Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIE, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA EDUCAȚIE ANENII NOI


IP Liceul Teoretic ”Olimp” Puhăceni

Aprobat_____________ Coordonat_______________

Directorul liceului_______/O. Gapei/ Director adjunct______/V. Șărănuță/

Planul de activitate
al Comisiei Metodice
”Consiliere și dezvoltare personală”
pentru anul de învățământ 2020 – 2021.

Discutată și propusă spre aprobare la ședința Comisiei Metodice

Proces verbal nr. 1 din 09.09.2020