Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTANT: DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L.

S.C. CONSTRUCT
MODERN S.A. BENEFICIAR: MIRCEA IONESCU
Strada Daicoviciu, nr 15, ANTREPRENOR GENERAL: S.C. MODERN CONSTRUCT S.A.
Cluj-Napoca
SUBANTREPRENOR: S.C. INSTAL VEST S.R.L

PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ


Nr.16 din 10/04/2018
A1) a lucrările de realizare a instalațiilor sanitare și electrice ce devin ascunse
încheiat astăzi 06/04/2018 cu ocazia verificării efectuate la corpul 102 : Hala depozit
materiale de construcții cu amplasamentul în comuna Jucu, localitatea Jucu Herghelie ,
strada Leonadro da Vinci, nr.1.
Au stat la baza verificărilor următoarele documente :
 Plan de încadrare
 Plan de situație
 Detalii tehnice de execuție
 Caiete de sarcini

- Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat


următoarele : lucrările s-au constatat a fi conforme cu Planul calității și normativele de
specialitate în vigoare.
- Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii) : lucrările s-au constatat a fi
conforme cu Planul calității și normativele de specialitate în vigoare.
Menţiuni speciale : nu este cazul.

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


BENEFICIAR Miklos Orsolya Melitta Inginer constructor
PROIECTANT Paul Cristea Inginer proiectant
EXECUTANT Luana Picoș Manager de contract

1
Se completează pentru recepţia calitativă a: lucrărilor ce devin ascunse; cotei de fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului după
decofrare şi poziţionare; goluri tehnologice şi de instalaţii etc.
F-030R4

S-ar putea să vă placă și