Sunteți pe pagina 1din 1

Antreprenoriat

Peter
Georgescu,
din lagărul
de muncă al
comuniștilor,
în topul DOREL NĂSUI – antreprenor/American BOGDAN DEGERATU – fondator Ewin SEBASTIAN ȘTEFAN – CEO LoadMe,

managerilor
International Radio, Chicago, SUA Service, Paris, Franța Dubai, UAE

lumii
POVESTEA LUI PETER ANDREW intervenția congresmanului Frances Bol- serie de colegii și universități renumite.
Georgescu (81 de ani) pare, mai ton și a președintelui Eisenhower, băieții Cel mai recent, Peter a fost unul din-
degrabă, scenariul unui film de acțiune. s-au reunit cu părinții lor în aprilie 1954. tre susținătorii principali ai tranziției
Tatăl lui Peter, Valeriu C. Georgescu a Peter Georgescu a urmat apoi guvernanței afacerilor de la shareholder
fost directorul general al operațiunilor Phillips Exeter Academy, unde ajunsese primacy la stakeholder capitalism. El
Exxon în România. la invitația directorului de acolo, care l-a a vorbit pe larg pe această temă în Sta-
În 1947, Valeriu Georgescu se afla în primit cu toate că tânărul nu știa limba tele Unite, inclusiv la Aspen Institute și
Statele Unite și nu a mai putut reveni în engleză și nici nu mai fusese la școală Commonwealth Club și la mese rotunde
țară din cauza regimului pro-sovietic în ultimii ani. Dar Peter a trecut cu brio la care au participat membrii ai Congre- SERGIU NEDEVSCHI – COO Tarana ANDREEA WADE – Portofolio director SEBASTIAN DOBRINCU – CEO
instaurat aici. Peste noapte, au devenit peste aceste probleme. Apoi a absolvit sului Statelor Unite. Wireless, Berkeley, SUA iCIMS, Dublin, Irlanda Storyheap, Silicon Valley, SUA
dușmanii regimului comunist . Universitatea Princeton, cum laudae, Peter a lucrat în opt consilii de admi-
Peter și fratele său au fost lăsați în Ro- și a obținut o diplomă de MBA la Stan- nistrație publice și este în continuare
mânia cu bunicii și au rămas departe de ford Business School. În 1963, a ajuns la vicepreședinte al Spitalului Presbiterian
mama și de tatăl lor timp de opt ani. Bu- Young & Rubicam ca stagiar în departa- din New York, al bursei Paul & Daisy
nicului său i-a fost confiscată averea și a mentul lor de cercetare. Treizeci și șapte Soros Fellowships for New Americans.
fost întemnițat, fiind ucis în închisoare. de ani mai târziu s-a retras din funcția de De asemenea, este administrator al
La scurt timp după ce bunicul său a fost președinte și director executiv al Young Academiei Exeter și al altor organizații
închis, Peter, în vârstă de doar zece ani, a & Rubicam, pe când această firmă se nonprofit.
fost arestat împreună cu fratele și bunica afla în vârful industriei de publicitate și Peter Georgescu a publicat volu-
și a fost trimis într-un lagăr de muncă. În comunicații conexe. me care s-au bucurat de mare succes: 
1953, tatăl său a fost abordat de diploma- În semn de recunoaștere pentru con- Capitalists, Arise!,  The Source of
ții comuniști români la New York care tribuțiile sale la industria de marketing Success și  The Constant Choice. Totodată,
i-au cerut să devină spion în schimbul și publicitate, Peter a fost introdus în a scris articole de opinie în secțiunea
păstrării în viață a copiilor săi. Părinții lui Advertising Hall of Fame și a primit mai Sunday Review de la The New York Times,
MATEI ZAHARIA – co-fondator Databricks,
Peter au refuzat și au mers direct la presă, multe diplome de Honorary Doctorate articole care au avut mii de comentarii pe LUCIAN FOGORȘ – co-fondator   profesor asistent de informatică  SABIN IELCEANU – co-fondator Inwixt,
provocând un scandal internațional. Cu of Humanity și alte recunoașteri de la o Facebook. iiot-world.com, Cleveland, SUA la Universitatea Stanford, SUA Los Gatos, California

2 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 3