Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR.

Strada Gheorghe Petrașcu nr. 55

telefon 021.324.30.70

Nr. înregistrare ......... / .........................

Avizat Coordonator proiect,

Director, prof. Raluca Viviana Ionescu

prof. Marian-Eduard APOSTOL

EUROTRIP 2020
#ErasmusDays
- proiect educativ –

sursa foto:

© iStock/Bet_Noire, 2020

An școlar 2020 - 2021


Domeniul proiectului: Identitate europeană prin educație și cultură

Modalitatea de desfășurare/ Locație: Expoziție virtuală (eveniment online)

Durata desfășurării proiectului: septembrie - octombrie 2020

1. ARGUMENT:

Patrimoniul european reprezintă o bogată și diversă colecție de elemente naturale,


monumente și construcții istorice, creații literare, vizuale sau muzicale, tradiții și obiceiuri ale
locuitorilor acestui bătrân continent: Europa. Cunoașterea valorilor culturale îmbogățește
viețile cetățenilor acestei comunități și reprezintă o resursă reală pentru creșterea economică,
inserția pe piața muncii și coeziunea socială, oferind potențialul necesar de a revitaliza
zonele urbane și rurale și de a promova turismul sustenabil.

Proiectul educativ ”Eurotrip 2020” își propune să promoveze valorile europene


cunoscute prin experiențe informale de elevii Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 și să le
întărească acestora senzația de apartenență la spațiul comun cultural european.

2. DESCRIEREA OBIECTIVELOR GENERALE

  În luna octombrie Școala Gimnazială de Arte nr 5 din Bucuresti implementează

proiectul educativ ”Eurotrip 2020” ca parte a inițiativei #ErasmusDays 2020, desfășurată

anual în zilele 15-17 octombrie pe platforma erasmusdays.eu.  

Proiectul urmăreste:

 consolidarea dimensiunii europene a educației prin încurajarea colaborarii dintre

elevii din învățământul preuniversitar;

 dezvoltarea simțului de apreciere a moștenirii culturale și artistice;

 formarea unor criterii de apreciere estetică şi axiologică, cu implicaţii în cultivarea

sensibilităţii, a fanteziei şi a imaginaţiei;

 îmbunătățirea competentelor digitale;

 promovarea multiculturalismului, precum și încurajarea inovației în ceea ce privește

metodele pedagogice și tehnicile informaționale;

 crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual, care să aducă beneficii

educative pe termen lung.


3. GRUP-ȚINTĂ:

Proiectul ”EUROTRIP 2020” vizează:

 200 de elevi de gimnaziu de la secția MUZICĂ și secția ARTE PLASTICE de la Școala

Gimnazială de Arte nr. 5 sector 3 București;

 20 de cadrelor didactice;

 părinți și alți membri ai comunității locale.

4. RESURSE:

 umane: echipa de proiect

 materiale: site galerie de artă virtuală (cu utilizare gratuită), aparat foto, computere,

imprimantă și consumabile, spațiile de învățământ din școală, site-ul școlii și pagina

de Facebook pentru materialele realizate

 de timp: perioada septembrie- octombrie 2020.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE:

 fixarea în perioada 14 – 30 septembrie 2020 a obiectivelor şi a ariei de întindere a

proiectului, identificarea principalilor actori implicaţi în realizarea proiectului,

stabilirea instrumentelor şi a metodelor de lucru, ţinând seama de următoarele

caracteristici: scalabilitate, colaborare, modernism, măsurabilitate.

 alcătuirea unei echipe eficiente, cuprinzând 20 cadre didactice cu o viziune comună

asupra scopului şi obiectivelor urmărite, care au flexibilitate, etică profesională,

motivare şi disponibiliate pentru buna implementare a proiectului;

 definirea şi ordonarea activităţilor, diagrama de reţea care să prezinte şi relaţiile

dintre activităţi, estimarea duratei, a resurselor necesare fiecărei activităţi,

planificarea calendaristică a acestora, până la data de 06.10.2020;

 realizarea unei campanii de promovare şi mediatizare a proiectului, a rezultatelor şi

impactului acestuia, pe toată perioada de 2 luni de desfăşurare a proiectului;

 realizarea unei campanii de informare cu privire la oportunităţile de valorificare a

potentialului creator al elevilor, conştientizarea rolului şi importanţa artei, a

sensibilizării tineretului pentru valorile culturale, a dezvoltării spiritului de

competiţie şi corectitudine;

 realizarea apelului privind selecția materialelor pentru activitatea principală a

proiectului: expoziția virtuală;


 vernisajul galeriei virtuale ”Eurotrip 2020” - 16 octombrie 2020

 diseminarea rezultatelor proiectului.

6. EXPOZIȚIA VIRTUALĂ ”EUROTRIP 2020” – Regulament de participare

1. Dreptul de participare:

Se pot înscrie la selecția materialelor pentru expoziția virtuală ”Eurotrip 2020” doar elevii

Școlii Gimnaziale de Arte nr.5 ce frecventează cursurile la specialitatea ARTE PLASTICE sau

MUZICĂ și sunt în clasele V, VI, VII și VIII în anul școlar 2020 – 2021.

2. Secțiuni de prezentare și tematica expoziției

Expoziția virtuală ”Eurotrip 2020” primește materiale originale de la participanți în cadrul a

două secțiuni distincte:

a. Creație artistică – Arte Vizuale (colaj, culoare, creion negru/ cărbune)

b. Fotografie

Lucrările vor avea ca subiect un reper al patrimoniului cultural dintr-o țară a Uniunii

Europene ( o clădire sau un detaliu dintr-o construcție istorică, o reproducere după o operă

de artă europeană, o manifestare a unei tradiții populare, un obiectiv turistic reprezentativ

dintr-un oraș european, o imagine a unei localități de mare importanță culturală, o imagine a

unei zone naturale din patrimoniul european etc.)

3. Modalitatea de înscriere, selecție și participare

În perioada 5-12 octombrie 2020 elevii interesesați accesează formularul de înscriere,

completează informațiile și încarcă materialul creat conform secțiunii și tematicii alese.

Fiecare elev are dreptul să expună maxim 2 materiale în cadrul unei secțiuni și poate

participa la fiecare dintre secțiuni, fiind necesară completarea unui formular pentru fiecare

lucrare trimisă.

Echipa de proiect nu va trimite mailuri de confirmare a înscrierii, dar participanții au

posibilitatea de a trimite o copie a răspunsului pe adresa proprie. Formularul de înscriere se

va închide pe 12 octombrie orele 23:59 și astfel nu se vor mai putea primi înscrieri dacă se

depășește acest termen.

În perioada 13-15 octombrie 2020 membrii echipei vor analiza materialele trimise de

participanți și, dacă acestea corespund criteriilor de selecție, vor fi încărcate în galeria

virtuală a proiectului. Elevii ale căror lucrări sunt selectate pentru galeria virtuală vor primi

diplome de participare la proiect.

S-ar putea să vă placă și