

Dare de seamă
Lucrare de laborator nr.2
la disciplina: Rețele inteligente de comunicații
Tema: Module funcționale principale ale telefonului mobil digital.

A efectuat
studenta grupei IMTC-171 B.Rotari

A verificat
conf. univ., dr. I. Avram
Nota_______________

Chișinău 2020
Scopul lucrării:
 Studierea regimurilor de lucru ale telefonului mobil digital (TMD)
contemporan pe baza modelului Nokia 7150, modul de bază NHL-4J;
 Studirea principalelor module funcționale ale TMD, schemele bloc,
conectare, funcții.

1. Regimuri de operare ale MB


Regimul fără alimentare – se realizează la deconectarea bateriei principale și a celei
de rezervă sau la un nivel scăzut al tensiunilor ambelor baterii. TMD este scos din
acest regim doar în cazul detectării unui nivel suficient al tensiunii bateriilor de
alimentare. Tensiunea bateriilor poate creşte prin conectarea unei noi baterii
principale încărcate cu tensiunea mai mare decît tensiunea de deconectare sau la
conectarea încărcătorului şi încărcarea nouă a bateriei.
Regimul doar baterie de rezervă conectată – bateria principală poate fi deconectată
sau descărcată, iar bateria de rezervă este suficient încărcată. In acest regim toate
blocurile nu pot fi activate şi bateria de rezervă alimentează doar blocul RTC (Real
Time Cloc) – Ciasornicul de Timp Real. Nu funcţionează nici indicatorul de timp de
peecranul TMD.
Regimul „temporar oprit” Dacă TMD estedeconectat , iar la el este conectat
încărcătorul atunci TMD se consideră alimentat de către energie, însă el întră în
starea numită „ temporar oprit”. Pentru utilizator TMD se prezintă de parcă ar fi
deconectat. Se efectuează procesul de încărcare a bateriei şi indicatorul de încărcare
de pe ecranul TMD indică că bateria se încarcă.
Regimul „activ”. În acest regim TMD funcţionează normal, scanează canalele,
ascultînd BS, transmite şi procesează informaţia. Există cîteva substări a TMD în
regim „activ”, care depind de faptul dacă TMD se află în regim de recepţie sau
transmisiune a informaţiei. Prima substare a regimului „activ” se numeşte stare activă
a radio FM. În această substare Amplificatorul Audio şi blocul Radio FM sunt
alimentate cu energie şi funcţionează. Circuitele FM – radio sunt dirijate (controlate)
de către MCU, iar UPP generează semnalul de referinţăpentruciasornic de 13 MHz.
Regimul „de somn”
TMD întră în regim „de somn” în cazul cînd MCU şi DSP se află în regim de
aşteptare. Acest regim este controlat de către ambele procesoare. Blocul UEM are o
întrare pentru semnal SLEEPX şi în cazul cînd la această întrare este detectat
semnalul de nivel jos blocul UEM întră în regim „de somn”. În acest regim toate
blocurile se află în regim pasiv. În cazul cînd semnalul SLEEPX = 1 blocul UEM
detectează acest fapt, trece în regim „activ” şi toate funcţiile sunt activate. TMD
poate fi scos din regim „de somn” în oricare din următoarele situaţii: a) expirarea
termenului contorului timpului „de somn” efectuat de UEM, b) orice întrerupere
externă, generată de: - conectarea încărcătorului, - apăsarea oricărui buton al
tastaturii, - conectării setului „mîni libere” ş.a. În regim „de somn” controlorul
VCTXO (Voltage Controller Temperature Compensated Crystal Oscilator –
Controlor de tensiune de compensare a temperaturii oscilatorului de cristal) este
deconectat şi oscilatorul ciasornicului de 32 kHz este utilizat ca ciasornic de
referinţăpentruModulul de bază.
Regim „de încărcare” al acumulatorului Regimul de încărcare al acumulatorului pote
fi activat din orice stare a TMD. Se pot utiliza următoarele module de încărcare:
ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8 şi LCH-9. Procesul de încărcare se
efectuiază sub supravegherea UEM ASIC (Universal Energy Management Aplication
Specific Integrated Circuit – Circuit integrat special cu funcţiile de management
universal al energiei) TMD. Pentru realizarea compatibilităţii electromagnetice,
protecţiei contra reversibilitîţii polarităţii sursei de încărcare al acumulatorului şi
protecţiei întrării modulului de bază se utilizează elemente externe ale construcţiei, ce
exclud posibilitatea celor expuse mai sus. De exemplu, conectarea încărcătorului se
efectuiază prin interfaţa conectorului de sistem. Blocul de bază NHL-4J este proectat
pentru a suporta surse de încărcare DCT3 (Digital Core Tehnology, 3rd Generation -
Tehnologie digitală, generaţia 3) - din punct de de vdere electric. De asemenea pot fi
utilizate surse pentru conectarea curentultui continuu prin 2 sau 3 fire.

2. Parametrii acumulatorului BLD-3


Blocul de bază NHL-4J utilizează acumulatorul Li-Ion 720 mAh de tip BLD-3
cu următorii parametri:
Tabelul 1 Parametrii de bază ai acumulatorului
Unitatea de
Nr. Denumire parametru Valoare
măsură
Tensiunea nominală de deconectare la
1 V 3,1
descărcare
2 Tensiunea nominală a acumulatorului V 3,6
3 Tensiunea nominalăde încărcare V 4,2
4 Curentul maxim al sursei de încărcare mA 850
5 Curentul minim al sursei de încărcare mA 200

Tabelul 2 Contactele externe ale acumulatorului


Notare
Nr. Funție contact
tensiune
1 VBAT Contactul + (pozitiv) al acumulatorului
2 BSI Măsurarea capacității acumulatorului
Măsurarea temperaturii acumulatorului (prin
3 BTEMP
măsurarea CTR al unui rezistor intern)
4 GND Contactul – (negativ) al acumulatorului

3. Blocul Radio FM
Blocul FM Radio în transceiverul NHL–4J reprezintă un chip electronic
acordabil FM stereo radio integrat complet cu selectivitate şi demodulare în
Frecvenţa Intermediară. Blocul FM Radio poate fi acordat la orice post de radio în
banda Europeană de radiodifuyiune FM (68-108 MHz). Acordul canalului şi datele
recepţionate pe el sunt controlate în UPP. Pentru funcţionarea FM Radio la chipul
electronic se conectează următoarele componente externe: un varicap, două bobine,
căteva rezistoare şi condesatoare. Frecvenţa audio se transmite prin UEM la căştile
sonore. Antena blocului FM Radio este implementată în cablul căştilor sonore.

4. Blocul de memorie
Telefonul mobil utilizează pentru funcţionarea sa cîteva tipuri de memorii.
Memoria pentru programe reprezintă capacitate de 8 Mbiţi (512 x 166) de memorie
integrată RAM. Acest bloc poate fi utilizat deasemenea ca memorie pentru date şi
este adresabilă pe bit. Blocul RAM este utilizat în general pentru necesităţile MCU
(Micro Controller Unit), dar poate fi accesat în caz de necesitate şi de DSP (Digital
Spech Procesor)- Procesor vocal digital.
Codurile MCU se memorizează într-o memorie flash externă cu capacitatea de
128 Mbiţi (8k x 16 bit). Blocul de bază se adresează la această memorie în regim de
pachete pe o şină multiplex de adrese/date. Accesul la memorie este realizat ca
accesul simultan al unui cuvînt de 16 biţi.
Pentru MCU blocul UPP include o memorie ROM cu capacitate de 2 kbiţi, care
este utilizată în general pentru codurile suplimentare ale MCU. Pentru a mări viteza
operaţiilor efectuate de MCU memoria cache de 64 biţi este deasemenea integrată ca
o parte a interfeţeimemoriei MCU.

5. Caracteristicile de bază de emisie şi recepție


Tabelul 3.Caracteristici de emisie
Nr. Denumire Valoare (EGSM/GSM1800)
FDMA/TDMA
1 Operare semnal
conversie directă
3520-3660 MHz
2 Frecvența oscilator local
3420-3570 MHz
3 Putere de emisie 2W/ 1W
4 Valoarea coeficient de control Min 30dB
5 Eroare de fază semnal, max 5grad/10grad

Tabelul 4. Caracteristici de recepție


Valoare
Nr. Denumire
(EGSM/GSM1800)
FDMA/TDMA
1 Operare semnal
conversie directă
3700-3840 MHz
2 Frecvența oscilator local
3610-3760 MHz
3 Lățime bandă canal la nivel – 3dB +- 91 kHz
4 Sensibilitate Min – 102 dBm
5 Coeficient total de amplificare al 86 dB
semnalului de la antenă la convertor
analogic digital de recepție

6. Explicaţi construcţia şi conectarea tastaturii


Modulul NHL–4J utilizează o tastatură matrice de 5 x 4 taste. Apăsarea tastei se
detectează prin procedura de scanare. Semnalele de la taste sunt transmise la UPP
prin interfaţa tastaturii.
Cînd nu se apasă nici o tastă întrările liniilor se află sub nivel înalt de tensiune,
ce se obţine din cauza conectării întrărilor liniilor la tensiune de alimentare printr-un
rezistor în interiorul UPP. Intrările coloanelor sunt menţinute la nivelul zero. La
apăsarea unei taste nivelul de intrare UPP al liniei corespunzătoare scade şi spre
MCU se transmite un semnal special. La recepţia acestui semnal MCU începe
procedura de scanare. Pentru aceasta mai întîi toate coloanele se trec la tensiune de
nivel înalt înafară de o singură coloană la care în acest moment la întrare este înscris
nivelul jos. Toate alte coloane cu excepţia unei singure coloane cu nivel jos de întrare
sunt setate ca intrări la care nu s-a acţionat.
Se detectează numărul liniei corespunzătoare doar pe parcursul intervalului de
timp cît la întrarea unei coloane este înscris nivel jos, iar la întrările celorlalte coloane
– nivel înalt. Dacă nivelul întrării unei linii este jos aceasta indică că tasta, care se
află în punctul de intersecţie a coloanei şi liniei selectate a fost apăsat. După
detectarea tastei apăsate toate registrele întrărilor UPP sunt resetate şi nivelele
întrărilor coloanelor sunt din nou înscrise în zero.
Concluzii:

În această lucrare de laborator am studiat regimurile de lucru ale telefonului


mobil digital (TMD) contemporan pe baza modelului Nokia 7150, modulde bază
NHL-4J și principalele module funcționale ale TMD, schemele bloc, conectare,
funcții.
Modulul de funcționare al TMD este Blocul radio FM care reprezintă un chip
electronic acordabil FM stereo radio complet integrat cu selectivitate si demodulare
în Frecvență intermediară, acest bloc poate fi acordat la orice post radio în banda
Europeană de radiodifuziune FM(68…108) MHz. Antena blocului FM Radio este
implementată în cablul căștilor sonore.

Modulul NHL–4J utilizează o tastatură matrice de 5 x 4 taste. Apăsarea tastei se


detectează prin procedura de scanare. Semnalele de la taste sunt transmise la UPP
prin interfaţa tastaturii.
Telefonul mobil utilizează pentru funcţionarea sa cîteva tipuri de memorii.
Memoria pentru programe reprezintă capacitate de 8 Mbiţi (512 x 166) de memorie
integrată RAM. Acest bloc poate fi utilizat deasemenea ca memorie pentru date şi
este adresabilă pe bit. Blocul RAM este utilizat în general pentru necesităţile MCU
(Micro Controller Unit), dar poate fi accesat în caz de necesitate şi de DSP (Digital
Spech Procesor)- Procesor vocal digital.