Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA nr.

1. Societatea comercială Alfa primeste piese de schimb sosite fără factură în valoare de 2.000 lei la care se
adaugă TVA de 19%. Ulterior se primeste facture și se constată că valoarea pieselor de schimbeste de 2500 lei,
TVA de 19%. Societatea folosește metoda inventarului permanent.

Rezolvare :

 Inregistrareachizițiipiese de schimb conform avizului de însoțire;

% = 408 2.380
+P
3024 +A 2.000
4428 +A 380

 Inregistrăricontabile la momentul primirii facturii;


408 = 401 2.975
-P +P

4426 = 4428 475


+A -A

% = 408 595
+P
3024 +A 500
4428 +A 95

2. Societatea Beta deține în stocmaterii prime la inceputul lunii februarie 2020, la prêt prestabilit de 1500
lei. Diferente de prêt favorabile existente la inceputullunii in sumă de 100 lei. Entitatea foloseste metoda
inventarului permanent.
• Încursul lunii au loc aprovizionări cu materii prime de la furnizori pe bază de factură în valoare
de 10.000 lei, cheltuieli de transport in sumă de 500 lei, TVA 19%. Pretul prestabilit este de 9.500 lei.
Plata furnizorului se face cu ordin de plată.
• Încursul lunii se inregistrează consum de materii prime la prêt prestabilit de 7.000 lei.
• La finele lunii se repartizează diferentele de prêt aferente materiilor prime date în consum.

Rezolvare:
 Achiziția materiilor prime conform facturii;

Pc = 10.000 lei
Ch tp. apv. =500 lei
Ca (cost de achiziţie) = 10.500 lei
TVA 19% = 1.995lei
S.d.p. (suma de plată) =12.495 lei
Cp (standard) = 9.500 lei
Ca (efectiv) = 10.500 lei
Diferenţă de cost în plus (nefavorabilă) = 1.000 lei
% = 401 12.495
+P
301 +A 9.500
308 +A 1.000
4426+A 1.995
 Plata furnizorului prin bancă, conform E.C.;
401 = 5121 12.495
-P -A
 Inregistrarea consumului de materii prime (la cost standard sau prestabilit);

601 = 301 7.000


+A -A
 Repartizarea diferențelor de preț aferente materiilor prime date în consum.
Calculul coeficientului privind diferențele de preț și înregistrarea diferențelor de preț:
Diferente de pret = K X 7.000 lei (valoarea consumului)
K= (Sold initial cont 308 + Rulaj debitor ct 308/Sold initial cont 301 + Rulaj debitor ct 301) *100
K = (100 +1.000 /1.500+9.500)*100 = 1.100/ 11.000 =0,1
Diferente de pret aferente consumului = 7.000 x0,1 =700 lei
601 = 308 700
+A -A

3.Societatea Gama deține la începutul lunii martie 2020 materii prime învaloare de 2.200 lei. În cursul lunii se
achiziționează materii prime de 4500 lei, TVA 19%. Stocul final determinat prin inventariere este de 1900 lei.
Entitatea este plătitoare de TVA și folosește metoda inventarului intermitent. Să se înregistreze operațiunile
aferente lunii martie 2020.

Rezolvare :

Deoarece societatea are pestoc la începutul exercitiului financiar materii prime în valoare de 2.200 lei si
folosește metoda inventarului intermitent , se efectuează înregistrarea:

601 = 301 2.200


+A -A
 Înregistrarea (încărcarea) cheltuielilor cu materiile prime achiziţionate în lunamartie:
% = 401 5.355
+P
601 +A 4.500
4426 +A 855
 Înregistrarea la sfârşitul perioadei de gestiune (lunamartie) a materiilor prime inventariate şi
neconsumate:
4.500 – 1.900 = 2.600 lei
301 = 601 2.600
+A -A

 Înregistrarea la începutul perioadei de gestiune a cheltuielilor de exploatare cu valoarea materiilor


prime neconsumate în perioada de gestiune (lună) precedentă (existente în stoc):
601 = 301 2.600
+A -A