Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Electronică și Telecomunicații


Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice
Studii superioare de licență, ciclul I
Anul 3U specialitatea TST, RST, IMTC
Biletul 5
pentru Atestarea nr.1
la disciplina ”TEHNICI DE COMUTAŢIE”

PROBLEMA 1 (1,5 p.)


Se dă:
Sunt date următoarele puncte strategice (PS): ULIM
USM – Universitatea de Stat a Moldovei
ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei b
UAM – Universitatea Agrară a Moldovei
ULIM – Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei c
USM ASEM
PS sunt amplasate în spaţiu după cum este prezentat în imaginea din dreapta a
a = 125 m b = 325 m c = 525 m d = 1025 m
Se cere: CTD 75
d
1) Reprezentaţi schema interconectării terminalelor susmenţionate în REŢEA STEA,
drept nod central fiind Centrala Telefonică Digitală (CTD) Nr. 75.
2) Calculaţi metrajul total de cablu optic (CO) necesar pentru construirea reţelei.
3) Calculaţi costul CO necesar pentru construirea reţelei, daca 1m CO se vinde la 159 lei. UAM
4) Calculaţi şi explicaţi: n, N, NCS, L, PC pentru cazul teoretic.
5) Calculaţi şi explicaţi: n, N, NCS, L, PC pentru cazul practic, daca coeficientul orei de vîrf este de 15,5%.
6) Calculati costul total al reţelei (atît pentru cazul teoretic, cît şi pentru cazul practic),
daca costul CTD este: 800 lei (1 L), 1800 (2 L), 2400 (3L), 3470 (4L). ALEGEŢI VARIANTA OPTIMALĂ!!!
7) Comparaţi costul total al reţelei pentru cazul teoretic cu cel al reţelei pentru cazul practic.
8) Scrieţi CONCLUZII.

PROBLEMA 2 (0,5 p.)


Descifraţi următoarele numere de telefon conform standardului E.163:
0037322213122; 0037327317134

PROBLEMA 3 (1,5 p.)

Realizaţi un comutator spaţial cu parametrii 2 x 4, pe baza matricei logice 556 PT1. Alcătuiţi tabela de
programare.
Matricea 556 PT1: 16 intrări – S; 8 ieşiri – t; 48 linii intermediare – q.

PROBLEMA 4 (0,75 p.)

Reprezentaţi schematic şi explicaţi realizarea următorului proces de comutaţie:


2 – 5; 4 – 3; 5 – 1; 3 – 2; 1 – 4, utilizînd comutatorul S pe baza multiplexoarelor.

PROBLEMA 5 (0,5 p.)

Reprezentaţi schematic şi explicaţi realizarea următorului proces de comutaţie:


2 – 5; 7 – 3; 5 – 1; 4 – 2; 3 – 4; 1 – 6; 6 – 7, utilizînd comutatorul T cu comandă de ieşire.
PROBLEMA 6 (0,75 p.)

Abonatul chemător vorbeşte pe linia fizică 7 şi în time slotul 19. Pentru abonatul chemat coordonata temporală
este 3, iar cea spaţială este 12. Reprezentaţi procesul de comutaţie: a) schematic, b) vectorial. Scrieţi relaţia de
comutaţie. Calculaţi timpul de reţinere.

PROBLEMA 7 (1,5 p.) ULIM


Se dă:
Sunt date următoarele puncte strategice (PS):
USM – Universitatea de Stat a Moldovei b
ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei
c
UAM – Universitatea Agrară a Moldovei USM ASEM
ULIM – Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei
a
PS sunt amplasate în spaţiu după cum este prezentat în imaginea din dreapta
a = 125 m b = 325 m c = 525 m d = 1025 m UTM
Se cere: d
1) Reprezentaţi schema interconectării terminalelor susmenţionate în REŢEA PLASĂ.
2) Calculaţi şi explicaţi: n, N, PC.
3) Calculaţi metrajul total de cablu optic (CO) necesar pentru construirea reţelei.
4) Calculaţi costul CO necesar pentru construirea reţelei, daca 1m CO se vinde la 159 lei. UAM
5) Calculati costul total al reţelei, daca în stoc sunt doar comutatoare cu 1, 2 şi 4 intrări.
Costul comutatoarelor: 125lei(1 intrare), 240lei(2 intrări), 390 lei(4 intrări). ALEGEŢI VARIANTA
OPTIMALĂ!!!
6) Calculaţi costul extensiunii reţelei cu terminalul UTM.
7) Comparaţi sinecostul unui terminal al reţelei iniţiale cu costul terminalului de extensie. CONCLUZII.

Întrebări teoretice:

1. Reprezentaţi schema reţelei ierarhizate de joncţiuni conform recomandărilor CCITT. (1 p.)


2. Ce este frecvenţa de eşantionare şi cum se calculează. (1 p.)
3. Scrieţi toate blocurile componente din LTG-CTD EWSD Siemens şi descifrarea acestora. (1 p.)

16.10.2020 Examinator

l. univ., magistru Iazloveţchi Maria