Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ MM - An școlar 2020-2021

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC CORBU


Clasa: PREGĂTITOARE
Nume, prenume cadru didactic: ALEXANDRA SPACIU
Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni din care 1 săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Nr. Unitatea tematică Competențe Conținuturi vizate Perioada Nr. Observații


crt specifice ore
1. De la grădiniță la 1.4; 2.1; 3.1 Cântare vocală. Cântarea în grup și individual: Poziția, S 1-3 6
școală tonul, semnalul de început, emisia natural, dicția,
sincronizarea. Cântare instrumentală – Percuție
corporal. Mișcare pe muzică – Mișcări libere pe muzică,
mișcări sugerate de textile cântecelor, mișcări libere

2. Despre mine 1.1; 1.2; Elemente de limbaj musical: sunete din mediul S 4-6 6
1.4; 2.3; 3.3 înconjurător, sunete vocale (vorbite sau cântate).
Ritmul: sunete lungi-scurte.Mișcare pe muzică; mișcări
libere pe muzică.

3 În clasă 1.2; 1.3; Cântare instrumental: Percuție corporală (bătăi din S 7-9 6
1.4; 2.1; 3.1 palme, cu degetul pe bancă). Cântarea cu
acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic.
Cântarea cu acompaniament de jucării musicale.
Elemente de limbaj musical: Melodia: genuri muzicale:
folclorul copiilor
4. Iarna veselă 1.3; 1.4; Elemente de limbaj musical: Sunete musicale S 10-13 8
2.1; 2.2; instrumentale. Cântarea cu acompaniament. Melodia.
3.1; 3.2. Genuri musicale: colinde. Interpretarea. Nuanțe – Tare/
Încet/ Mediu. Mișcare pe muzică; mișcări libere pe
muzică.

5. Jocuri și jucării 1.4; 2.1; Cântare în grup și individual. Poziția, tonul. S 13-17 10
3.1; 3.3. Interpretarea pe strofe, integral. Melodia. Interpretarea.
Nuanțe – Tare/Încet/Mediu. Cântarea cu acompaniament
– jucării musicale improvizate. Mișcare pe muzică;
mișcări libere pe muzică, mișcări sugerate de textile
cântecelor.

6. Forme și culori 1.1; 1.4; Elemente de limbaj muzical: sunete din mediul S 17-21 10
2.1; 2.2; înconjurător, sunete vocale (vorbite sau cântate).
3.3; 3.4 Repertoriu de cântece: cântece din folclorul copiilor;
Interpretarea. Cântec vessel/trist. Mișcare pe muzică;
mișcări libere pe muzică, mișcări sugerate de textile
cântecelor. Improvizații.

7. La spectacol 1.1; 1.3; Elemente de limbaj muzical: suntele din mediul S 21-24 8
1.4; 2.2; înconjurător. Sunete muzicale instrumentale; Genuri
3.1; 3.3 muzicale: folclorul copiilor. Interpretarea. Nuanțe –
Tare/ Încet/ Mediu. Mișcare pe muzică; mișcări libere
pe muzică, mișcări sugerate de textele cântecelor.

8. Clubul curioșilor 1.3; 1.4; Cântare în grup și individual. Poziția, tonul. Cântare S 25-27 6
2.1, 2.2; instrumental. Cântarea cu acompaniament. Ritmul:
3.1, 3.4 sunete lungi-scurte. Interpretarea. Cântec vessel/trist.
Mișcare pe muzică; mișcări libere pe muzică, mișcări
sugerate de textile cântecelor.

9. Printre stele 1.2; 1.3; Cântare în grup și individual: Poziția, emisia naturală, S 28-30 6
1.4; 2.1; tonul, dicția, sincronizarea; Sunete muzicale
2.2; 3.1; instrumentale. Cântarea cu acompaniament – Jucării
3.3. musicale improvizate. Mișcare pe muzică; mișcări libere
pe muzică, mișcări sugerate de textele cântecelor.

10. Raze de soare Reproducerea în colectiv sau individual a cântecelor S 31-34 6 Obs.
(recapitulare finală) însușite intuitive, pronunțând corect cuvintele; Cântare Săptămâna
cu acompaniament. Cântece din folclorul copiilor. 33 „Școala
Interpretarea. Nuanțe – Tare/ Încet/ Mediu. Mișcare pe Altfel”
muzică; mișcări libere pe muzică, mișcări sugerate de
textele cântecelor. Cântare cu acompaniament.