Sunteți pe pagina 1din 3

A.

ŢARA ROMÂNEASCǍ
DURATA DOMNIA POLITICA EXTERNǍ
1386-1418 MIRCEA CEL  10 OCT.1394(SAU 17 MAI 1395) – LUPTA DE LA ROVINE
BǍTRÂN (VICTORIA LUI MIRCEA);
 7 MARTIE 1395 – TRATAT ANTIOTOMAN ÎNCHEIAT CU
SIGISMUND DE LUXEMBURG,REGELE UNGARIEI;
 1396 – CRUCIADA DE LA NICOPOLE, ARMATA CREŞTINǍ
CONDUSǍ DE SIGISMUND DE LUXEMBURG A FOST ZDROBITǍ
DE OASTEA OTOMANǍ CONDUSǍ DE SULTANUL BAIAZID
FULGERUL;
 1402 – LUPTA DE LA ANKARA, BAIAZID A FOST ÎNFRÂNT ŞI DUS
ÎN CAPTIVITATE DE CǍTRE HANUL MONGOL TIMUR LENK.
IMPERIUL OTOMAN INTRǍ ÎNTR-O CRIZǍ DE PROPORŢII
NEMAIÎNTÂLNITE DATORATǍ LUPTELOR PENTRU TRON
DINTRE FIII FOSTULUI SULTAN. MIRCEA CEL BǍTRÂN
CUNOAŞTE APOGEUL POLITICII SALE EXTERNE SUSŢINÂND
MAI MULŢI PRETENDENŢI LA TRONUL IMPERIULUI OTOMAN;
 1413 –DEVINE SULTAN DUŞMANUL LUI MIRCEA, MEHMED I,
DOMNUL MUNTEAN ESTE OBLIGAT LA PLATA TRIBUTULUI.
DOBROGEA ESTE CUCERITǍ DE OTOMANI.

1448; VLAD ŢEPEŞ  1461 / 1462 –INCURSIUNE LA SUD DE DUNǍRE ÎMPOTRIVA


1456-1462; OTOMANILOR; ELIBEREAZǍ GIURGIUL;
1476  16 / 17 IUNIE 1462 –ATACUL DE NOAPTE DE LÂNGǍ
TÂRGOVIŞTE (URMǍREA SǍ-L PRINDǍ PE SULTAN). OTOMANII
SE REGRUPEAZǍ, ŢEPEŞ SE RETRAGE ÎN TRANSILVANIA UNDE
VA FI ARESTAT DE MATEI CORVIN;
 1476 –REOCUPǍ TRONUL, DAR PENTRU SCURT TIMP, FIIND
ASASINAT DE BOIERI.
1593-1601 MIHAI VITEAZUL  13 NOV. 1594 –DECLANŞAREA RǍSCOALEI ANTIOTOMANE;
 IARNA 1594 / 1595 –VICTORIILE DE LA PUTINEIU ŞI STǍNEŞTI
CONTRA TǍTARILOR ŞI LA ŞERPǍTEŞTI ÎI ÎNVINGE PE
OTOMANI;
 20 MAI 1595 – TRATATUL ANTIOTOMAN DE LA ALBA IULIA,
SIGISMUND BATHORY DEVINE SUZERANUL ŢǍRII
ROMÂNEŞTI; SE OBLIGǍ SǍ-L AJUTE PE MIHAI VITEAZUL;
 13/23 AUG. 1595 – VICTORIA DE LA CǍLUGǍRENI. DUPǍ CE-ŞI
REFACE FORŢELE MIHAI, CU AJUTORUL LUI SIGISMUND, ÎI
ALUNGǍ PE OTOMANI DIN ŢARǍ -BǍTǍLIA DE LA GIURGIU
(OCT.);
 1597 –TRATAT DE PACE CU IMPERIUL OTOMAN;
 1598- TRATAT ANTIOTOMAN CU HABSBURGII.
UNIREA ŢǍRILOR ROMÂNE

MIHAI VITEAZUL ÎNTRE HABSBURGI ŞI OTOMANI

1597 – TRATAT DE PACE CU IMPERIUL OTOMAN. PREVEDERI:


1. RECUNOAŞTEREA DOMNIEI PE VIAŢǍ LUI MIHAI;
2. REDUCEREA TRIBUTULUI LA JUMǍTATE.

PIERZÂND ŢǍRILE ROMÂNE, IMPERIUL OTOMAN:


o RǍMÂNEA FǍRǍ PROVIZIILE VENITE DE AICI;
o URMA SǍ SE ÎNVECINEZE CU HABSBURGII.
SITUAŢIA ERA DIFICILǍ PENTRU MIHAI, CARE:
o AR FI PUTUT RǍMÂNE DOMN AL ŢǍRII ROMÂNEŞTI, DACǍ RENUNŢA LA LUPTA
ANTIOTOMANǍ;
o PRIVEA CU NELINIŞTE SPRE MOLDOVA UNDE NOUL DOMN, IEREMIA MOVILǍ,
PǍRǍSISE ALIANŢA ANTIOTOMANǍ;
o FUSESE INFORMAT CǍ SIGISMUND NU MAI ERA INTERESAT SǍ CONTINUE
LUPTA CU IMPERIUL OTOMAN;
o CONSIDERA TRATATUL ÎNCHEIAT CU TURCII DREPT UN ARMISTIŢIU;
o VISA LA INDEPENDENŢA DEPLINǍ A ŢǍRII SALE;
o A VǍZUT ÎN PROPUNEREA HABSBURGILOR O SOLUŢIE MAI BUNǍ.

1598-„TRATATUL DE ALIANŢǍ ŞI PRIETENIE” CU IMPERIUL HABSBURGIC. PREVEDERI:


1. AJUTOR MILITAR ÎMPOTRIVA OTOMANILOR;
2. RECUNOAŞTEREA INDEPENDENŢEI;
3. STABILIREA DOMNIEI EREDITARE.

NECESITATEA UNIRII

SIGISMUND BATHORY RENUNŢǍ LA TRON ÎN FAVOAREA VǍRULUI SǍU ANDREI


BATHORY ADEPT AL ALIANŢEI CU POLONIA ŞI IMPERIUL OTOMAN CARE:
 REIA PLATA TRIBUTULUI CǍTRE POARTǍ;
 ADOPTǍ O POZIŢIE DUŞMǍNOASǍ FAŢǍ DE MIHAI;
 SPRIJINǍ ÎNSCǍUNAREA LUI SIMION MOVILǍ ÎN ŢARA ROMÂNEASCǍ;
 DESTRAMǍ, PRIN ACŢIUNILE SALE, COALIŢIA ANTIOTOMANǍ.

ÎFǍPTUIREA UNIRII
28 OCTOMBRIE 1599- LUPTA DE LA ŞELIMBǍR: ANDREI BATHORY ESTE ÎNFRÂNT,
TRANSILVANIA CUCERITǍ.
1600, PRIMǍVARA-SUPUNEREA MOLDOVEI.

TITULATURA LUI MIHAI:


„DOMN AL ŢǍRII ROMÂNEŞTI, AL ARDEALULUI ŞI A TOATǍ ŢARA MOLDOVEI”
( MAI 1600)
DESTRǍMAREA UNIRII

18 SEPT. 1600-LUPTA DE LA MIRǍSLǍU-NOBILIMEA MAGHIARǍ ÎL ÎNFRÂNGE PE


MIHAI;
PLONEZII ÎL REPUN PE TRON PE IEREMIA MOVILǍ ÎN MOLDOVA, PǍTRUND MAI
DEPARTE ÎN ŢARA ROMÂNEASCǍ ŞI-L PUN PE TRON PE FRATELE ACESTUIA, SIMION.
CU AJUTORUL LUI RUDOLF II SE ÎNTOARCE ÎN TRANSILVANIA, UNDE A REVENIT PE
TRON SIGISMUND BATHORY.
3 AUGUST 1601-LUPTA DE LA GURUSLǍU- VICTORIA LUI MIHAI.
19 AUGUST 1601-ASASINAREA LUI MIHAI PE CÂMPIA TURZII.
B. FRONTUL ANTIOTOMAN CONDUS DE IANCU DE HUNEDOARA (1441-1456)

REPER EVENIMENTUL CONŢINUT-SEMNIFICAŢIE


CRON.
SEPT.1443- „CAMPANIA CEA TRECE DUNǍREA ŞI TIMP DE 6 LUNI SE CONFRUNTǍ CU FORŢELE
FEV.1444 LUNGǍ” OTOMANE, PE CARE LE ÎNVINGE. OTOMANII VOR INIŢIA NEGOCIERI
DE PACE.
IULIE 1444 TRATATUL DE LA ÎNCHEIAT PE 10 ANI, ARǍTA EFECTELE CAMPANIEI LUI IANCU,
SEGHEDIN FORŢA
SA MILITARǍ ŞI POLITICǍ.
10 NOV. CRUCIADA DE LA FORŢELE CREŞTINE, ÎN RÂNDUL CǍRORA SE AFLA ŞI IANCU, SUNT
1444 VARNA ÎNFRÂNTE DE OTOMANI. REGELE MAGHIAR MOARE PE CÂMPUL DE
LUPTǍ.
1446-1453 GUVERNATOR AL PE TIMPUL MINORATULUI REGELUI VA CONDUCE UNGARIA ŞI VA
UNGARIEI REALIZA UN FRONT ANTIOTOMAN ROMÂNESC AMESTECÂNDU-SE
ÎN PROBLEMELE CELOR DOUǍ ŢǍRI ROMÂNEŞTI.ÎNTRE 1453-1456 VA
FI NUMIT CǍPITAN GENERAL AL ARMATELOR DIN UNGARIA.
1453 CUCERIREA FAPTA LUI MEHMED II ARE UN PUTERNIC ECOU, MǍRIND
CONSTANTINOPOLULUI PRESIUNEA OTOMANǍ ASUPRA S-E EUROPEI
1456 LUPTA DE LA BELGRAD VICTORIE CATEGORICǍ A LUI IANCU. ÎNTǍRZIE ÎNAINTAREA
OTOMANILOR SPRE EUROPA CENTRALǍ. MOARE DE CIUMǍ.

C. MOLDOVA

DURAT DOMNIA POLITICA EXTERNǍ


A
1400-1432 ALEXANDR  COLABORARE CU MIRCEA CEL BǍTRÂN;
U  1402-TRATAT DE INTRARE ÎN VASALITATE CU REGELE POLONIEI
CEL BUN VLADISLAV IAGELLO (REÎNNOIT ÎN ANII 1404,1404,1411);
 1410 ŞI 1422-ARMATA MOLDOVEI PARTICIPǍ ALǍTURI DE CEA A
POLONIEI LA LUPTELE CU CAVALERII TEUTONI LA GRÜNWALD ŞI
MARIENBURG;
 1412-TRATAT ANTIOTOMAN- UNGARIEI; clauza privind impartirea Mold.
 1420- ESTE RESPINS PRIMUL ATAC OTOMAN ASUPRA MOLDOVEI
( CETATEA ALBǍ);

1457-1504 ŞTEFAN  TRATATE CU POLONIA ÎN CARE RECUNOAŞTE SUZERANITATEA


CEL MARE REGELUI CAZIMIR AL IV-LEA;
 1467-LUPTA DE LA BAIA, REGELE UNGARIEI MATEI CORVIN ESTE
ÎNVINS;
 10 IAN.1475-LUPTA DE LA PODUL ÎNALT(VASLUI)-VICTORIA LUI
ŞTEFAN;
 IULIE 1475-TRATAT SEMNAT CU UNGARIA (ANTIOTOM.);
 25 IULIE 1476-LUPTA DE LA VALEA ALBǍ (RǍZBOIENI)-VICTORIA
OTOMANILOR;
 1484-OTOMANII CUCERESC CHILIA ŞI CETATEA ALBǍ (PUNCTE
CHEIE ALE COMERŢULUI MARITIM);
 1497-LUPTA DE LA CODRII COSMINULUI: VICTORIA LUI ŞTEFAN
ÎMPOTRIVA LUI IOAN ALBERT, REGELE POLONIEI;