Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 4

Contabilitatea producției
1. Se obtin din procesul de producție următoarele semifabricate si produse înregistrate la pret
prestabilit:
• Semifabricate în valoare totală de 6.000 lei
• Produse finite în valoare totală de 10.000 lei
• Produse rebutate în valoare de 1.500 lei
• Produse in curs de executie in valoare de 4.000 lei
La sfarsitul lunii, in contabilitatea de gestiune s-a determinat costul efectiv al semifabricatelor si
produselor astfel:
• Semifabricate in valoare de 6300 lei
• Produse finite in valoare de 9.000 lei
• Rebuturi in valoare de 1600 lei
• Produse in curs de executie in valoare de 4000 lei
Să se inregistreze la sfârsitul lunii diferentele de pret constatate.
Se vând produse finite la pret de 14.000 lei.
Se descarcă gestiunea de produse finite la pretul la care acestea au intrat in gestiune inclusive
diferentele de pret constatate.
Rezolvare :
 Inregistrăm producția în curs de execuție;
Semifabricate:
341 = 711 6.000
+A +P
Produse finite:
345 = 711 10.000
+A +P
Produserebutate:
346 = 711 1.500
+A +P
Produseîn curs de execuție:
331 = 711 4.000
+A +P
 Inregistrarea la sfârșitul lunii a diferețelor de preț la semifabricate:
Cp (st) = 6.000 lei
Cp (ef) = 6.300 lei
Diferenţă de cost în plus = 300 lei
348 = 711 300
+A +P
 Inregistrarea la sfârșitullunii a diferețelor de preț la produse finite:
Cp (st) = 10.000 lei
Cp (ef) = 9.000 lei
Diferenţăde cost în minus =1.000 lei
711 = 348 1.000
-P +P
 Inregistrarea la sfârșitullunii a diferețelor de preț la produse rebutate (reziduale):
Cp (st) = 1.500 lei
Cp (ef) = 1.600 lei
Diferenţă de cost în plus (nefavorabilă) =100 lei
348 = 711 100
+A +P
 Inregistrarea la sfârșitullunii a diferețelor de preț la produseîn curs de execuție:
Cp (st) = 4.000 lei
Cp (ef) = 4.000 lei
Diferenţă de cost =0 lei
 Vânzareaproduselor finite la pret de 14.000 lei ;
4111 = % 14.000
+A
701 +P 11.764,71
4427 +P 2.223.29
 Destocareaproduselor finite (descărcareagestiunii) și a diferențelor de preț (favorabile)
711 = 345 10.000
-P -A

348 = 711 1.000


-P +P
 Incasarea clientului prin bancă cu OP, conform C.E.C.
5121 = 4111 14.000
+A -A

2. Entitatea utilizează variant inventarului permanent și inregistreaza in contabilitate produsele


finite la preturi prestabilite. Este plătitoare de TVA.
a. Se inregistrează consum de materii prime pe baza centralizatorului de material
consummate în valoare de 3.000 lei.
b. Se obtin din procesul de productie conform bonului de predare, transfer, produse finite
evaluat la cost normat de 5.000 lei
c. La sfarsitul perioadei se determină costul efectiv al produselor finite obtinute in valoare
de 5500 lei, stabilindu-se abaterile dintre costul normat si costul efectiv.
d. Se factureaza unui client produse finite la pret de inregistrare (normat) de 4.000 lei si
pret de vânzare de 4900 lei.
e. Se descarca gestiunea de produsele finite inregistrate la cost normat de 4000 lei.
f. Se repartizează diferentele dintre costul normat si costul efectiv aferente produselor
vandute si se inregistreaza in contabilite diferentele.
g. La sfarsitul perioadei se inregistreaza decontul de TVA si se inched conturile de venituri
si cheltuieli.

Rezolvare :
 a) Darea în consum a materiilor prime conform centralizatorului;
601 = 301 3.000
+A -A
 b) Inregistrarea produselor finite obținute la cost prestabilit de 5.000 lei;
345 = 711 5.000
+A +P
 c) Inregistrarea la sfârșitullunii a diferețelor de preț la produse finite având în vedere că costul
efectiv este de 5.500 lei;
Cp (st) = 5.000 lei
Cp (ef) = 5.500 lei
Diferenţă de cost în plus =500 lei
348 = 711 500
+A +P
 d) Vânzarea produselor finite la pret de 4.900 lei +TVA ,al căror cost prestabilit este de 4.000lei;
4111 = % 4.900
+A
701+P 4.117,65
4427+P 782,35
 e) Descărcarea din gestiunea produselor finite înregistrate la cost normat de 4000 lei;
711 = 345 4.000
-P -A
 f) Se repartizează diferențele dintre costul normat și costul efectiv aferente produselor
vândute si se înregistrează în contabilite diferențele
K348= (SI348+RD348)/(SI345+RD345)= (0+500)/(0+5000)=0,10
Calculul diferentei de prêt pentru produsele vandute
K x RC345= 0,10x4000= 400
711 = 348 400
-P -A
 g) La sfarsitul perioadei se inregistreaza decontul de TVA si se inched conturile de venituri si
cheltuieli.

4427 = 4423 782.35 firma are TVA de platăînsumă de 782.35


lei
-P +P

121 +A = 601 -A 7.400

% = 121 +P 9.617.65
701 -P 4.117,65
711 -P 5.500
Firma inregistreaza profit in suma de 9.617,65- 7.400 = 2.217,65

3. La inceputul lunii soldul contului produse finite este de 800 lei iar soldul contului diferente de
prêt la produse este de -100 lei (diferență favorabilă). În cursul lunii se obtin produse finite de
1.000 bucati, prêt prestabilit  de 8 lei/ bucata. Se vand in cursul lunii 600 bucati la un prêt de 9
lei/ bucata, TVA 19%. Concomitent se inregistreaza scaderea din gestiune a produselor vandute
la un pret prestabilit de 8 lei/bucata. La sfarsitul lunii se calculeaza costul de productie efectiv al
produselor finite obtinute in cursul lunii care este de 7,2 lei/ bucata si se inregistreaza
diferentele. De asemenea, se calculeaza si inregistreaza diferentele aferente produselor vandute
la sfarsitul lunii. 

345 A+ = 711 P + 800

348 A + = 711 P + -100

345 A + = 711 P + 8.000

4111 A + = % 6.426

711 P + 5.400

4427 P + 1.026

711 P + = 345 A- 4.800

Cp(st)= 1.000 x7.2= 7.200

Cp(ef) = 1.000 x 8 = 8.000

348 A+ = 711 P+ 800

348 A + = 711 P+ 700

K = (SID 348 + RD 348) / (SID 345 + RD 345)=(-100+800)/(800+8.000)=700/8.800=0.08

Diferente cost produse vandute 4.800x0.08 = 384 lei.


 
Inregistrare diferente cost pentru produsele vandute:

348 = 711   384 lei