Sunteți pe pagina 1din 8

https://www.ct.upt.ro/studenti/cursuri/ungureanu/Curs5_MC.

pdf
   

https://sites.google.com/site/mecanica1statica/capitolul-4-reducerea-sistemelor-de-forte/capitolul-4f

Tema 1.2 Rezultanta.Poligonul forţelor.

1. Care este deosebirea între mărimile "proiecţii ale unei forte pe axe" şi "componentele după axe
ale forţei"? Care este însă legătura dintre ele?
Se numeşte proiecţie a unei forţe pe o axă  produsul scalar dintre forţa şi versorul axei respective (este
o mărime scalară egală cu produsul dintre intensitatea forţei şi cosinusul unghiului dintre forţă şi axă)
X=|F|·i=|F|·cosά
Componenţa a unei forţe pe o axă - mărimea vectorială egală cu produsul dintre proiecţia forţei pe
acea axă şi versorul direcţiei pe care s-a efectuat proiecţia:
X=|F|·cosά·i
Între proiecţiile rezultantei pe axele sistemului de coordonate şi proiecţile forţelor pe aceleaşi axe există

relaţiile:  
2. Ce reprezintă proiecţia unei forţe pe o axă? Explicaţi.
Se numeşte proiecţie a unei forţe pe o axă  produsul scalar dintre forţa şi versorul axei respective (este
o mărime scalară egală cu produsul dintre intensitatea forţei şi cosinusul unghiului dintre forţă şi axă)
X=|F|·i=|F|·cosά
3. Definiţi şi explicaţi rezultanta unui sistem de forţe concurente? Cum se exprimă modulul
rezultantei şi direcţia?
Se numeste rezultanta a unui sistem de forţe concurente, suma geometrică a forţelor.

Modulul rezultantei şi direcţia: 


4.Ce sunt două sisteme de forţe echivalente?
Două  sisteme de forţe se numesc echivalente atunci când se poate înlocui un sistem care acţionează
asupra unui corp liber, cu celalalt sistem de forţe fără a modifica starea de repaus sau de mişcare a corpului.
5. Formulaţi si explicaţi Teorema proiecţiilor.
TEOREMA PROIECŢIILOR: Proiecţia pe o axă a rezultantei unui sistem de forţe este egală cu suma
proiecţiilor pe aceeaşi axă a forţelor care alcătuiesc sistemul.

    6. Ce condiţii trebuie să satisfacă două forţe astfel încât mărimile sumei şi diferenţei lor să fie egale?
Pentru că două forţe să aibă suma egală cu diferenţa lor trebuie sa fie perpendiculare.
3
7. Pentru ca un punct material să fie în poziţie de repaus este suficient să se afirme că această
condiţie este realizată dacă sistemul de forţe concurente care ar acţiona asupra lui, la un moment dat,
are rezultanta nulă?
      Nu este suficient, este necesar să cunoaştem şi un sistem de referinţă faţă de care ne raportăm şi dacă
în acest caz vectorul de poziţie al punctului material nu se modifică atunci putem spune că rezultanta forţelor
este nulă.
17. În ce condiţii problemele de echilibru ale punctului material au soluţii determinate în mod unic?
4

Tema 1.3 Sisteme de grinzi.Reazeme.

1. Definiţi legile lui Coulomb.


1. Valoarea forţei maxime de frecare nu depinde de mărimea suprafeţei de contact dintre cele două
corpuri, iar dacă se produce mişcarea, nu depinde nici de viteza relativă.
2. Valoarea forţei maxime de frecare depinde de natura suprafeţelor în contact.
      3. Valoarea forţei maxime de frecare este proporţională cu mărimea reacţiunii normale |N|, factorul de
proporţionalitate fiind coeficientul de frecare la alunecare μ.
Legile frecării de alunecare (legile lui Coulomb)
|T|max = μ|N|
2. Sub ce aspecte legile lui Coulomb sunt criticabile?
Legile lui Coulomb au un caracter aproximativ şi se apropie de realitate doar în cazul frecării uscate.
3.Definiţi axioma legăturilor.
Operaţia de suprimare a unei legături şi de înlocuire a ei cu o forţă de legătură se numeşte AXIOMA
LEGĂTURILOR.Orice legătură geometrică poate fi înlocuită cu o forţă denumită forţa de legătură
sau reacţiune.
 4.Ce reprezintă legăturile ideale?
Legături pentru care componenţa tangenţială T=0 se numesc legături ideale.
5.Care sunt proprietăţiile forţei de frecare?
            Forţa de frecare are următoarele proprietăţi:
            a)Direcţia ei este tangenta la curba sau se gaseşte în planul tangent la suprafaţe de contact;
            b)Sensul ei este contrar tendinţei de alunecare;
            c)Condiţia de repaus a unui punct material este adevărată dacă valoarea forţei de frecare este
inferioară valorii maxime:
                                                            |T| ≤ μ|N|
  6.Definiţi şi explicaţi Axiomele staticii solidului rigid.
            1)Condiţia necesară şi suficientă ca două forţe aplicate unui corp liber să fie în echilibru este ca cele
doua forţe să fie coliniare, egale ca mărime şi de sensuri opuse.
            2) Se poate, fără a modifica starea mecanică a SR, adauga sau scoate un sistem de forţe echivalent cu
zero. Cele doua forţe formează un sistem echivalent cu zero.
    7.Ce reprezintă forţa-vector alunecător? Explicaţi.
Forţa care actionează asupra unui corp rigid este un vector alunecător, deoarece punctul ei de
aplicaţie poate fi oricare punct situat pe dreapta-suport a forţei.Forţele care acţionează asupra solidelor rigide
nu mai sunt, de regulă, concurente în acelaşi punct.
           
5

 8. Definiţi şi explicaţi momentul unei forţe în raport cu un punct.


            Se numeste moment al unei forţe în raport cu un punct fix O, produsul vectorial dintre vectorul de
poziţie care uneşte punctul O cu un punct oarecare de pe supotul forţei şi forţa. Mo = r × F
   9. În ce condiţii momentul unei forţe faţă de un punct rămâne acelaşi chiar dacă se schimbă poziţia
punctelor faţă de care este calculat?
            Momentul unei forţe nu se schimbă dacă nu se schimbă polul din O în O1.
   10. Fiind dată o forţă F şi o axă paralelă cu ea, situată la o distanţă d, cât este momentul forţei faţă de axă?
            M=F·d 
11. Definiţi şi explicaţi momentul unei forţe în raport cu o axă.
            Momentul unei forţe în raport cu o axă, de versor  u, este egal cu proiecţia pe acea axă a
momentului forţei calculat în raport cu un punct oarecare al axei respective.

 12.Definiţi  teorema lui Varignon.


            Momentul rezultant calculat în raport cu un punct fix O pentru un sistem de forţe care admite o
rezultantă unică este egal cu momentul rezultantei sistemului de forţe calculat în raport cu acelaşi punct O.

  13. Ce reprezintă cuplurile de forţe? Prin ce se caracterizează acestea?


      Un cuplu de forţe reprezintă ansamblul format din două forţe egale ca mărime, paralele şi de sensuri
opuse.  Cuplul de forţe este caracterizat prin rezultanta nulă şi moment nenul.

   14.Pentru ce sisteme de forţe este adevarată teorema lui Varignon?


        Valabila pentru sisteme de forţe care admit o rezultantă unică (ex: forţe concurente, forţe paralele, forţe
coplanare).  (prin rezultanta unică se înţelege că aceasta e nenulă.)
   15.In ce condiţii două cupluri situate în planuri diferire sunt echivalente?
            Două cupluri sunt echivalente dacă au acelaşi moment.
  16.Care sunt caracteristicile cuplului de forţe?
            1)Rezultanta nulă.
            2)Momentul cuplului este constant în mărime, direcţie şi sens, pentru toate punctele din spaţiu.       
   17.Ce reprezinta axa centrala pentru un sistem de forte oarecare?
            Locul geometric al punctelor in care, efectuand reducerea, torsorul sistemului are valoarea minima
este o dreapta care se numeste axa centrala a sistemului de forţe.
6
    18.Care sunt cazurile de reducere ale unui sistem de forte oarecare?
            Cazul I: R=0 si Mo=0 (torsorul nul). Sistemul de forte este in echilibru sau sistem echivalent cu zero.
            Cazul II: R=0 si Mo≠0. Sistem echivalent cu un cuplu.
            Cazul III: R ≠ 0 si Mo=0.
            Sistem echivalent cu o rezultanta (unica) care trece prin punctul de reducere O.
            Cazul IV: R≠0 si Mo≠0 pentru care exista doua variante:
a)     sau MR este nul si sistemul echivalent cel mai simplu este dat de o rezultanta (unica) care nu
trece prin originea O.

            b)  deci unghiul format de cei doi vectori este diferit de 90°. Sistemul de forte dat este
echivalent cu torsorul minim al acestuia care are ca dreapta-suport axa centrala a sistemului de forte. 
   19. Pentru un sistem de forte coplanare, in ce conditii momentul rezultant calculat fata de un punct
se obtine prin sumare algebrica si nu geometrica?

    20.Ce reprezinta centrul fortelor paralele?

            
  21. Cum definiti un solid rigid liber? Cate grade de libertate are?
            Un rigid este liber daca poate ocupa orice pozitie in spatiu, aceasta fiind determinata numai de fortele
care actioneaza asupra lui.
            Pentru determinarea pozitiei in spatiu a unui solid liber este necesar si suficient sa se cunoasca
pozitia, fata de un sistem de referinta, a trei puncte necoliniare A,B, C.
            Un solid rigid are 6 grade de libertate.
            
7

     22.Ce este reazemul simplu? Cu ce poate fi inlocuit efectul unui reazem simplu?
            Daca un punct material este obligat sa se gaseasca pe o curba sau o suprafata, fiind impiedicata
deplasarea acestuia dupa directia unei normale la curba sau dupa directia normalei la suprafata, dar fiind
posibile deplasarea dupa directia tangentei sau in plan tangent si rotirea in jurul punctului considerat, se
spune ca legatura reprezinta un reazem simplu.
            Acesta poate fi inlocuit cu o forta normala la tangenta sau la planul tangent in  punctul de contact,de
o marime necunoscuta.
 23. Ce este o articulatie sferica? Dar o articulatie cilindrica? Cu ce poate fi inlocuit efectul unei
articulatii sferice? Dar al unei articulatii cilindrice?
            Articulatia sferica: sunt anulate solidului rigid 3 grade de libertate lasand posibile numai rotatiile
acestuia in raport cu axele rectangulare ale sistemului (sistem de forte in spatiu); ea poate fi inlocuita cu
ajutorul a trei reazeme simple situate in acelasi loc si ale caror reactiuni nu au suporturile in acelasi plan.
Articulatia cilindrica: sunt anulate doua din cele trei grade de libertate ale solidului; singura
posibilitatea pe care o are corpul este o rotatiei in jurul unei axe perpendiculare pe planul fortelor (sistem de
forte in spatiu); poate fi inlocuit cu doua razeme simple avnad suporturile reacctiunilor in planul fortelor ,
concurente int-un punct fix.
24.Ce este o incastrare? Cu ce poate fi inlocuit efectul unei incastrari?
            Incastrarea este legatura care suprima unui rigid toate gradele de libertate. Corpul nu mai are nici o
posibilitate de miscare.
25.Ce este frecarea de rostogolire? Prin ce se caracterizeaza? Definiti coeficientul de frecare de
rostogolire.
Forta de frecare la rostogolire este un cuplu de momente Mr care se opune , in anumite limite,
tendintei de rotire a corpului in jurul unei drepte din planul tangential punctual teoretic de
rezemare.Coeficientul de frecare la rostogolire se noteaza cu s si reprezinta distanta emax pe care se
deplaseaza paralel cu ea insasi reactiunea normala N fata de punctul teoretic de contact, in pozitia limita de
echilibru a corpului.
26. Ce se intelege printr-un sistem de corpuri?
Se numeste sistem de corpuri , un ansamblu de corpuri legate intre ele prin articulatii sau reazeme
simple si legate  cu mediul inconjurator prin reazeme simple , articulatii si/sau incastrari.
   27.Cum definiti un mecanism? Dar un sistem static nedeterminat?
Un sistem static nedeterminat este un sistem care are un numar mai mare de lagaturi decat cel
minim necesar pentru a fi imobilizat si care satisface relatia N>3n.
 N-numarul fortelor de legatura interioare si exterioare.
3n-numarul ecuatiilor scalare de echilibru.
            Un mecanism este un sistem de corpuri care nu este imobilizat prin legaturile da care dispune, avand
deci posibilitate de miscare(grade de libertate) si satisface conditia: N<3n.
8
   27.Clasificati fortele care actioneaza asupra unui sistem de corpuri?
Fortele care actioneaza asupra unui sistem de corpuri pot fi clasificate astfel:
            - forte exterioare date;
            - forte exterioare de legatura din legaturile cu mediul exterior (reactiunile din A si B);
            - fortele interioare de legatura dintre corpuri
  28.Ce proprietati au fortele de legatura interioare?
             Fortele de legatura interioare au proprietatile ca:
            -reprezinta efectul, in punctul de legatura, al celorlalte forte;
            -sunt doua cate doua egale in virtutea principiului actiunii si reactiunii
  29.Enuntați teorema solidificării si teorema echilibrului partilor. Ce le deosebeste?
a) teorema solidificarii: pentru ca un sistem de solide rigide sa fie in echilibru este necesar ca
torsorul fortelor exterioare, efectiv aplicate sistemului, sa fie nul in raport cu orice pol O;
b) teorema echilibrului partilor: daca un sistem de corpuri rigide se afla in echilibru sub actiunea
fortelor exterioare si de legatura care ii sunt aplicate, atunci si o parte oarecare asistemului se va afla in
echilibru sub actiunea fortelor exterioare si a reactiunilor aplicate partii considerate.
            Prima se refera la tot sistemul iau a doua la o parte a acestuia.
   30.Ce conditii trebuie sa satisfaca un sistem de corpuri plane, pentru a putea studia numai echilibrul
unei jumatati de sistem? Cum se procedeaza?
            Condiţii de simetrie.
           
9

S-ar putea să vă placă și