Sunteți pe pagina 1din 5

CORECTAREA SUNETULUI „Ş”

ETAPA DIFERENŢIERII „S” – „Ş”

Logoped, IOV MONICA


Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ
Cabinet logopedic interşcolar: Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamţ

Pe scurt: atunci când corectăm un sunet parcurgem câteva etape, impostarea,


etapă în care învăţăm să îl pronunţăm, consolidarea, când am reuşit să îl emitem şi îl
pronunţăm în cuvinte, diferenţierea de sunetul cu care se face confuzia şi
automatizarea, când folosim corect în vorbirea curentă, spontană sunetul învăţat.
În special pentru copii care au mai multe sunete afectate sunt foarte importante şi
exerciţiile generale, pregătitoare pentru corectarea oricărui sunet.
Ideal ar fi ca în această perioadă sa încercaţi să lucraţi aproximativ 30 de minute
zilnic sau la două zile, compact sau împărţit pe parcursul zilei, după următoarea structură:

1. GIMNASTICĂ GENERALĂ , 5-8 MINUTE


Se face sub formă de joc, în camere aerisite sau afară.
Sugestii: exerciţii de gimnastică a membrelor într-un anumit ritm, imitarea
mersului cadenţat şi a mersului normal, mişcări ale gâtului şi rotirea capului, mişcări ale
braţelor şi rotirea lor, întărirea musculaturii abdominale, exerciţii de gimnastică însoţite
de exerciţii de respiraţie şi emitere a unor vocale, mâinile sus, inspirăm, coborâm mâinile
pe expir, spunem aaaaa, lung pe tot expirul, şotron improvizat în casă, cu tematică, în
fiecare căsuţă sărim şi spunem un fruct, se poate face pe diverse categorii sau cuvinte
care să înceapă cu un anumit sunet, cuvinte opuse, îi spunem copilului un cuvânt: mare,
închis, harnic, sus, întuneric, iar când sare el ne spune opusul: mic, deschis, leneş, jos,
lumină etc., curse cu obstacole, săritură într-un picior etc. Posibilităţile sunt infinite.
De asemenea, se poate face cu ajutorul cântecelelor pentru copii, însoţite de
diferite mişcări.
!Important: Gimnastica generală cuprinde exerciţii fizice menite fortificării
organismului, astfel se realizează transferul activităţii ritmice de la fizic la psihic şi
prin acesta reechilibrarea psihică a copilului.

2. GIMNASTICĂ FONOARTICULATORIE, 5-8 minute


Folosiţi ilustraţii atractive sau orice alte mişcări care presupun acest tip de
activitate, vizând antrenarea motricităţii faciale: umflarea alternativă a obrajilor,
umflarea şi retragerea simultană a obrajilor, încreţirea şi descreţirea feţei, imitarea
râsului, surâsului, antrenarea motricităţii buzelor: întinderea buzelor, rotunjirea
buzelor, acoperirea unei buze cu cealaltă, vibrarea buzelor, antrenarea motricităţii
linguale: mişcări rapide şi ritmice de scoatere şi retragere a limbii, mişcări spre dreapta şi
spre stânga a limbii, imitarea plescăitului, ştergerea cu limba, antrenarea motricităţii
mandibulare: ridicarea şi coborârea ritmică a mandibulei, mişcări spre dreapta şi spre
stânga a mandibulei înainte şi înapoi, imitarea rumegatului, antrenarea mişcărilor
velopalatine: imitarea tusei, imitarea căscatului.
!Atenţie: Nu minimalizaţi rolul acestor exerciţii şi exersaţi selectând zilnic
câteva. S-a dovedit ştiinţific că nu doar antrenează şi pregăteşte aparatul
fonoarticulator , dar stimulează intens şi scoarţa cerebrală.

3. EXERCIŢII DE RESPIRAŢIE, 5-8 MINUTE


Sugestii: faceţi-le sub formă de joc: Facem baloane de săpun! Suflăm mingiuţe,
baloane, pene, bucăţele de hârtie! Facem trasee din plastilină, ca un melc sau altfel şi
suflam o mingiuţă, biluţă! Suflăm în lumânări, de la distanţe variabile! Suflăm morişca!
Plimbăm bărcuţa pe apă! Aburim oglinda! Bolborosim apa cu paiul! Încercăm să mutăm
bucăţele de vată dintr-o parte în alta, aspirându-le cu un pai ( Ţinem paiul în gură, îl
ducem lângă o bucăţică de vată, inspirăm pe gură, ţinem aşa pentru a ridica bucăţica de
vată şi o ducem într-un loc stabilit), Suflam în fluier, trompetă, muzicuţă! Fiţi creativi şi
inventaţi şi alte jocuri.
!Atenţie: Scopul este acela de a echilibra inspirul şi expirul , de a mări
capacitatea pulmonară, de a obţine un ritm respirator uniform, aşa că insistaţi
mereu pe inspir şi expir, oferind model copilului!
4. EDUCAREA AUZULUI FONEMATIC ŞI ANTRENAREA ATENŢIEI
AUDITIVE, 5-8 MINUTE
Sugestii: Exerciţii de imitare a sunetelor din natură , recunoaşterea persoanelor
după voce sau identificarea unor surse sonore, jocuri de repetare a ritmurilor (bătăi
ritmice în masă, din palme, tobe), memorarea şi repetarea unor serii de silabe sau cifre (
pa-pe-pi; 1-2-3), în diferite contexte.
Aveţi ataşat un ghid al onomatopeelor pe care îl puteţi folosi, dar faceţi această
activitate şi atunci când vă jucaţi cu animale, vă uitaţi pe cărţi etc.
După ce faceţi aproximativ 10 minute, la alegere un exerciţiu/ activitate dintre
cele de mai sus, trecem la subiectul nostru:

5. CONSOLIDARE „Ş”. DIFERENŢIERE S-Ş

Se începe cu impostarea ambelor sunete pentru întipărire


S: Guriţa zâmbitoare, dinţişori apropiaţi, limba jos: SSSSSSS!
Ş: Guriţa rotunjită, dinţişori apropiaţi, limba sus, sub formă de ceşcuţă, spunem:
ŞŞŞŞŞŞ!
Apoi:
1. Mai întâi cu S, silabe directe: sa, se, si, so, su, să, sâ. Apoi cu Ş: şa, şe, şi, şo, şu,
şă, şâ. Apoi, amândouă: sa-şa, se-şe, si-şi, so-şo, su-şu, să-şă, sâ-şâ.
2. Urmează silabe inverse, cu S: as, es, is, os, us, ăs, îs. Cu Ş: aş, eş, iş, oş, uş, ăş, îş.
Amândouă: as-aş, es-eş, is-iş, os-oş, us-uş, ăs-ăş, îs-îş.
3. Silabe cu sunetul median, cu s: asa, ese, isi, oso, usu, ăsă, îsâ. Cu Ş: aşa, eşe, işi,
oşo, uşu, ăşă, îşâ. Cu amândouă: asa-aşa, ese-eşe, isi-işi, oso-oşo, usu-uşu, ăsă-
ăşă, îsâ-îşâ.
4. Silabe duble, cu S: sasa, sese, sisi, soso, susu, săsă, sâsâ. Cu Ş: şaşa, şeşe, şişi,
şoşo, şuşu, şăşă, şâşâ. Cu amândouă: sasa-şaşa, sese-şeşe, sisi-şişi, soso- şoşo,
susu-şuşu, săsă-şăşă, sâsâ-şâşâ.

Atenţie! Poate că nu veţi putea repeta de fiecare dată toate exerciţiile. Încercaţi măcar
câte unul sau două la fiecare sesiune. De asemenea, încercaţi să asociaţi pronunţia de
silabe cu diferite joculeţe motrice, pronunţia ritmică cu bătăi din palme, tobe, sărituri
pe minge sau ca mingea, joc cu balonul, orice vă ghidează imaginaţia. Puteţi să le
scrieţi într-o zi, să le faceţi din plastilină în alta, din orez, fasole, ce doriţi, numai să îl
atrageţi.

Urmează exersarea în cuvinte şi automatizarea:


Pentru următoarea săptămână vă propun următorul exerciţiu: Gândeşte-te
şi găseşte câte un cuvânt care să conţină S şi unul care să conţină sunetul Ş, din
fiecare categorie: fructe, legume, jucării, îmbrăcăminte, animale salbatice, animale
domestice, flori. Sarcina se realizează spunând cât mai multe cuvinte din fiecare
categorie, analizând fonetic împreună cu el până găsim unul cu S şi unul cu Ş.
Desenează-le, colorează-le şi scrie-le singur sau cu ajutor.
Un alt exerciţiu îl numesc : Sunet, silabă, cuvânt, propoziţie şi poate fi
realizat, în funcţie de vârsta copilului, oral sau oral şi scris. Se dau copilului literele
„S” şi „Ş”, magnetice sau sub orice altă formă, apoi pe rând i se dă o vocală. Copilul
formează silaba: S....A, SA, este ajutat să găsească un cuvânt care să înceapă cu
această silabă, apoi alcătuieşte o propoziţie cu acel cuvânt.
Pentru şcolari ataşez o fişă de lucru.
Deci, la fiecare sesiune de lucru, zilnică sau la două zile, se face o selectie de
exerciţii de la 1-4 şi se lucrează ceva de la exerciţiul 5, până la finalizarea lui.

Important!
Această structură de activitate poate fi folosită de către părinţi, în lucrul cu
copiii, chiar dacă nu sunt neapărat în această etapă de corectare a sunetului Ş.
Activităţile propuse la punctele 1-4 se pot folosi cu succes în balbism, întârzierile în
dezvoltarea limbajului şi în corectarea oricărui sunet. Activitatea propusă la
punctul 5 poate fi adaptată în orice diferenţiere, înlocuind sunetele.
Spor la lucru!
Fii detectiv în camera ta ! Priveşte în jur, denumeşte lucrurile din jurul tău,
când găseşti un obiect al cărui denumire conţine sunetul S, trece-l în coloana lui S, la
fel şi pentru Ş! Spor!

S Ş

Ce se potriveşte? S sau Ş

ro...ie pe...te fu...tă ur...


ma...că ...coală ma...ă pi...tol
ma...ină cire...e po...ta... ca...caval
u...ă ...ticlă ...oare ca...ă
...anie ...apte ...abie Pa...te
coa...e ...caun mu...te cu...că

S-ar putea să vă placă și