Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR: Mircea Ionescu

S.C. CONSTRUCT MODERN OBIECTIV: Hala materiale de construcții cu


S.A. amplasamentul în comuna Jucu
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj-Napoca
CONTRACT: 88/02.03.2018

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE


Nr. 14 din 05/04/2018

pentru
 Fundatii *
Subsemnatii:
- din partea beneficiarului : Crasuc Ana avand functia de diriginte de santier
- din partea proiectantului Dico Florin Marius avand functia de sef de proiect
- din partea executantului Pasca Claudia avand functia de inginer structurist si Raicu Daniela avand functia de
responsabil tehnic cu executia
intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea nr. 10/1995, am procedat
la receptia lucrarilor privind:
- fundatiile *)
Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea, se constata:
1. Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr. 15 plansele nr. 002°
si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr. 4 si comunicarea de santier nr. 2 din .
25/03/2018
2. Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de:

- Structura de rezistenta **) - Finisaje **)

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


PROIECTANT Dico Florin Marius Sef de proiect
EXECUTANT Pasca Claudia Inginer structurist
REPREZENTANT
Crasuc Ana Diriginte de santier
BENEFICIAR
RTE Raicu Daniela RTE

*) Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei/ **) Ramane numai pozitia care urmeaza fazei receptionate F--196R0

S-ar putea să vă placă și