Sunteți pe pagina 1din 1

1. Schema de structură a radioemiţătorului. Parametrii de bază a radioemiţătorului.

1-2
2. Procedee fizice în generatorul cu excitaţie externă. Parametrii generatorului cu excitaţie externă.3-4
3. Regimurile de lucru a generatorului cu excitaţie externă.5
4. De reprezentat schema a generatorului cu excitaţie externă cu un tact(de explicat principiul de
lucru).5-6
5. De reprezentat schemă a generatorului cu excitaţie externă cu tact dublu(de explicat principiul de
lucru).6
6. Condiţiile de autoexcitaţie a oscilatoarelor pilot.7
7. Oscilatoare pilot în trei puncte.7
8. Oscilatoare pilot cu rezistenţă diferenţială negativă.8-10
9. Oscilatoare pilot cu cristal de cuarz.11-13
10. Regimurile de lucru a oscilatoarelor pilot.
11. De reprezentat schema bloc a multiplicatorului de frecvenţă ,principiul de lucru. Parametri energetici
a multiplicatorului.14
12. Multiplicatoare de frecvenţă în baza tranzistoarelor bipolare.15
13. Multiplicatoare de frecvenţă în baza diodelor varicap.17
14. De prezentat relaţiile energetice pentru modulaţii în amplitudine.18
15. De prezentat schema unui modulator în amplitudine realizat pe tranzistoare bipolare (principiul de
lucru).19
16. Radioemiţătoare cu modulare în fază.20
17. Radioemiţătoare cu modulare în frecvenţă.21-22
18. Schema de structură a radioreceptorului. Parametrii de bază a radioreceptorului.23-24
19. Radioreceptor cu amplificare directă.25-26
20. Radioreceptor cu schimbarea frecvenţei.27-28
21. Destinaţia ,clasificarea şi caracteristicile calitative de bază a circuitelor de intrare.29-30
22. Tipurile de legătură a circuitelor de intrare cu antenele de recepţie.31-32
23. Echivalentele antenei de recepţie.33
24. Lucrul circuitelor de intrare cu antene ne acordate.38-41
25. Lucrul circuitelor de intrare cu antene acordate.43-44
26. Destinaţia ,clasificarea şi caracteristicile calitative de bază a amplificatoarelor de radiofrecvenţă.
34-35
27. Condiţiile de stabilitate în amplificatorul de radiofrecvenţă.42
28. Metode de ridicare a stabilităţii în amplificatorul de radiofrecvenţă.
29. Destinaţia ,clasificarea şi caracteristicile calitative de bază a amplificatoarelor de frecvenţă
intermediară.52-53
30. Amplificatoare de frecvenţă intermediară cu etaje având ca sarcină conture LС singulare acordate pe
aceiaşi frecvenţă.54-55
31. Noţiuni generale despre convertorul de frecvenţă. Caracteristica de frecvenţă a convertorului de
frecvenţă.
32. Convertor de frecvenţă realizat pe tranzistoare bipolare(schema, principiul de lucru, avantaje-
dezavantaje).
33. Convertor de frecvenţă realizat pe diode(schema, principiul de lucru, avantaje-dezavantaje).48-49
34. Demodulatoare pentru semnale MA. Caracteristicile calitative de bază.50-51
35. Detecţia semnalelor slabe.45-47
36. Detecţia semnalelor puternice.