Sunteți pe pagina 1din 2

Bîtcă Mădălina

Clasa XI-a ,,D”

Caracterizarea Nuței din ,,Povara bunătății noaste” de Ion Druță


,,Povara bunătății noastre” de Ion Druță este o lucrare excepțională, ce dezvăluie subtil mare dramă a
neamului moldovenesc. Această dramă este reflectată prin prisma personajelor, Nuța fiind un personaj
special ce contribuie la destăinuirea acestei drame, trecând prin multe greutăți, însă care a reușit să
continue cursul normal al vieții de la sat.

Ea este un personaj realist ce determină prototipul tinerii în devenire, Druță prezentând etapele vieții
ce le trăiește aceasta: adolescența și farmecul acesteia, dezamăgire cu accente întunecate, rătăcire și
consecințele sale, căsătorie urmată de fericirea de a deveni mamă, ceea ce determină destinul Nuței din
adolescență ,,La şaptesprezece ani Nuţa ajunsese fericită – lucru ce se întâmplă atât de rar şi, totodată,
atât de des la şaptesprezece ani” până la maturitate „Nuţa a scăldat copilul, l-a lăsat puţin să gângăvească
aşa, în voie, fără a-l înfăşa.”

Personalitatea excepțională a Nuței se conturează prin trăsăturile morale ce le deține, hărnicia fiind una
dintre aceste trăsături. Pentru Nuța munca reprezintă criteriul suprem al vieții, un lucru esențial atât
pentru ea cât și pentru toți țăranii din Ciutura ,,Nuţa umblă ca o furnică de dimineaţă până seara, pe toate
le dovedeşte, la toate are îndemânare. Căsuţa ei, încinsă cu brâu siniliu, se tot vântură aşteptând, iar
Ciutura se bucură. Ia te uită mata ce gospodină!”Chiar și sosirea lui Mircea de la război o surprinde pe
Nuța pe câmp la seceratul răsăritei. Ea este de asemenea și răbdătoare atunci când îl așteaptă pe Mircea
să se întoarcă de la război, aceasta îl aștepta ,,în fiecare clipă, îl aştepta zi şi noapte, îl aştepta pentru toţi
cei patru ani şi ceva cât nu-l prea aşteptase”, iar atunci când el începuse să lipsească cu săptămânile de
acasă , Nuța a rămas răbdătoare până când Mircea a renunțat la meseria de tractorist, ceea ce o făcea să
se simtă neglijată de către acesta.

Opera ilustrează evoluția Nuței de la ,,un drac de fată de şaptesprezece ani care făcea minuni
cumplite”, având o influență puternică asupra tinerilor din sat, fiind una dintre cele mai dorite
ciuturence, astfel ,,Fetele mai mari din Ciutura, întâlnind drăcuşorul cela de şaptesprezece ani, căutau să
lege prietenie cu dânsul”, la o fată dezamăgită de destinul ei în urma accidentului prin care trecuse
,devenind șchioapă, ceea ce a dus la anularea nunții acesteia cu Nică ,,fir-al naibii, putea fi frumoasă
fiica ceea a lui Cărăbuş, când voia ea să fie – aşa, şchioapă, cu obrajii subţiaţi de plânset, ea rămânea
mult mai frumoasă decât mireasa adusă din Nuieluşi”. Destinul Nuței ia o întorsătură neașteptată ce a
schimbat-o pe viață, dar care a dus la frumoasele nopți de vară petrecute cu Mircea, cu care aceasta
ajunge să se căsătorească ,, Timid şi ruşinos s-a culcat braţul fetei pe umărul lui, îndemnându-l undeva
departe, într-o lume unde nu mai este nici ruşine, nici amintiri, nici poduri şi-i numai una sfânta
dragoste...”. Un alt eveniment ce influențează evoluția personajului este despărțirea de către Mircea care
pleacă la război, ceea ce le pune la încercare căsnicia, dar care oferă profunde învățături pe viață. Astfel
Nuța ajunge în rolul de mamă, ceea ce o face să-și înțeleagă adevăratul sens în viață, fiind mulțumită de
ea însăși ,,Nuţa a tot stat aplecată asupra copilului, până nu i-a amorţit gâtul, dar tot stătea, se temea să
nu piardă acest început de asemănare. Copilul, hotărât, semăna cu Onache şi Nuţa s-a gândit – sfinte
Dumnezeule, prin câte n-a mai trecut şi câte n-a îndurat, şi cum se tot întoarce el viaţa, neamul cela al
Cărăbuşilor ”.
Bîtcă Mădălina
Clasa XI-a ,,D”

Fiind un personaj complex aceasta relaționează cu personajele din roman într-un mod diferit și
evolutiv. Nuța era plăcută de toată lumea ,,Fetele mai mari din Ciutura, întâlnind drăcuşorul cela de
şaptesprezece ani, căutau să lege prietenie cu dânsul”, însă prin prisma acestui fapt se conturează relația
ei cu tatăl său, fiind una bazată pe iubire, pentru Nuța tatăl însemnând un punct de sprijin și protecție în
orice moment ,,Și când ajungea ea în cumpănă, durerea ei pornea a se strecura către dânsul, răzbătea
încet, dar se strecura tot mai adânc, tot mai adânc”.

Prin personajul Nuța autorul descrie menirea femeii pe pământ, care este de a iubi, a greşi, a aştepta,
dar totodată prezintă intrigele care au însoţit femeia de-a lungul secolelor, astfel pe parcursul operei
trăim împreună cu Nuța momentele fericite şi dramatice din viaţa ei ce au format-o ca o femeie
adevărată și plină de esență.

S-ar putea să vă placă și