Sunteți pe pagina 1din 7

Tabel geeralizator pentru evaluarea dezvoltării copiilor de 5-7 ani în baza SÎDC

Grupa _____________________________ Nr. de copii evaluaţi ______________________


Educator___________________________
Domeniu Perioada de evaluare______________________

Realizat
În curs de realizare
Nerealizat
Numele, prenumele copilului
Indicator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătăţii

Realizat
Nerealizat
În curs de r.
Dezvoltarea personală, emoţională și personală Domeniu

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Indicator
Numele, prenumele copilului

Nerealizat

În curs de realizare

Realizat
Total
Nerealizat
În curs de r.
Realizat
Domeniu

Indicator

Realizat
În curs de realizare
Nerealizat
Numele, prenumele copilului

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Dezvoltarea limbajului a comunicării și premisele citirii și scrierii

Total

Realizat
Nerealizat
37
36
35

În curs de r.
Dezvoltarea cognitivă Domeniu

Total
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
Indicator
Numele, prenumele copilului

Nerealizat

În curs de realizare

Realizat
Nerealizat
În curs de r.
Realizat

Notă:
După completarea fișelor individuale, rezultatele individuale ale copiilor vor fi întroduse în Fişa de grup, care se va completa în culori.
Pentru Nerealizat – roșu, În curs de realizare – galben, Realizat – verde. Astfel se va obține un ”covoraş” colorat, un ”semafor”, care va permite o percepție/vizualizare mai
ușoară a rezultatelor per ansamblu/grupă
În tabelele de totalizare, aflate în partea dreaptă se va indica cifra, care corespunde numărului de copii ce au atins nivelul respectiv; în partea de jos a tabelului principal,
pentru fiecare domeniu se va indica cifra, care corespunde numărului de indicatori atinși la nivelul respectiv pentru fiecare copil.

S-ar putea să vă placă și