Sunteți pe pagina 1din 1

CUM SÃ TE PROTEJEZI ªI SÃ INTERVII ÎN CAZ DE INCENDIU

 COMPORTAÞI-VÃ CU CALM SI RESPECTAÞI REGURILE ªI MÃSURILE INDICATE ÎN ASEMENEA SITUAÞIE;

 DACÃ PENTRU SALVAREA OAMENILOR, TREBUIE SÃ TRECEÞI PRIN ÎNCÃPERI INCENDIATE, PUNEÞI PE CAP O PÃTURA UMEDÃ;

 DESCHIDE-ÞI CU PRUDENÞÃ UªILE, DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER, PROVOACÃ CRESTEREA RAPIDÃ A FLACÃRILOR;

 PRIN ÎNCÃPERILE CU FUM DENS DEPLASAÞI-VÃ TÂRÂÞ SAU APLECAÞI;

 STRIGAÞI VICTIMELE (COPIII DE REGULÃ SE ASCUND SUB PATURI, ÎN DULAPURI,ETC.), GÃSIÞI-LE SI SALVAÞI-LE;

 DACÃ VI SE APRINDE ÎMBRÃCÃMINTEA, NU FUGIÞI; CULCAÞI-VÃ PE PÃMÂNT SI ROSTOGOLIÞI-VÃ;

 ASUPRA OAMENILOR CÃRORA LI S-A APRINS ÎMBRÃCÃMINTEA, ARUNCAÞI UN PALTON,O PÃTURA SAU CEVA CARE ÎI ACOPERÃ ETANª;

 ÎN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSIÞI STANGÃTOARE, APÃ, NISIP, PÃMÂNT, ÎNVELITORI, ETC.;

 DACÃ ARDE SUPRAFAÞA VERTICALÃ, APA SE ARUNCÃ DE SUS ÎN JOS;

 LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP,PÃMÂNT,CUVERTURI GRELE;

 INSTALAÞIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPÃ ÎNTRERUPEREA PREALABILÃ A SURSELOR DE ENERGIE;

 IESIÞI DIN ZONA INCENDIARÃ ÎN DIRECÞIA DINSPRE CARE BATE VÂNTUL;

 BOMBELE INCENDIARE DE AVIAÞIE SE STING PRIN ACOPERIREA CU PÃMÂNT SAU PRIN SCUFUNDARE ÎN BUTOAIE (GALEÞI DE APÃ);

 PICÃTURILE DE NAPALM, CAZUTE PE ÎMBRÃCÃMINTE SE STING PRIN ACOPERIREA LOCULUI RESPECTIV CU ÎMBRÃCÃMINTE SUBÞIRE,
LUT SAU NISIP;

 AMESTECURILE PE BAZÃ DE FOSFOR SAU SODIU SE STING PRIN IZOLAREA ACESTORA DE AERUL ÎNCONJURATOR PRIN ACOPERIRE CU
PÃMÂNT,NISIP, ACOPERIRI ETANªE (PALTON,PÃTURI,ETC.)

 APLICAÞI PE PÃRÞILE AFECTATE PANSAMENT USCAT ªI CURAT ªI PREZENTAÞI-VÃ LA PUNCTELE MEDICALE.