Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT

COMUNA SASCUT, JUDEŢUL BACĂU


TEL/FAX: 0234/280.433
E-mail: scoalasascut@yahoo.com
Nr 2067 din 20.09.2018

PLAN DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ
CADRE DIDACTICE DEBUTANTE
ANUL ŞCOLAR: 2018 – 2019

PROF. APOSTU PETRUȚ- TIC


PROF. BEALCOVSCHI ALEXANDRU- ED. PLASTICĂ
PROF. CHIRILUȘ IULIA DARIA- LB. ENGLEZĂ
PROF. COJOCARIU MIHAELA-GABRIELA- LB. ROMÂNĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR- MĂLINESCU ALEXANDRA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- MUNTEANU FLOAREA
PROF. ÎNV. PRIMAR- ȘERBAN CRISTINA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR- TĂBĂCARU MIHAELA
PROF. VARGA ANDREEA ELENA- LIMBA ENGLEZĂ

Monitorizat de,
DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT-
PROF. SANDU IONELA PROF. STANCIU CARMEN
Cuprins

I. PREZENT

ŞI PERSPECTIVE

II. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE

III. ANALIZA SWOT PERSONALĂ


1. Puncte tari
2. Puncte slabe
3. Oportunităţi
4. Ameninţări
5. Finalizarea planului

IV. FINALIZAREA PLANULUI

V. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE MENTORAT

I. PREZENT ŞI PERSPECTIVE
Denumirea de mentor provine de la un personaj mitologic, bătrânul şi înţeleptul
sfătuitor al lui Ulise, profesorul lui Telemah, fiul acestuia. Sub îndrumarea lui, Telemah
devine un conducător iubit şi eficient. Astăzi, termenul este folosit pentru a numi un
prieten şi un model, în acelaşi timp, un sfătuitor - consilier, o persoană care oferă suport,
în moduri diferite, pentru a atinge obiectivele propuse. Mentorul îl ajută pe profesorul
debutant să-şi dezvolte calităţile de care are nevoie pentru scopurile profesionale propuse.
Generic vorbind, acestea sunt: înţelepciunea (înseamnă să înveţe cum lucrează sistemul),
analiza (să înţeleagă consecinţele deciziilor şi acţiunilor sale), flexibilitatea (îl învaţă pe
tânăr să înveţe din greşeli, să se reconsidere cu încredere, putere şi determinare) şi
independenţa (tânărul este pregătit pentru schimbare, gata să-şi asume riscurile). Mentorul
îl ajută pe profesorul debutant – care este orientat de către facultate mai ales asupra
aspectelor tehnice ale învăţământului – să nu ignore principiile morale care trebuie să-l
călăuzească în activitatea didactică.

II. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE


 ,,Trebuie să explorăm fără încetare, iar la capătul explorărilor noastre vom ajunge în
punctul de unde am plecat şi vom cunoaşte pentru întâia oara locul” - T.S. Eliot
 ,,În lipsa unei interpretări, realităţile n-au nici o semnificaţie” - St. R. Covey
 ,,În relaţiile umane efectul e cel care contează.” - St. R Covey
 ,,Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.” - A. Einstein
 ,,Mă aflu aici ca să trăiesc cu voce tare.” - E. Zola
 ,,Să reuşeşti înseamnă să înţelegi”.
 Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta, numai copilul nu!
Acum este timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se
poate spune: <<AŞTEAPTĂ PÂNĂ MÂINE!>> Numele lui este AZI!!! -
GABRIELA MISTRAL

III. ANALIZA SWOT PERSONALĂ


Analiza personală SWOT este un instrument de reflecţie asupra ta şi a vieţii tale la un
anumit moment. Utilitatea acestei analize constă în faptul că te ajută să identifici aspectele
care trebuie îmbunătăţite (punctele slabe) şi, cel mai important, îţi permite să identifici
punctele tale tari, pe care le poţi valorifica pentru a profita de oportunităţi şi de a contracara
orice ameninţări externe care pot apărea în dezvoltarea ta.

1. Puncte tari
- Capacitatea de comunicare şi înţelegere
- Dorinţa de autodepăşire şi de învăţare în scopul înţelegerii lucrurilor personale
- Răbdare şi tenacitate în urmărirea scopurilor propuse
- Capacitatea de asimilare a informaţiilor din domenii diferite
- Gândire realistă şi divergentă
- Capacitate de a lucra la standarde ridicate în condiţii de stres
- Ambiţie bazată pe curiozitate nativă
- Cunoştinţe IT şi de tehnoredactare computerizată
- Atitudine pro-activă
- Responsabilitate asumată
- Capacitate empatică
- Dispoziţie de lucru în program prelungit
- Capacitate de înmagazinare a informaţiilor
- Cunoaşterea limbii engleze îmi permite accesul la informaţii din surse externe
- Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire
- Capacitate de analiză a situaţiilor problematice , de descompunere a problemelor
complexe în probleme simple în vederea şi reasamblarea într-o viziune integratoare
- Competenţe de leadership şi de lucru în echipă

2. Puncte slabe
- Lipsa carnetului de şofer;
- Resurse financiare limitate la salariul bugetar;
- Resurse de timp limitate comparativ cu volumul de achiziţii de informaţii necesar;
- Locul de muncă în două localităţi;

3. Oportunităţi
- Valorificarea experienţei prin implicarea activă în proiecte şcoală-comunitate;
- Acces la informaţii din domenii diverse, complementare;
- Valorificarea cunoştinţelor/achiziţiilor dobândite şi comunicarea prin intermediul
internetului;
- Predarea unor discipline opţionale în cadrul C.D.Ş.;

4. Ameninţări
- Diminuarea acuităţii vizuale;
- Reducerea numărului de ore în specialitate;

IV. FINALIZAREA PLANULUI


Planul de dezvoltare:
- se concentrează pe domeniile identificate de creştere, bunăstare și stabilitate a
propriei mele vieți;
- răspunde şi interacţionează cu cerințele sociale, economice, juridice şi culturale
ale societății în care trăiesc;
- pune în aplicare toate laturile personalității mele formate și mereu într-o
modelare pentru a promova binele.
 
V. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE MENTORAT

Evidenţa activităţilor de mentorat

SEMESTRUL I
Data Clasa Tema lecţiei Asistent

Director adjunct,
prof. Stanciu Carmen

Director, prof. Sandu


Ionela

Director, prof. Sandu


Ionela
SEMESTRUL AL II-LEA

Director, prof. Sandu


Ionela

Director adjunct,
prof. Stanciu Carmen

Director adjunct,
prof. Stanciu Carmen

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT, PROFESOR


PROF. SANDU IONELA PROF. STANCIU CARMEN …………………

S-ar putea să vă placă și