Sunteți pe pagina 1din 8

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA


PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/87/1.3/S/57378

PROIECT DIDACTIC DE ABSOLVIRE

Numele şi prenumele cursantului: VIKOL KATALIN

Titlul proiectului: Utilizarea softurilor open source şi a bazelor de date spaţiale disponibile gratuit pe
internet în predarea lecţiei de geografie: CARACTERISTICI GEOGRAFICE ALE ORIZONTULUI
LOCAL-ELEMENTE GENERALE

Perioada de desfăşurare a cursului 19 noiembrie-18 decembrie2011

Formator: Asist. univ. Ciprian Corpade

Semnătură coordonator (formator), Semnătură cursant,

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 1/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

ŞCOALA CU CL. I-VIII „APOR ISTVAN”


SÂNZIENI, JUDEŢUL COVASNA
PROFESOR: VIKOL KATALIN

Utilizarea softurilor open source şi a bazelor de date spaţiale disponibile


gratuit pe internet în predarea lecţiei de geografie

CARACTERISTICI GEOGRAFICE ALE ORIZONTULUI LOCAL


ELEMENTE GENERALE

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 2/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Se deschide aplicaţia Quantum GIS. Adăugarea unui set de date vectoriale se face apăsând butonul
Add vector layer. În fereastra nou deschisă se apasă butonul Browse şi se caută directorul cu date.
Se selectează fişierul uat_Romania.shp

Pentru a crea conturul României se apasă butonul Vector, se alege Geoprocessing Tools şi apoi
Dissolve

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 3/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

În fereastra nou apărută la Input vector layer se alege fişierul judete_ro.shp şi la Dissolve
field: Dissolve all. La Output shapefile se alege directorul în care dorim să salvăm.

Se realizează interogarea atributelor judeţului Covasna cu ajutorul instrumentului Layer / Open


Attribute Table / Advanced Search / Search Query Builder. În Query Builder alegem judeţul dorit.
În mod similar introducem şi Layerul cu teritoriul comunei.

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 4/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

• Se încarcă fişierul limite_unitati_relief.

Cu ajutorul instrumentului Add Vector Layer aducem fişierul localitati_6_03.shp. Cu ajutorul


instrumentului Query Builder alegem localităţile dorite. Pentru o prezentare mai bună alegem
culorile potrivite accesând Properties.

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 5/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Se încarcă şisierul drum shp. Cu instrumentul Vector / Geoprocessing Tools / Intersect se realizează
intersectarea fişierului drum.shp cu cel al fişierului uat. Sanzieni. Drumurile de pe teritoriul
comunei sunt prezentate cu altă culoare.

Se bifează layerele debifate anterior şi se realizează o hartă complexă.


Din meniul File se selectează New Print Composer şi în fereastra nou deschisă se fac următoarele
operaţiuni:
-se apasă butonul Add a new map şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului se trasează chenarul
în care va fi introdusă harta.
-se apasă butonul Add new label pentru a adăuga titlul hărţii
-se apasă butonul Add new scalebar pentru a adăuga scara hărţii
-se apasă butonul Add new vector legend pentru a adauga legenda
-se apasă butonul Add arrow pentru adăugarea unei săgeţi care indică nordul.
În partea dreaptă a ferestrei se pot edita elementele adăugate pe hartă selectând Item
Harta astfel realizată se poate exporta în mai multe formaturi selectând din meniul File una din
opţiunile: Export as Image, Export as PDF sau Export as SVG.

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 6/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

GOOGLE EARTH

Se deschide aplicaţia Google Earth. Se identifică România. În ferestra din stânga şe bifează
opţiunea Borders şi se dă zoom până când se văd judeţele. Se identifică judeţul Covasna.

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 7/8
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

De asemenea se bifează opţiunea Labels şi se dă zoom până când se văd localităţile din comuna
Sânzieni.

GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN complementare a cadrelor didactice preuniversitare
din domeniul Geografiei
Investeşte în POSDRU/87/1.3/S/57378

OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European


prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
http://geospace.geografie.ubbcluj.ro
mail: geospace@geografie.ubbcluj.ro
Pag. 8/8